Earned Bonus Codes

18Earned Bonus Codes

Bonus_CodeRider_CountBMR_Riders
1☼737.JD.Smith
1☼737.JD.Smith
1☼737.JD.Smith
1☼737.JD.Smith
1☼737.JD.Smith
1☼737.JD.Smith
1☼737.JD.Smith
2716.Chris.Kasdorf, 462.Gary.Jarl
1☼737.JD.Smith
2716.Chris.Kasdorf, 462.Gary.Jarl
2☼737.JD.Smith, 608 Tim Seawel
2716.Chris.Kasdorf, 462.Gary.Jarl
1☼737.JD.Smith
1608 Tim Seawel
1716.Chris.Kasdorf
2462.Gary.Jarl, 716.Chris.Kasdorf
2☼737.JD.Smith, 608 Tim Seawel
9★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, ★84 Bob Rippy, ★08 Heidi Still, ☼460.John.Cox, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼418.Jack.Weston
1425 Daniel Wallander
3★038 Don Stadtler, 300.Gene.Carlander, ★85 Tim Roush
1★66.Mr.John.Frick
5395.Paul.Slaton, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, 731.John.Saddler
4★49 Gary Andrew, 462.Gary.Jarl, 422 Kelly Van Allen, 423 Jay Van Allen
10★☼68.Walt.Fulton, ★08 Heidi Still, ★☼305.Tom.Lettero, 141 John Gretzinger, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, 346 Benny Schultz, ★☼418.Jack.Weston
1★358 Greg Farmer
3709.Liz.Jacobs, 617 Doug Jacobs, 817.Steve.Schwarz
2334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis
1★☼01.Roger.VanSanten
1★358 Greg Farmer
2★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
1608 Tim Seawel
1★☼01.Roger.VanSanten
1492 Walter Edwards
4334 Steve Snell, ★85 Tim Roush, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
1☼491.Gary.Whitehead
3608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen, 423 Jay Van Allen
1★358 Greg Farmer
1613.Carl.Griffis
3★49 Gary Andrew, ★038 Don Stadtler, 449.Angelo.Patacca
1809.Brady.Mullins
4★☼68.Walt.Fulton, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead
1613.Carl.Griffis
7731.John.Saddler, 311.Scott.Hamlin, 814.Jared.Burcham, ★069.Darryl.Halbert, 723.Mike.Hall, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell
6334 Steve Snell, 311.Scott.Hamlin, 613.Carl.Griffis, ★069.Darryl.Halbert, ★49 Gary Andrew, 731.John.Saddler
7731.John.Saddler, ★49 Gary Andrew, 395.Paul.Slaton, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
2814.Jared.Burcham, ★02 MoBob Bowman
7395.Paul.Slaton, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, 731.John.Saddler
4★☼01.Roger.VanSanten, ★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim, ☼737.JD.Smith
5★84 Bob Rippy, ☼460.John.Cox, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼418.Jack.Weston, ★358 Greg Farmer
5438.Richard.Swim, 408.Jeff.Kramer, ☼460.John.Cox, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼01.Roger.VanSanten
13★☼305.Tom.Lettero, ☼460.John.Cox, ★031 Nancy Lefcourt, ☼491.Gary.Whitehead, 726.Steve.Wilson, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ☼737.JD.Smith, 369.Bob.Scott, 346 Benny Schultz, ★☼14 Kurt Worden, ★337.Jim.Beckett, ★☼01.Roger.VanSanten
12★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, 713.Tommy.Craft, ★84 Bob Rippy, ★☼14 Kurt Worden, ★☼68.Walt.Fulton, ☼460.John.Cox, ★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer, ★☼01.Roger.VanSanten
7★☼01.Roger.VanSanten, ★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★84 Bob Rippy, ★358 Greg Farmer, ☼737.JD.Smith
13☼737.JD.Smith, ☼460.John.Cox, 713.Tommy.Craft, ☼491.Gary.Whitehead, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼14 Kurt Worden, ★84 Bob Rippy, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼01.Roger.VanSanten, ★08 Heidi Still, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, ★☼418.Jack.Weston
1814.Jared.Burcham
2★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
3815.Mark.Rotert, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
2★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
2★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
13★08 Heidi Still, ☼491.Gary.Whitehead, ★84 Bob Rippy, ★☼68.Walt.Fulton, ☼737.JD.Smith, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼418.Jack.Weston, ★☼14 Kurt Worden, ☼460.John.Cox, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼305.Tom.Lettero, 713.Tommy.Craft, ★☼65 Nancy Foote
5★☼418.Jack.Weston, ★☼305.Tom.Lettero, ☼491.Gary.Whitehead, ☼737.JD.Smith, ★031 Nancy Lefcourt
6079 Mark Parker, 804.Shane.Glynn, ★51 Tim Allen, ★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead, 313 Dennis Edie
6★031 Nancy Lefcourt, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, 079 Mark Parker
1★51 Tim Allen
5★51 Tim Allen, 079 Mark Parker, 369.Bob.Scott, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston
6☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★49 Gary Andrew, 804.Shane.Glynn, ★51 Tim Allen
10☼491.Gary.Whitehead, ★49 Gary Andrew, ☼737.JD.Smith, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden, ★031 Nancy Lefcourt, 713.Tommy.Craft
7★☼14 Kurt Worden, 804.Shane.Glynn, ★031 Nancy Lefcourt, 369.Bob.Scott, 079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, 313 Dennis Edie
6★☼14 Kurt Worden, ☼491.Gary.Whitehead, 713.Tommy.Craft, ★☼68.Walt.Fulton, 369.Bob.Scott, ★☼65 Nancy Foote
8★031 Nancy Lefcourt, ★☼14 Kurt Worden, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, 804.Shane.Glynn, 313 Dennis Edie
3☼491.Gary.Whitehead, ★51 Tim Allen, 079 Mark Parker
5★02 MoBob Bowman, ★358 Greg Farmer, ★66.Mr.John.Frick, 425 Daniel Wallander, ★076.Eric.Markus
3★66.Mr.John.Frick, ★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman
3★66.Mr.John.Frick, ★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman
5★02 MoBob Bowman, 053 Nicole Alsop, ★052.Dan.Alsop, ★076.Eric.Markus, ★66.Mr.John.Frick
3062.David.Clark, 723.Mike.Hall, 453 Gerry Arel
4★49 Gary Andrew, 030.Jeff.Wilson, 724.Donald.Jones, 723.Mike.Hall
5★49 Gary Andrew, ★85 Tim Roush, ★02 MoBob Bowman, 300.Gene.Carlander, ★038 Don Stadtler
7★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 395.Paul.Slaton, ★407.Brent.Cornell, 731.John.Saddler, 334 Steve Snell
2★038 Don Stadtler, ★49 Gary Andrew
9★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, 807.Lew.Ballard, ★407.Brent.Cornell, ★85 Tim Roush, 731.John.Saddler, 300.Gene.Carlander, 449.Angelo.Patacca
7★49 Gary Andrew, 395.Paul.Slaton, 334 Steve Snell, ★85 Tim Roush, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
8731.John.Saddler, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★85 Tim Roush, ★069.Darryl.Halbert, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman
9334 Steve Snell, ★49 Gary Andrew, 814.Jared.Burcham, 731.John.Saddler, 723.Mike.Hall, ★428.Taylor.Stukes, 311.Scott.Hamlin, 613.Carl.Griffis, ★069.Darryl.Halbert
8613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, 334 Steve Snell, 395.Paul.Slaton, ★407.Brent.Cornell, 449.Angelo.Patacca, 494 Dean Barsaleau, ★02 MoBob Bowman
6613.Carl.Griffis, ★069.Darryl.Halbert, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, ★49 Gary Andrew, 731.John.Saddler
8731.John.Saddler, ★49 Gary Andrew, 062.David.Clark, 494 Dean Barsaleau, 449.Angelo.Patacca, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★069.Darryl.Halbert
1★☼14 Kurt Worden
1★51 Tim Allen
2☼737.JD.Smith, 608 Tim Seawel
1★51 Tim Allen
1★51 Tim Allen
1★☼14 Kurt Worden
2★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel
5807.Lew.Ballard, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★66.Mr.John.Frick, 814.Jared.Burcham
3723.Mike.Hall, ★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell
4617 Doug Jacobs, ★407.Brent.Cornell, ★50.Jeff.Lambert, 817.Steve.Schwarz
6★50.Jeff.Lambert, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, 807.Lew.Ballard, ★407.Brent.Cornell, 617 Doug Jacobs
6★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, ★50.Jeff.Lambert, 807.Lew.Ballard, 613.Carl.Griffis
4723.Mike.Hall, 814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell
4723.Mike.Hall, 814.Jared.Burcham, ★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick
7★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick, 807.Lew.Ballard, ★02 MoBob Bowman, 723.Mike.Hall, 814.Jared.Burcham, 613.Carl.Griffis
3814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick, 234.Phil.DeCausemaker
2817.Steve.Schwarz, ★407.Brent.Cornell
3★50.Jeff.Lambert, ★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick
4★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 425 Daniel Wallander, ★84 Bob Rippy
3★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, ★84 Bob Rippy
1★358 Greg Farmer
4425 Daniel Wallander, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, ★84 Bob Rippy
3★358 Greg Farmer, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
4★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, ★358 Greg Farmer, 425 Daniel Wallander
5723.Mike.Hall, 334 Steve Snell, 814.Jared.Burcham, ★49 Gary Andrew, ★66.Mr.John.Frick
8★85 Tim Roush, 613.Carl.Griffis, ★66.Mr.John.Frick, 395.Paul.Slaton, 723.Mike.Hall, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, 814.Jared.Burcham
4★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall, 814.Jared.Burcham
4★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick, 814.Jared.Burcham, 723.Mike.Hall
3334 Steve Snell, 492 Walter Edwards, ★49 Gary Andrew
3715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie, 814.Jared.Burcham
4334 Steve Snell, ★49 Gary Andrew, 395.Paul.Slaton, 492 Walter Edwards
2723.Mike.Hall, 724.Donald.Jones
4723.Mike.Hall, ★49 Gary Andrew, 030.Jeff.Wilson, 724.Donald.Jones
1617 Doug Jacobs
2395.Paul.Slaton, 492 Walter Edwards
3814.Jared.Burcham, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman
5334 Steve Snell, 395.Paul.Slaton, ★02 MoBob Bowman, 731.John.Saddler, ★407.Brent.Cornell
2★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
3★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick
4★84 Bob Rippy, ★66.Mr.John.Frick, ★50.Jeff.Lambert, ★02 MoBob Bowman
4★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, ★84 Bob Rippy, ★02 MoBob Bowman
7723.Mike.Hall, ★02 MoBob Bowman, ★85 Tim Roush, 814.Jared.Burcham, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
3★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, ★84 Bob Rippy
1☼737.JD.Smith
1☼737.JD.Smith
1★51 Tim Allen
1☼737.JD.Smith
2★☼01.Roger.VanSanten, ★358 Greg Farmer
6★66.Mr.John.Frick, 053 Nicole Alsop, ★052.Dan.Alsop, ★02 MoBob Bowman, ★358 Greg Farmer, ★076.Eric.Markus
2★99 Ken Schleman, ★98 Linda Schleman
3★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
3★☼14 Kurt Worden, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼01.Roger.VanSanten
10★337.Jim.Beckett, ★302.Michael.Moore, 346 Benny Schultz, ★031 Nancy Lefcourt, 141 John Gretzinger, ☼737.JD.Smith, ★51 Tim Allen, ★☼305.Tom.Lettero, 369.Bob.Scott, ★☼01.Roger.VanSanten
4★☼305.Tom.Lettero, ★☼14 Kurt Worden, 346 Benny Schultz, ★☼01.Roger.VanSanten
5☼491.Gary.Whitehead, ★☼01.Roger.VanSanten, ★51 Tim Allen, 369.Bob.Scott, 079 Mark Parker
10★51 Tim Allen, 346 Benny Schultz, ☼737.JD.Smith, ★302.Michael.Moore, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼01.Roger.VanSanten, ★031 Nancy Lefcourt, ★337.Jim.Beckett, 369.Bob.Scott, 141 John Gretzinger
5079 Mark Parker, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼01.Roger.VanSanten, 346 Benny Schultz, ★☼14 Kurt Worden
7★☼01.Roger.VanSanten, 313 Dennis Edie, ★031 Nancy Lefcourt, ★51 Tim Allen, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, ★☼14 Kurt Worden
3★☼305.Tom.Lettero, ★031 Nancy Lefcourt, 369.Bob.Scott
1062.David.Clark
1062.David.Clark
2723.Mike.Hall, 724.Donald.Jones
4★49 Gary Andrew, 062.David.Clark, 723.Mike.Hall, 724.Donald.Jones
1★☼418.Jack.Weston
4☼737.JD.Smith, ★358 Greg Farmer, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼418.Jack.Weston
3★49 Gary Andrew, ★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim
7713.Tommy.Craft, 438.Richard.Swim, ★☼418.Jack.Weston, ★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer, 408.Jeff.Kramer, ★☼01.Roger.VanSanten
4438.Richard.Swim, 408.Jeff.Kramer, ★☼418.Jack.Weston, 713.Tommy.Craft
9★☼01.Roger.VanSanten, ☼460.John.Cox, 408.Jeff.Kramer, 438.Richard.Swim, ★49 Gary Andrew, ★358 Greg Farmer, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼418.Jack.Weston, 713.Tommy.Craft
2★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer
4★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer, ★49 Gary Andrew, 408.Jeff.Kramer
4425 Daniel Wallander, ★☼01.Roger.VanSanten, ★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer
1805.Lucas.Harvey
1805.Lucas.Harvey
2811.Dan.Simmonds, 723.Mike.Hall
6★407.Brent.Cornell, 395.Paul.Slaton, 723.Mike.Hall, 334 Steve Snell, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis
3613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, ★407.Brent.Cornell
2★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew
7731.John.Saddler, 478 Eric Eves, 449.Angelo.Patacca, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
2★66.Mr.John.Frick, 723.Mike.Hall
2613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
3814.Jared.Burcham, 723.Mike.Hall, ★407.Brent.Cornell
4★407.Brent.Cornell, 723.Mike.Hall, ★66.Mr.John.Frick, 814.Jared.Burcham
5723.Mike.Hall, 389.Dana.Troyer, 713.Tommy.Craft, 438.Richard.Swim, 324 John Kemnitz
4438.Richard.Swim, 814.Jared.Burcham, 815.Mark.Rotert, 334 Steve Snell
1★358 Greg Farmer
2★84 Bob Rippy, ★02 MoBob Bowman
1★358 Greg Farmer
2608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen
7☼737.JD.Smith, ★49 Gary Andrew, 462.Gary.Jarl, 608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen, 809.Brady.Mullins, 620.Tim.Watts
7100.Liz.Connors, 620.Tim.Watts, 809.Brady.Mullins, 608 Tim Seawel, ★49 Gary Andrew, ★51 Tim Allen, 462.Gary.Jarl
2★51 Tim Allen, 462.Gary.Jarl
2★49 Gary Andrew, ★51 Tim Allen
1★51 Tim Allen
3★51 Tim Allen, 809.Brady.Mullins, 608 Tim Seawel
2608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen
1811.Dan.Simmonds
5814.Jared.Burcham, 811.Dan.Simmonds, 613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall, 724.Donald.Jones
4811.Dan.Simmonds, 613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall, 814.Jared.Burcham
3811.Dan.Simmonds, 724.Donald.Jones, 805.Lucas.Harvey
7★038 Don Stadtler, 731.John.Saddler, 494 Dean Barsaleau, 334 Steve Snell, ★069.Darryl.Halbert, 613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew
7613.Carl.Griffis, 395.Paul.Slaton, 334 Steve Snell, 494 Dean Barsaleau, 720.Mike.Carson, 721.Kim.Carson, ★49 Gary Andrew
5613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, 395.Paul.Slaton, 334 Steve Snell, 494 Dean Barsaleau
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
5311.Scott.Hamlin, 814.Jared.Burcham, 723.Mike.Hall, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman
3723.Mike.Hall, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman
3613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell
9731.John.Saddler, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall, 814.Jared.Burcham, ★069.Darryl.Halbert, 478 Eric Eves, 334 Steve Snell
10★031 Nancy Lefcourt, ★02 MoBob Bowman, 438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie, 814.Jared.Burcham, 723.Mike.Hall, 715.Bill.Cumbie, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, ★49 Gary Andrew
2385.Bruce.Vanderzyde, ★49 Gary Andrew
3713.Tommy.Craft, 438.Richard.Swim, 408.Jeff.Kramer
3★49 Gary Andrew, ★031 Nancy Lefcourt, ★076.Eric.Markus
2★358 Greg Farmer, ★☼01.Roger.VanSanten
9★02 MoBob Bowman, 324 John Kemnitz, 713.Tommy.Craft, 714.Jeanie.Cumbie, 438.Richard.Swim, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, 389.Dana.Troyer, 715.Bill.Cumbie
1408.Jeff.Kramer
1★076.Eric.Markus
10438.Richard.Swim, 814.Jared.Burcham, 713.Tommy.Craft, 324 John Kemnitz, 714.Jeanie.Cumbie, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, 715.Bill.Cumbie, ★407.Brent.Cornell, 389.Dana.Troyer
6715.Bill.Cumbie, 438.Richard.Swim, 713.Tommy.Craft, ★076.Eric.Markus, ★407.Brent.Cornell, 714.Jeanie.Cumbie
3713.Tommy.Craft, 438.Richard.Swim, 408.Jeff.Kramer
4438.Richard.Swim, 408.Jeff.Kramer, 713.Tommy.Craft, ★407.Brent.Cornell
4★076.Eric.Markus, ★358 Greg Farmer, ★☼01.Roger.VanSanten, ★031 Nancy Lefcourt
1395.Paul.Slaton
1★02 MoBob Bowman
5438.Richard.Swim, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 324 John Kemnitz, 713.Tommy.Craft
5★076.Eric.Markus, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 324 John Kemnitz, 438.Richard.Swim
6★☼305.Tom.Lettero, ☼737.JD.Smith, 369.Bob.Scott, ★031 Nancy Lefcourt, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden
2☼737.JD.Smith, ★☼14 Kurt Worden
1☼491.Gary.Whitehead
3★☼305.Tom.Lettero, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden
1★☼14 Kurt Worden
1062.David.Clark
2814.Jared.Burcham, ★49 Gary Andrew
4★49 Gary Andrew, 723.Mike.Hall, 062.David.Clark, 613.Carl.Griffis
7723.Mike.Hall, 613.Carl.Griffis, 062.David.Clark, 814.Jared.Burcham, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew, 395.Paul.Slaton
2814.Jared.Burcham, ★49 Gary Andrew
7423 Jay Van Allen, ★477.Brian.OConnor, 608 Tim Seawel, 462.Gary.Jarl, ★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew, 620.Tim.Watts
6620.Tim.Watts, 423 Jay Van Allen, 608 Tim Seawel, 462.Gary.Jarl, 422 Kelly Van Allen, ★51 Tim Allen
7423 Jay Van Allen, 608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew, 620.Tim.Watts, 422 Kelly Van Allen, 462.Gary.Jarl
4423 Jay Van Allen, 422 Kelly Van Allen, 608 Tim Seawel, 620.Tim.Watts
2423 Jay Van Allen, ★51 Tim Allen
3608 Tim Seawel, 809.Brady.Mullins, ★51 Tim Allen
1723.Mike.Hall
5811.Dan.Simmonds, 062.David.Clark, 613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall, ★49 Gary Andrew
2814.Jared.Burcham, 613.Carl.Griffis
4617 Doug Jacobs, 817.Steve.Schwarz, ★407.Brent.Cornell, ★50.Jeff.Lambert
4★50.Jeff.Lambert, 617 Doug Jacobs, 709.Liz.Jacobs, ★407.Brent.Cornell
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
2★99 Ken Schleman, ★98 Linda Schleman
1079 Mark Parker
1★☼418.Jack.Weston
1★51 Tim Allen
3100.Liz.Connors, ★☼14 Kurt Worden, ★51 Tim Allen
2★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
1079 Mark Parker
1★51 Tim Allen
1★☼14 Kurt Worden
3★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden, 079 Mark Parker
1★51 Tim Allen
1★☼14 Kurt Worden
1★☼418.Jack.Weston
1★☼14 Kurt Worden
1079 Mark Parker
2079 Mark Parker, ★51 Tim Allen
1★51 Tim Allen
1★☼305.Tom.Lettero
2★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden
1★☼14 Kurt Worden
1★☼14 Kurt Worden
1713.Tommy.Craft
1★☼305.Tom.Lettero
1★51 Tim Allen
1★51 Tim Allen
1☼491.Gary.Whitehead
1☼491.Gary.Whitehead
2☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden
1713.Tommy.Craft
1★☼14 Kurt Worden
1713.Tommy.Craft
1713.Tommy.Craft
2★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote
1★☼14 Kurt Worden
2★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
1★☼14 Kurt Worden
2☼491.Gary.Whitehead, 713.Tommy.Craft
3★☼501 Gilbert Ruiz, 079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead
1★☼14 Kurt Worden
1★☼14 Kurt Worden
1079 Mark Parker
1★51 Tim Allen
4★☼65 Nancy Foote, ★☼418.Jack.Weston, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden
2★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
1★51 Tim Allen
1★☼14 Kurt Worden
1★☼14 Kurt Worden
2422 Kelly Van Allen, 423 Jay Van Allen
2713.Tommy.Craft, ★☼14 Kurt Worden
2★☼14 Kurt Worden, ★51 Tim Allen
1613.Carl.Griffis
1★☼14 Kurt Worden
1☼491.Gary.Whitehead
1★407.Brent.Cornell
2★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden
1★☼14 Kurt Worden
1079 Mark Parker
1★51 Tim Allen
1713.Tommy.Craft
1★☼14 Kurt Worden
2713.Tommy.Craft, ★☼14 Kurt Worden
3713.Tommy.Craft, ★☼418.Jack.Weston, ★☼14 Kurt Worden
1★☼14 Kurt Worden
1★51 Tim Allen
1★51 Tim Allen
1079 Mark Parker
1★☼14 Kurt Worden
2713.Tommy.Craft, 720.Mike.Carson
2★☼14 Kurt Worden, 713.Tommy.Craft
3★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, 713.Tommy.Craft
1713.Tommy.Craft
1079 Mark Parker
1713.Tommy.Craft
1★51 Tim Allen
2713.Tommy.Craft, ★51 Tim Allen
1★☼14 Kurt Worden
1713.Tommy.Craft
1★51 Tim Allen
1★51 Tim Allen
1★☼14 Kurt Worden
1★51 Tim Allen
1★☼14 Kurt Worden
1★031 Nancy Lefcourt
1★☼14 Kurt Worden
1620.Tim.Watts
1079 Mark Parker
1★51 Tim Allen
1★☼14 Kurt Worden
1713.Tommy.Craft
1713.Tommy.Craft
1☼491.Gary.Whitehead
1713.Tommy.Craft
1★☼14 Kurt Worden
2★51 Tim Allen, ☼491.Gary.Whitehead
2★☼14 Kurt Worden, ☼491.Gary.Whitehead
1713.Tommy.Craft
1★☼14 Kurt Worden
1713.Tommy.Craft
2★☼418.Jack.Weston, ★☼14 Kurt Worden
1☼491.Gary.Whitehead
3★☼65 Nancy Foote, ★☼14 Kurt Worden, ★☼501 Gilbert Ruiz
1☼491.Gary.Whitehead
1713.Tommy.Craft
2★51 Tim Allen, ☼491.Gary.Whitehead
2★51 Tim Allen, ★☼14 Kurt Worden
1★☼14 Kurt Worden
2★51 Tim Allen, ★☼418.Jack.Weston
2079 Mark Parker, ★51 Tim Allen
1★51 Tim Allen
2★☼14 Kurt Worden, 713.Tommy.Craft
1079 Mark Parker
1★51 Tim Allen
2★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
5613.Carl.Griffis, ★☼14 Kurt Worden, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, ★☼501 Gilbert Ruiz
1713.Tommy.Craft
1713.Tommy.Craft
3☼491.Gary.Whitehead, 713.Tommy.Craft, ★51 Tim Allen
1★51 Tim Allen
2★51 Tim Allen, 713.Tommy.Craft
1★51 Tim Allen
1079 Mark Parker
1★☼14 Kurt Worden
2613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler
1★51 Tim Allen
1713.Tommy.Craft
2★51 Tim Allen, ★☼418.Jack.Weston
2★51 Tim Allen, 713.Tommy.Craft
1★☼14 Kurt Worden
1★☼418.Jack.Weston
1★51 Tim Allen
1079 Mark Parker
1713.Tommy.Craft
1★☼14 Kurt Worden
1★☼14 Kurt Worden
1★☼14 Kurt Worden
3★☼14 Kurt Worden, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼501 Gilbert Ruiz
1★51 Tim Allen
2608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen
5★51 Tim Allen, 313 Dennis Edie, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker
3723.Mike.Hall, ★49 Gary Andrew, 030.Jeff.Wilson
4★84 Bob Rippy, ★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick, ★50.Jeff.Lambert
5★02 MoBob Bowman, ★069.Darryl.Halbert, ★358 Greg Farmer, ★076.Eric.Markus, ★66.Mr.John.Frick
1★02 MoBob Bowman
4613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
6★49 Gary Andrew, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, 311.Scott.Hamlin, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis
1★☼14 Kurt Worden
5723.Mike.Hall, 814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
4★02 MoBob Bowman, ★358 Greg Farmer, ★66.Mr.John.Frick, ★076.Eric.Markus
4★031 Nancy Lefcourt, ★49 Gary Andrew, ★358 Greg Farmer, ★84 Bob Rippy
5715.Bill.Cumbie, ★49 Gary Andrew, ★02 MoBob Bowman, 438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie
5★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 814.Jared.Burcham
6613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, ★49 Gary Andrew, 814.Jared.Burcham, 723.Mike.Hall, ★407.Brent.Cornell
2723.Mike.Hall, 030.Jeff.Wilson
5★49 Gary Andrew, ★02 MoBob Bowman, ★85 Tim Roush, 300.Gene.Carlander, ★038 Don Stadtler
2724.Donald.Jones, 613.Carl.Griffis
4★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell
1★407.Brent.Cornell
1★076.Eric.Markus
7★51 Tim Allen, 620.Tim.Watts, ★49 Gary Andrew, 608 Tim Seawel, 809.Brady.Mullins, 100.Liz.Connors, 462.Gary.Jarl
8★358 Greg Farmer, ★84 Bob Rippy, ★49 Gary Andrew, ★☼418.Jack.Weston, ★☼01.Roger.VanSanten, ☼460.John.Cox, 713.Tommy.Craft, ★031 Nancy Lefcourt
7369.Bob.Scott, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼305.Tom.Lettero, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden, ★358 Greg Farmer
2★49 Gary Andrew, ★02 MoBob Bowman
1★02 MoBob Bowman
3617 Doug Jacobs, ★50.Jeff.Lambert, 817.Steve.Schwarz
3804.Shane.Glynn, ★49 Gary Andrew, ★51 Tim Allen
2030.Jeff.Wilson, 814.Jared.Burcham
8★031 Nancy Lefcourt, 713.Tommy.Craft, ★☼418.Jack.Weston, ★358 Greg Farmer, ★49 Gary Andrew, 438.Richard.Swim, ★☼01.Roger.VanSanten, 408.Jeff.Kramer
7731.John.Saddler, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★49 Gary Andrew, ★85 Tim Roush, ★069.Darryl.Halbert, 334 Steve Snell
3★☼01.Roger.VanSanten, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼14 Kurt Worden
7★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 449.Angelo.Patacca, 613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, ★069.Darryl.Halbert, ★407.Brent.Cornell
7613.Carl.Griffis, ★069.Darryl.Halbert, 311.Scott.Hamlin, 731.John.Saddler, ★49 Gary Andrew, 334 Steve Snell, 814.Jared.Burcham
2★99 Ken Schleman, ★98 Linda Schleman
1608 Tim Seawel
8713.Tommy.Craft, ★☼418.Jack.Weston, ★☼65 Nancy Foote, 701 Chad Nankervis, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden, ★☼68.Walt.Fulton
3★49 Gary Andrew, 494 Dean Barsaleau, 613.Carl.Griffis
6★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, 723.Mike.Hall, ★85 Tim Roush, 814.Jared.Burcham, 613.Carl.Griffis
5462.Gary.Jarl, ★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel, ★49 Gary Andrew, 620.Tim.Watts
6715.Bill.Cumbie, ★02 MoBob Bowman, 438.Richard.Swim, ★49 Gary Andrew, 714.Jeanie.Cumbie, ★407.Brent.Cornell
7★069.Darryl.Halbert, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, 062.David.Clark, 449.Angelo.Patacca, 731.John.Saddler, ★428.Taylor.Stukes
2★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
3★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, ★84 Bob Rippy
3★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, ★358 Greg Farmer
2★☼01.Roger.VanSanten, ★358 Greg Farmer
1724.Donald.Jones
3★407.Brent.Cornell, 817.Steve.Schwarz, 814.Jared.Burcham
3814.Jared.Burcham, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
1★51 Tim Allen
2★66.Mr.John.Frick, 814.Jared.Burcham
13☼460.John.Cox, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼65 Nancy Foote, ★☼501 Gilbert Ruiz, 726.Steve.Wilson, ★84 Bob Rippy, ★☼418.Jack.Weston, ★49 Gary Andrew, 713.Tommy.Craft, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼68.Walt.Fulton, ★08 Heidi Still, ★☼14 Kurt Worden
1★☼01.Roger.VanSanten
4723.Mike.Hall, 814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis
2★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel
1408.Jeff.Kramer
1★51 Tim Allen
4814.Jared.Burcham, 613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall, 478 Eric Eves
6★☼14 Kurt Worden, ★☼68.Walt.Fulton, 079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼65 Nancy Foote, ★031 Nancy Lefcourt
1★49 Gary Andrew
3★02 MoBob Bowman, 814.Jared.Burcham, 334 Steve Snell
4369.Bob.Scott, ★☼305.Tom.Lettero, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden
6334 Steve Snell, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 731.John.Saddler
1724.Donald.Jones
1★49 Gary Andrew
1723.Mike.Hall
8720.Mike.Carson, 494 Dean Barsaleau, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, 721.Kim.Carson, 334 Steve Snell, ★49 Gary Andrew, 449.Angelo.Patacca
1324 John Kemnitz
9★☼305.Tom.Lettero, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★51 Tim Allen, ★☼01.Roger.VanSanten, ★302.Michael.Moore, 346 Benny Schultz, ★337.Jim.Beckett, ★031 Nancy Lefcourt, 369.Bob.Scott
4★038 Don Stadtler, 300.Gene.Carlander, 731.John.Saddler, ★49 Gary Andrew
2★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel
3★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
2408.Jeff.Kramer, ★☼01.Roger.VanSanten
6715.Bill.Cumbie, ★49 Gary Andrew, 438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie, 814.Jared.Burcham, ★02 MoBob Bowman
1★358 Greg Farmer
3★66.Mr.John.Frick, ★84 Bob Rippy, ★02 MoBob Bowman
3617 Doug Jacobs, ★50.Jeff.Lambert, ★407.Brent.Cornell
2★84 Bob Rippy, ★358 Greg Farmer
2723.Mike.Hall, ★66.Mr.John.Frick
3★02 MoBob Bowman, 723.Mike.Hall, 815.Mark.Rotert
2★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell
7★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel, 620.Tim.Watts, ★49 Gary Andrew, 422 Kelly Van Allen, 423 Jay Van Allen, 439 Shirley Lanum
6★031 Nancy Lefcourt, 713.Tommy.Craft, 438.Richard.Swim, 715.Bill.Cumbie, ★02 MoBob Bowman, ★49 Gary Andrew
6313 Dennis Edie, ★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, 804.Shane.Glynn
10449.Angelo.Patacca, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew, 731.John.Saddler, ★85 Tim Roush, ★038 Don Stadtler, 334 Steve Snell, 300.Gene.Carlander, ★02 MoBob Bowman
3709.Liz.Jacobs, ★407.Brent.Cornell, 617 Doug Jacobs
1★☼01.Roger.VanSanten
3★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel, 809.Brady.Mullins
1★☼14 Kurt Worden
1★02 MoBob Bowman
6814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 723.Mike.Hall
11141 John Gretzinger, ★☼68.Walt.Fulton, 701 Chad Nankervis, 713.Tommy.Craft, ★49 Gary Andrew, ★☼14 Kurt Worden, 369.Bob.Scott, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead
5608 Tim Seawel, 462.Gary.Jarl, ★51 Tim Allen, 809.Brady.Mullins, 620.Tim.Watts
8★☼14 Kurt Worden, 079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, ★031 Nancy Lefcourt, 313 Dennis Edie, 369.Bob.Scott, ★51 Tim Allen, ★☼01.Roger.VanSanten
1★☼14 Kurt Worden
4613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall, 814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick
3★84 Bob Rippy, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell
3814.Jared.Burcham, 723.Mike.Hall, ★66.Mr.John.Frick
5608 Tim Seawel, 809.Brady.Mullins, 620.Tim.Watts, ★51 Tim Allen, 462.Gary.Jarl
1★49 Gary Andrew
5★☼01.Roger.VanSanten, 380.Jon.Good, ☼460.John.Cox, ☼491.Gary.Whitehead, 726.Steve.Wilson
1425 Daniel Wallander
3815.Mark.Rotert, 334 Steve Snell, 438.Richard.Swim
2492 Walter Edwards, 334 Steve Snell
1311.Scott.Hamlin
1030.Jeff.Wilson
2423 Jay Van Allen, ★51 Tim Allen
8☼460.John.Cox, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼418.Jack.Weston, 726.Steve.Wilson, ☼491.Gary.Whitehead, 346 Benny Schultz, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★337.Jim.Beckett
1★02 MoBob Bowman
2814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick
5311.Scott.Hamlin, ★428.Taylor.Stukes, ★069.Darryl.Halbert, 334 Steve Snell, 478 Eric Eves
11★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼68.Walt.Fulton, 369.Bob.Scott, ★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, 141 John Gretzinger, 713.Tommy.Craft, 701 Chad Nankervis, ★☼305.Tom.Lettero
1★358 Greg Farmer
2★02 MoBob Bowman, 815.Mark.Rotert
2613.Carl.Griffis, 731.John.Saddler
1311.Scott.Hamlin
3620.Tim.Watts, 100.Liz.Connors, ★51 Tim Allen
4★031 Nancy Lefcourt, ★302.Michael.Moore, ★☼305.Tom.Lettero, ★337.Jim.Beckett
1731.John.Saddler
2814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick
9334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, 731.John.Saddler, ★069.Darryl.Halbert, 395.Paul.Slaton, ★85 Tim Roush, 494 Dean Barsaleau, ★02 MoBob Bowman
2723.Mike.Hall, 030.Jeff.Wilson
1608 Tim Seawel
4☼460.John.Cox, ★49 Gary Andrew, 425 Daniel Wallander, ★☼305.Tom.Lettero
2425 Daniel Wallander, ☼460.John.Cox
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
3715.Bill.Cumbie, 438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie
1★66.Mr.John.Frick
5334 Steve Snell, 494 Dean Barsaleau, 613.Carl.Griffis, 721.Kim.Carson, 720.Mike.Carson
2030.Jeff.Wilson, 723.Mike.Hall
2313 Dennis Edie, ★☼501 Gilbert Ruiz
1★☼305.Tom.Lettero
3723.Mike.Hall, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
1★☼305.Tom.Lettero
2★076.Eric.Markus, ★358 Greg Farmer
5053 Nicole Alsop, ★358 Greg Farmer, ★052.Dan.Alsop, ★☼01.Roger.VanSanten, ★076.Eric.Markus
2★358 Greg Farmer, ★☼01.Roger.VanSanten
3617 Doug Jacobs, 817.Steve.Schwarz, 814.Jared.Burcham
3300.Gene.Carlander, ★038 Don Stadtler, ★49 Gary Andrew
3030.Jeff.Wilson, 811.Dan.Simmonds, 723.Mike.Hall
2★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel
3346 Benny Schultz, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼305.Tom.Lettero
1★02 MoBob Bowman
1334 Steve Snell
1723.Mike.Hall
1608 Tim Seawel
5★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼65 Nancy Foote
2715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie
2334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell
1334 Steve Snell
1★407.Brent.Cornell
3608 Tim Seawel, 620.Tim.Watts, ★51 Tim Allen
1★358 Greg Farmer
1★407.Brent.Cornell
1814.Jared.Burcham
1334 Steve Snell
1★☼14 Kurt Worden
1★☼14 Kurt Worden
1★☼14 Kurt Worden
1★☼14 Kurt Worden
1★407.Brent.Cornell
1★407.Brent.Cornell
1713.Tommy.Craft
1★☼501 Gilbert Ruiz
1613.Carl.Griffis
1★☼418.Jack.Weston
3724.Donald.Jones, 613.Carl.Griffis, 811.Dan.Simmonds
8726.Steve.Wilson, ★☼01.Roger.VanSanten, ★08 Heidi Still, ★☼418.Jack.Weston, ★☼305.Tom.Lettero, ★337.Jim.Beckett, 346 Benny Schultz, ☼460.John.Cox
1724.Donald.Jones
10334 Steve Snell, 449.Angelo.Patacca, 453 Gerry Arel, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 807.Lew.Ballard, ★85 Tim Roush, ★038 Don Stadtler, ★08 Heidi Still
4369.Bob.Scott, 346 Benny Schultz, 141 John Gretzinger, ★☼305.Tom.Lettero
5721.Kim.Carson, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, 720.Mike.Carson, 030.Jeff.Wilson
7030.Jeff.Wilson, ★66.Mr.John.Frick, 453 Gerry Arel, 334 Steve Snell, 723.Mike.Hall, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler
5★02 MoBob Bowman, ★031 Nancy Lefcourt, 714.Jeanie.Cumbie, 438.Richard.Swim, 715.Bill.Cumbie
5★84 Bob Rippy, 425 Daniel Wallander, ★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
1★66.Mr.John.Frick
1★☼305.Tom.Lettero
1334 Steve Snell
2709.Liz.Jacobs, 617 Doug Jacobs
1608 Tim Seawel
2714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie
1★49 Gary Andrew
2423 Jay Van Allen, 422 Kelly Van Allen
7☼460.John.Cox, ☼417.Justin.Long, ★☼65 Nancy Foote, ★☼418.Jack.Weston, ☼737.JD.Smith, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼68.Walt.Fulton
5378 Paul Partin, 715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie, ★02 MoBob Bowman, ★031 Nancy Lefcourt
2★076.Eric.Markus, ★358 Greg Farmer
1613.Carl.Griffis
1613.Carl.Griffis
1613.Carl.Griffis
2★☼305.Tom.Lettero, ★☼501 Gilbert Ruiz
2★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼305.Tom.Lettero
5★66.Mr.John.Frick, 814.Jared.Burcham, ★49 Gary Andrew, ★02 MoBob Bowman, 723.Mike.Hall
3804.Shane.Glynn, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★49 Gary Andrew
3723.Mike.Hall, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis
2★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis
4★49 Gary Andrew, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
5★51 Tim Allen, 079 Mark Parker, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼14 Kurt Worden, 313 Dennis Edie
3★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim, ★☼01.Roger.VanSanten
1★076.Eric.Markus
1723.Mike.Hall
2608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen
4★076.Eric.Markus, ★66.Mr.John.Frick, ★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman
10613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew, ★51 Tim Allen, 334 Steve Snell, 608 Tim Seawel, ★85 Tim Roush, ★02 MoBob Bowman, 449.Angelo.Patacca, 731.John.Saddler
3731.John.Saddler, 723.Mike.Hall, 613.Carl.Griffis
1★☼14 Kurt Worden
2608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen
1★☼14 Kurt Worden
3★51 Tim Allen, ★☼01.Roger.VanSanten, ★358 Greg Farmer
1608 Tim Seawel
1★☼14 Kurt Worden
3053 Nicole Alsop, ★052.Dan.Alsop, ★358 Greg Farmer
1608 Tim Seawel
1★☼14 Kurt Worden
5★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, ★85 Tim Roush, 449.Angelo.Patacca
4617 Doug Jacobs, ★407.Brent.Cornell, 709.Liz.Jacobs, ★358 Greg Farmer
3★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell
1★☼14 Kurt Worden
7★031 Nancy Lefcourt, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, 313 Dennis Edie, 079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden
9334 Steve Snell, 438.Richard.Swim, 814.Jared.Burcham, ★02 MoBob Bowman, ★84 Bob Rippy, ★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 385.Bruce.Vanderzyde
1★51 Tim Allen
6814.Jared.Burcham, 311.Scott.Hamlin, ★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman, ★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell
2★☼01.Roger.VanSanten, 724.Donald.Jones
4814.Jared.Burcham, 724.Donald.Jones, 723.Mike.Hall, ★49 Gary Andrew
3★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
1★☼14 Kurt Worden
5509.Doug.Edmondson, 334 Steve Snell, 731.John.Saddler, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis
3★84 Bob Rippy, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell
2408.Jeff.Kramer, 438.Richard.Swim
6422 Kelly Van Allen, 620.Tim.Watts, ★51 Tim Allen, 462.Gary.Jarl, 608 Tim Seawel, 423 Jay Van Allen
7★052.Dan.Alsop, ★☼01.Roger.VanSanten, ★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman, 053 Nicole Alsop, ★076.Eric.Markus, ★66.Mr.John.Frick
1★02 MoBob Bowman
7★84 Bob Rippy, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, 814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick, ★50.Jeff.Lambert
5★031 Nancy Lefcourt, ★☼14 Kurt Worden, 079 Mark Parker, 346 Benny Schultz, ★☼01.Roger.VanSanten
4438.Richard.Swim, ★358 Greg Farmer, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼418.Jack.Weston
7462.Gary.Jarl, ★51 Tim Allen, 100.Liz.Connors, 620.Tim.Watts, 809.Brady.Mullins, 608 Tim Seawel, ★49 Gary Andrew
6462.Gary.Jarl, ★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel, 423 Jay Van Allen, ★49 Gary Andrew, 620.Tim.Watts
1★358 Greg Farmer
1608 Tim Seawel
4★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, 509.Doug.Edmondson, ★02 MoBob Bowman
9★84 Bob Rippy, ★49 Gary Andrew, ★02 MoBob Bowman, ★50.Jeff.Lambert, ★407.Brent.Cornell, 814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, 724.Donald.Jones
7613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★038 Don Stadtler, 723.Mike.Hall, ★85 Tim Roush, 731.John.Saddler, 334 Steve Snell
4★☼418.Jack.Weston, ★358 Greg Farmer, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼01.Roger.VanSanten
4313 Dennis Edie, ☼491.Gary.Whitehead, ★51 Tim Allen, 079 Mark Parker
1★358 Greg Farmer
3★☼501 Gilbert Ruiz, ★49 Gary Andrew, 804.Shane.Glynn
2★99 Ken Schleman, ★98 Linda Schleman
2★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew
2613.Carl.Griffis, 311.Scott.Hamlin
7620.Tim.Watts, ★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel, 462.Gary.Jarl, ★49 Gary Andrew, 100.Liz.Connors, 809.Brady.Mullins
9★66.Mr.John.Frick, 617 Doug Jacobs, 709.Liz.Jacobs, 613.Carl.Griffis, ★85 Tim Roush, ★407.Brent.Cornell, 815.Mark.Rotert, 817.Steve.Schwarz, ★02 MoBob Bowman
2★51 Tim Allen, 462.Gary.Jarl
4★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, ★076.Eric.Markus
4★51 Tim Allen, ★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim, ★49 Gary Andrew
6★98 Linda Schleman, ★02 MoBob Bowman, ★51 Tim Allen, ★99 Ken Schleman, ★358 Greg Farmer, ★66.Mr.John.Frick
8★02 MoBob Bowman, 817.Steve.Schwarz, 617 Doug Jacobs, ★66.Mr.John.Frick, 814.Jared.Burcham, ★407.Brent.Cornell, ★84 Bob Rippy, 613.Carl.Griffis
5★428.Taylor.Stukes, ★038 Don Stadtler, ★069.Darryl.Halbert, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell
2★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim
9613.Carl.Griffis, ★66.Mr.John.Frick, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, ★358 Greg Farmer, ★50.Jeff.Lambert, 731.John.Saddler, 814.Jared.Burcham, ★☼01.Roger.VanSanten
7438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie, 324 John Kemnitz, 389.Dana.Troyer, 713.Tommy.Craft, ★02 MoBob Bowman
3809.Brady.Mullins, 462.Gary.Jarl, ★51 Tim Allen
7★66.Mr.John.Frick, 053 Nicole Alsop, ★02 MoBob Bowman, ★052.Dan.Alsop, ★076.Eric.Markus, ★☼01.Roger.VanSanten, ★358 Greg Farmer
1★358 Greg Farmer
5617 Doug Jacobs, ★407.Brent.Cornell, 817.Steve.Schwarz, 613.Carl.Griffis, 731.John.Saddler
3★☼418.Jack.Weston, 408.Jeff.Kramer, 438.Richard.Swim
8714.Jeanie.Cumbie, 814.Jared.Burcham, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 715.Bill.Cumbie, ★66.Mr.John.Frick, ★358 Greg Farmer
6079 Mark Parker, 313 Dennis Edie, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼14 Kurt Worden, ★51 Tim Allen, ☼491.Gary.Whitehead
2★407.Brent.Cornell, ★84 Bob Rippy
5★407.Brent.Cornell, 311.Scott.Hamlin, ★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis
2★☼305.Tom.Lettero, ☼491.Gary.Whitehead
7★031 Nancy Lefcourt, ★51 Tim Allen, ★☼305.Tom.Lettero, ★337.Jim.Beckett, 346 Benny Schultz, ★☼01.Roger.VanSanten, ★302.Michael.Moore
2★☼14 Kurt Worden, ★☼01.Roger.VanSanten
8★49 Gary Andrew, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★428.Taylor.Stukes, ★66.Mr.John.Frick, 334 Steve Snell, 731.John.Saddler, 311.Scott.Hamlin
4★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, 817.Steve.Schwarz
4★069.Darryl.Halbert, ★02 MoBob Bowman, ★☼14 Kurt Worden, ★66.Mr.John.Frick
7☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, ★☼14 Kurt Worden, ★49 Gary Andrew, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote
5★☼14 Kurt Worden, 723.Mike.Hall, ★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick, 030.Jeff.Wilson
6★51 Tim Allen, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★076.Eric.Markus, ★☼305.Tom.Lettero, ★052.Dan.Alsop, 608 Tim Seawel
1608 Tim Seawel
5★84 Bob Rippy, ★☼01.Roger.VanSanten, ☼460.John.Cox, ★☼14 Kurt Worden, ★49 Gary Andrew
2613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
2★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel
2★076.Eric.Markus, ★358 Greg Farmer
4★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
9★49 Gary Andrew, 449.Angelo.Patacca, ★☼01.Roger.VanSanten, 478 Eric Eves, ★031 Nancy Lefcourt, 334 Steve Snell, ☼460.John.Cox, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
1☼491.Gary.Whitehead
13★358 Greg Farmer, 709.Liz.Jacobs, ★66.Mr.John.Frick, ☼460.John.Cox, 723.Mike.Hall, 608 Tim Seawel, 613.Carl.Griffis, 817.Steve.Schwarz, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, ★51 Tim Allen, 617 Doug Jacobs, 620.Tim.Watts
4★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, ★84 Bob Rippy, 708.Jeff.Salyer
4☼460.John.Cox, ★☼01.Roger.VanSanten, ★031 Nancy Lefcourt, 438.Richard.Swim
6494 Dean Barsaleau, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★84 Bob Rippy, ★407.Brent.Cornell, ★038 Don Stadtler
9817.Steve.Schwarz, 234.Phil.DeCausemaker, 617 Doug Jacobs, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★84 Bob Rippy, ★50.Jeff.Lambert, 334 Steve Snell, 311.Scott.Hamlin
3311.Scott.Hamlin, ★031 Nancy Lefcourt, ★49 Gary Andrew
1★49 Gary Andrew
7★02 MoBob Bowman, 617 Doug Jacobs, ★50.Jeff.Lambert, 723.Mike.Hall, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick
8030.Jeff.Wilson, 814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick, 723.Mike.Hall, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, ★50.Jeff.Lambert, 613.Carl.Griffis
5324 John Kemnitz, 815.Mark.Rotert, 438.Richard.Swim, ★02 MoBob Bowman, ★☼01.Roger.VanSanten
4★66.Mr.John.Frick, 723.Mike.Hall, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis
5★49 Gary Andrew, 438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie, ★02 MoBob Bowman
2★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis
4★51 Tim Allen, 620.Tim.Watts, 809.Brady.Mullins, 608 Tim Seawel
3★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
1★66.Mr.John.Frick
2★☼01.Roger.VanSanten, ★358 Greg Farmer
11★☼305.Tom.Lettero, ★84 Bob Rippy, ★031 Nancy Lefcourt, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼418.Jack.Weston, ☼460.John.Cox, ★☼01.Roger.VanSanten, ★08 Heidi Still
9★031 Nancy Lefcourt, 369.Bob.Scott, ☼491.Gary.Whitehead, ★302.Michael.Moore, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston, ★51 Tim Allen, 141 John Gretzinger
5817.Steve.Schwarz, 709.Liz.Jacobs, 617 Doug Jacobs, ★407.Brent.Cornell, ★50.Jeff.Lambert
9★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden, ☼491.Gary.Whitehead, ★407.Brent.Cornell, ★☼305.Tom.Lettero, ★031 Nancy Lefcourt, 369.Bob.Scott, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
7620.Tim.Watts, 423 Jay Van Allen, 462.Gary.Jarl, ★49 Gary Andrew, 422 Kelly Van Allen, 608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen
1★☼14 Kurt Worden
6★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, 324 John Kemnitz, 311.Scott.Hamlin, ★407.Brent.Cornell
1★49 Gary Andrew
1★☼14 Kurt Worden
11☼460.John.Cox, ★031 Nancy Lefcourt, 141 John Gretzinger, ★☼14 Kurt Worden, 369.Bob.Scott, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston, ☼737.JD.Smith, ★☼68.Walt.Fulton, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼65 Nancy Foote
3★076.Eric.Markus, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
2★358 Greg Farmer, ★076.Eric.Markus
6★51 Tim Allen, 620.Tim.Watts, 462.Gary.Jarl, 608 Tim Seawel, ★49 Gary Andrew, ★477.Brian.OConnor
4608 Tim Seawel, 620.Tim.Watts, 462.Gary.Jarl, ★51 Tim Allen
5608 Tim Seawel, 462.Gary.Jarl, 620.Tim.Watts, 809.Brady.Mullins, ★51 Tim Allen
2★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel
10★407.Brent.Cornell, 617 Doug Jacobs, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★85 Tim Roush, 731.John.Saddler, ★50.Jeff.Lambert, ★038 Don Stadtler, ★84 Bob Rippy, 817.Steve.Schwarz
11★☼418.Jack.Weston, ★02 MoBob Bowman, ★☼14 Kurt Worden, 389.Dana.Troyer, 438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie, 324 John Kemnitz, 613.Carl.Griffis, 713.Tommy.Craft, 715.Bill.Cumbie, ☼491.Gary.Whitehead
3★☼305.Tom.Lettero, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼14 Kurt Worden
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
3★358 Greg Farmer, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
2079 Mark Parker, ★51 Tim Allen
6★407.Brent.Cornell, ★84 Bob Rippy, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, 814.Jared.Burcham
10814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick, 809.Brady.Mullins, 608 Tim Seawel, ★407.Brent.Cornell, 620.Tim.Watts, ★51 Tim Allen, ★02 MoBob Bowman, 723.Mike.Hall, ★49 Gary Andrew
5★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, ★02 MoBob Bowman, 449.Angelo.Patacca
5715.Bill.Cumbie, ★49 Gary Andrew, ★407.Brent.Cornell, 714.Jeanie.Cumbie, 438.Richard.Swim
24★51 Tim Allen, ★☼01.Roger.VanSanten, 378 Paul Partin, ☼491.Gary.Whitehead, ★038 Don Stadtler, ★49 Gary Andrew, ★076.Eric.Markus, ★☼14 Kurt Worden, ★02 MoBob Bowman, ★☼305.Tom.Lettero, 062.David.Clark, ★358 Greg Farmer, 100.Liz.Connors, 369.Bob.Scott, 334 Steve Snell, ★337.Jim.Beckett, 613.Carl.Griffis, ★66.Mr.John.Frick, 608 Tim Seawel, 141 John Gretzinger, 620.Tim.Watts, 494 Dean Barsaleau, ★302.Michael.Moore, 346 Benny Schultz
12★052.Dan.Alsop, ★02 MoBob Bowman, ★☼01.Roger.VanSanten, 815.Mark.Rotert, ★076.Eric.Markus, ★069.Darryl.Halbert, ★358 Greg Farmer, ★50.Jeff.Lambert, ★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, 053 Nicole Alsop
2★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer
12★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ★49 Gary Andrew, 141 John Gretzinger, 369.Bob.Scott, ★031 Nancy Lefcourt, ☼460.John.Cox, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden, 713.Tommy.Craft, ☼491.Gary.Whitehead
3★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick, ★50.Jeff.Lambert
8★☼01.Roger.VanSanten, ★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim, ★358 Greg Farmer, ★031 Nancy Lefcourt, 408.Jeff.Kramer, ★49 Gary Andrew, ☼460.John.Cox
13313 Dennis Edie, ★85 Tim Roush, ☼491.Gary.Whitehead, 613.Carl.Griffis, 346 Benny Schultz, ★84 Bob Rippy, ★☼01.Roger.VanSanten, 079 Mark Parker, ★031 Nancy Lefcourt, ★407.Brent.Cornell, ★☼14 Kurt Worden, ★51 Tim Allen, ★66.Mr.John.Frick
1608 Tim Seawel
14★☼418.Jack.Weston, ★84 Bob Rippy, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼65 Nancy Foote, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼01.Roger.VanSanten, ★49 Gary Andrew, ☼460.John.Cox, 726.Steve.Wilson, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden, ★358 Greg Farmer, ★☼68.Walt.Fulton, 380.Jon.Good
6★51 Tim Allen, 079 Mark Parker, ★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz, 804.Shane.Glynn, ☼491.Gary.Whitehead
6☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, ★☼14 Kurt Worden, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, ★031 Nancy Lefcourt
1★407.Brent.Cornell
12814.Jared.Burcham, ★407.Brent.Cornell, 438.Richard.Swim, 324 John Kemnitz, ★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, ★50.Jeff.Lambert, 817.Steve.Schwarz, 723.Mike.Hall, 311.Scott.Hamlin, ★84 Bob Rippy, ★85 Tim Roush
12617 Doug Jacobs, ★02 MoBob Bowman, 814.Jared.Burcham, 462.Gary.Jarl, ★51 Tim Allen, 613.Carl.Griffis, ★66.Mr.John.Frick, 608 Tim Seawel, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew, 620.Tim.Watts, ★50.Jeff.Lambert
4★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell
6★038 Don Stadtler, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 449.Angelo.Patacca, ★407.Brent.Cornell
3★☼418.Jack.Weston, ★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer
2★02 MoBob Bowman, ★☼01.Roger.VanSanten
3★66.Mr.John.Frick, ★99 Ken Schleman, ★98 Linda Schleman
5★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, 617 Doug Jacobs, ★50.Jeff.Lambert
5313 Dennis Edie, ★51 Tim Allen, ★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker
8★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★031 Nancy Lefcourt, ★49 Gary Andrew, 079 Mark Parker, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden
6715.Bill.Cumbie, 613.Carl.Griffis, 731.John.Saddler, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 714.Jeanie.Cumbie
1438.Richard.Swim
6346 Benny Schultz, 723.Mike.Hall, ★51 Tim Allen, 613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, ★☼01.Roger.VanSanten
1★☼14 Kurt Worden
1★51 Tim Allen
7613.Carl.Griffis, 731.John.Saddler, ★85 Tim Roush, 449.Angelo.Patacca, 324 John Kemnitz, ★02 MoBob Bowman, ★49 Gary Andrew
1★51 Tim Allen
11726.Steve.Wilson, ★☼418.Jack.Weston, ★337.Jim.Beckett, ☼460.John.Cox, ★☼01.Roger.VanSanten, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz, 346 Benny Schultz, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼14 Kurt Worden, ★031 Nancy Lefcourt
6★☼418.Jack.Weston, 079 Mark Parker, ★031 Nancy Lefcourt, ☼491.Gary.Whitehead, ★51 Tim Allen, ★☼305.Tom.Lettero
6★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, 804.Shane.Glynn, ☼491.Gary.Whitehead
5★076.Eric.Markus, ★358 Greg Farmer, ★☼01.Roger.VanSanten, ★031 Nancy Lefcourt, 613.Carl.Griffis
4608 Tim Seawel, ★66.Mr.John.Frick, ★51 Tim Allen, 809.Brady.Mullins
6★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew, 620.Tim.Watts, 809.Brady.Mullins, 462.Gary.Jarl, 608 Tim Seawel
2378 Paul Partin, 478 Eric Eves
5☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★49 Gary Andrew, 079 Mark Parker, ★51 Tim Allen
5★84 Bob Rippy, ★☼01.Roger.VanSanten, ☼491.Gary.Whitehead, ★031 Nancy Lefcourt, 438.Richard.Swim
3★66.Mr.John.Frick, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis
5★031 Nancy Lefcourt, 313 Dennis Edie, 079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden
2608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen
4★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick, 723.Mike.Hall, 030.Jeff.Wilson
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
1724.Donald.Jones
4613.Carl.Griffis, ★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, 723.Mike.Hall
4608 Tim Seawel, 620.Tim.Watts, 422 Kelly Van Allen, 423 Jay Van Allen
7408.Jeff.Kramer, ★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim, ★02 MoBob Bowman, ★358 Greg Farmer, ★076.Eric.Markus, ★66.Mr.John.Frick
1805.Lucas.Harvey
4613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick
1608 Tim Seawel
6620.Tim.Watts, 100.Liz.Connors, 608 Tim Seawel, 462.Gary.Jarl, ★49 Gary Andrew, ★51 Tim Allen
2613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall
4714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie, 438.Richard.Swim, ★02 MoBob Bowman
2★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel
4613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, ★407.Brent.Cornell, 723.Mike.Hall
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
7★49 Gary Andrew, ★02 MoBob Bowman, 724.Donald.Jones, 815.Mark.Rotert, 723.Mike.Hall, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
5079 Mark Parker, ★☼01.Roger.VanSanten, ★031 Nancy Lefcourt, 346 Benny Schultz, ★☼14 Kurt Worden
3★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, ★358 Greg Farmer
8★02 MoBob Bowman, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick, 724.Donald.Jones, 814.Jared.Burcham, ★50.Jeff.Lambert
4★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer, ★☼418.Jack.Weston, ☼460.John.Cox
10★031 Nancy Lefcourt, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden, ☼460.John.Cox, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼01.Roger.VanSanten, ★358 Greg Farmer, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★84 Bob Rippy
1☼491.Gary.Whitehead
5804.Shane.Glynn, 079 Mark Parker, 313 Dennis Edie, ★031 Nancy Lefcourt, ☼491.Gary.Whitehead
2079 Mark Parker, 313 Dennis Edie
3723.Mike.Hall, 613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew
3815.Mark.Rotert, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
2★84 Bob Rippy, 378 Paul Partin
1★66.Mr.John.Frick
1★☼14 Kurt Worden
1★02 MoBob Bowman
4★076.Eric.Markus, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, ★358 Greg Farmer
4★02 MoBob Bowman, ★076.Eric.Markus, ★358 Greg Farmer, ★66.Mr.John.Frick
12613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, 817.Steve.Schwarz, ★84 Bob Rippy, ★407.Brent.Cornell, ★85 Tim Roush, 814.Jared.Burcham, 731.John.Saddler, ★66.Mr.John.Frick, ★50.Jeff.Lambert, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
5★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 731.John.Saddler
1★51 Tim Allen
1★02 MoBob Bowman
1★☼14 Kurt Worden
3★358 Greg Farmer, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼418.Jack.Weston
12★49 Gary Andrew, ☼491.Gary.Whitehead, ★84 Bob Rippy, ★☼65 Nancy Foote, ★☼418.Jack.Weston, ★☼01.Roger.VanSanten, 141 John Gretzinger, ☼460.John.Cox, ★☼14 Kurt Worden, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼501 Gilbert Ruiz
1★358 Greg Farmer
7334 Steve Snell, 438.Richard.Swim, 613.Carl.Griffis, 715.Bill.Cumbie, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, 714.Jeanie.Cumbie
2★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim
4★358 Greg Farmer, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, 814.Jared.Burcham
3438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie
6613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, 723.Mike.Hall, 731.John.Saddler
5★☼14 Kurt Worden, ★031 Nancy Lefcourt, 313 Dennis Edie, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker
5★☼68.Walt.Fulton, ☼491.Gary.Whitehead, ★49 Gary Andrew, ★☼65 Nancy Foote, ★☼501 Gilbert Ruiz
16★08 Heidi Still, ★☼68.Walt.Fulton, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼01.Roger.VanSanten, ☼460.John.Cox, ★☼305.Tom.Lettero, 726.Steve.Wilson, ★☼14 Kurt Worden, 346 Benny Schultz, ★☼65 Nancy Foote, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★49 Gary Andrew, ★031 Nancy Lefcourt, 141 John Gretzinger, 369.Bob.Scott
8★☼65 Nancy Foote, ☼460.John.Cox, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼14 Kurt Worden, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼68.Walt.Fulton
7★☼68.Walt.Fulton, 079 Mark Parker, 313 Dennis Edie, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼65 Nancy Foote, ★51 Tim Allen, ★031 Nancy Lefcourt
6369.Bob.Scott, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden
1☼491.Gary.Whitehead
1★☼418.Jack.Weston
3★☼418.Jack.Weston, ★49 Gary Andrew, ★358 Greg Farmer
3★☼14 Kurt Worden, ★☼305.Tom.Lettero, ☼491.Gary.Whitehead
6★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼68.Walt.Fulton, 369.Bob.Scott, ★☼14 Kurt Worden, ★☼501 Gilbert Ruiz
3☼491.Gary.Whitehead, ★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz
6★84 Bob Rippy, 438.Richard.Swim, ★49 Gary Andrew, ★☼418.Jack.Weston, ★358 Greg Farmer, ★031 Nancy Lefcourt
2★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick
5★☼305.Tom.Lettero, ☼491.Gary.Whitehead, ★407.Brent.Cornell, ★☼14 Kurt Worden, 613.Carl.Griffis
3★☼01.Roger.VanSanten, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
4079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, ★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew
4★358 Greg Farmer, ★98 Linda Schleman, ★☼01.Roger.VanSanten, ★99 Ken Schleman
4608 Tim Seawel, ★358 Greg Farmer, ★076.Eric.Markus, 462.Gary.Jarl
2608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen
8★☼418.Jack.Weston, 079 Mark Parker, ★51 Tim Allen, ★☼14 Kurt Worden, ★358 Greg Farmer, 408.Jeff.Kramer, 313 Dennis Edie, ★031 Nancy Lefcourt
2★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis
1★51 Tim Allen
7462.Gary.Jarl, 608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew, 423 Jay Van Allen, 422 Kelly Van Allen, 620.Tim.Watts
5608 Tim Seawel, 100.Liz.Connors, ★51 Tim Allen, 809.Brady.Mullins, 620.Tim.Watts
3★49 Gary Andrew, ★358 Greg Farmer, ★031 Nancy Lefcourt
5804.Shane.Glynn, ★☼501 Gilbert Ruiz, 079 Mark Parker, ★51 Tim Allen, ☼491.Gary.Whitehead
6★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead, 804.Shane.Glynn, ★49 Gary Andrew, ★51 Tim Allen, 079 Mark Parker
5723.Mike.Hall, ★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, 030.Jeff.Wilson, 814.Jared.Burcham
2★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel
4★031 Nancy Lefcourt, 079 Mark Parker, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
3★66.Mr.John.Frick, ★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman
10731.John.Saddler, 494 Dean Barsaleau, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★069.Darryl.Halbert, 378 Paul Partin, 334 Steve Snell, 324 John Kemnitz, ★428.Taylor.Stukes
1★66.Mr.John.Frick
5731.John.Saddler, ★85 Tim Roush, 613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, 334 Steve Snell
3★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, ★84 Bob Rippy
7★51 Tim Allen, 079 Mark Parker, 313 Dennis Edie, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼14 Kurt Worden, ☼491.Gary.Whitehead, ★031 Nancy Lefcourt
2613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell
1★☼01.Roger.VanSanten
7030.Jeff.Wilson, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall, 731.John.Saddler, 724.Donald.Jones
2★358 Greg Farmer, ★☼418.Jack.Weston
3079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, ★49 Gary Andrew
5613.Carl.Griffis, 731.John.Saddler, ★49 Gary Andrew, 408.Jeff.Kramer, ★85 Tim Roush
1★☼14 Kurt Worden
8449.Angelo.Patacca, ★358 Greg Farmer, 731.John.Saddler, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★49 Gary Andrew, ★☼01.Roger.VanSanten, ★85 Tim Roush
4★49 Gary Andrew, 100.Liz.Connors, 620.Tim.Watts, 608 Tim Seawel
2814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick
3613.Carl.Griffis, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
1★☼01.Roger.VanSanten
3★84 Bob Rippy, ★49 Gary Andrew, 438.Richard.Swim
5079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, ★51 Tim Allen
6★031 Nancy Lefcourt, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, ★☼14 Kurt Worden
8★☼68.Walt.Fulton, 313 Dennis Edie, 804.Shane.Glynn, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼65 Nancy Foote, ★☼14 Kurt Worden
4731.John.Saddler, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★85 Tim Roush
1★☼14 Kurt Worden
6438.Richard.Swim, ★49 Gary Andrew, 723.Mike.Hall, 715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie, 030.Jeff.Wilson
3★49 Gary Andrew, ★358 Greg Farmer, ★031 Nancy Lefcourt
5★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead
6★407.Brent.Cornell, ★038 Don Stadtler, ★50.Jeff.Lambert, ★49 Gary Andrew, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
4723.Mike.Hall, ★66.Mr.John.Frick, 814.Jared.Burcham, ★02 MoBob Bowman
5608 Tim Seawel, 100.Liz.Connors, 462.Gary.Jarl, ★51 Tim Allen, 620.Tim.Watts
9★49 Gary Andrew, 731.John.Saddler, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie, ★076.Eric.Markus, 715.Bill.Cumbie
3★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel, 809.Brady.Mullins
2608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen
7062.David.Clark, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, 731.John.Saddler, ★038 Don Stadtler, ★49 Gary Andrew
1438.Richard.Swim
1★☼14 Kurt Worden
10★358 Greg Farmer, ★85 Tim Roush, 613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall, ★02 MoBob Bowman, 731.John.Saddler, ★66.Mr.John.Frick, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew
6★076.Eric.Markus, ★66.Mr.John.Frick, ★358 Greg Farmer, 053 Nicole Alsop, ★052.Dan.Alsop, ★02 MoBob Bowman
2★66.Mr.John.Frick, 723.Mike.Hall
2★99 Ken Schleman, ★98 Linda Schleman
6422 Kelly Van Allen, 620.Tim.Watts, ★49 Gary Andrew, 462.Gary.Jarl, 423 Jay Van Allen, 608 Tim Seawel
6★407.Brent.Cornell, 608 Tim Seawel, 613.Carl.Griffis, 494 Dean Barsaleau, ★84 Bob Rippy, ★358 Greg Farmer
8★02 MoBob Bowman, 814.Jared.Burcham, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, 234.Phil.DeCausemaker, 334 Steve Snell, ★49 Gary Andrew, 449.Angelo.Patacca
3★031 Nancy Lefcourt, ★☼305.Tom.Lettero, 369.Bob.Scott
2★66.Mr.John.Frick, 814.Jared.Burcham
2608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen
3★02 MoBob Bowman, 731.John.Saddler, 613.Carl.Griffis
7062.David.Clark, 613.Carl.Griffis, 731.John.Saddler, 494 Dean Barsaleau, 449.Angelo.Patacca, 334 Steve Snell, ★49 Gary Andrew
5334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, 731.John.Saddler, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
1★66.Mr.John.Frick
8438.Richard.Swim, 324 John Kemnitz, ★031 Nancy Lefcourt, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall, ★407.Brent.Cornell, 713.Tommy.Craft
6817.Steve.Schwarz, ★50.Jeff.Lambert, ★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, 617 Doug Jacobs, ★407.Brent.Cornell
6★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★85 Tim Roush, 731.John.Saddler, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew
1724.Donald.Jones
5★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew, 620.Tim.Watts, 462.Gary.Jarl, 608 Tim Seawel
10★358 Greg Farmer, 369.Bob.Scott, ★☼01.Roger.VanSanten, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼418.Jack.Weston, ★49 Gary Andrew, ★84 Bob Rippy, ★☼14 Kurt Worden, 726.Steve.Wilson, ★☼501 Gilbert Ruiz
5☼491.Gary.Whitehead, ★51 Tim Allen, 079 Mark Parker, ★49 Gary Andrew, 313 Dennis Edie
4313 Dennis Edie, 079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, ★49 Gary Andrew
1★49 Gary Andrew
7★☼01.Roger.VanSanten, ☼491.Gary.Whitehead, ★84 Bob Rippy, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston, ☼460.John.Cox, 141 John Gretzinger
1408.Jeff.Kramer
1378 Paul Partin
1★407.Brent.Cornell
1334 Steve Snell
1★038 Don Stadtler
2804.Shane.Glynn, ★49 Gary Andrew
2★49 Gary Andrew, 804.Shane.Glynn
2★☼305.Tom.Lettero, 346 Benny Schultz
1★02 MoBob Bowman
1608 Tim Seawel
3395.Paul.Slaton, 714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie
2395.Paul.Slaton, ★66.Mr.John.Frick
2★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
1395.Paul.Slaton
1★49 Gary Andrew
3★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick
1613.Carl.Griffis
2★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
1811.Dan.Simmonds
1809.Brady.Mullins
2★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
1731.John.Saddler
2079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead
1369.Bob.Scott
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
1★02 MoBob Bowman
2608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen
1☼491.Gary.Whitehead
1☼491.Gary.Whitehead
1★02 MoBob Bowman
2★407.Brent.Cornell, 617 Doug Jacobs
2★038 Don Stadtler, ★49 Gary Andrew
2608 Tim Seawel, 100.Liz.Connors
1804.Shane.Glynn
2814.Jared.Burcham, ★407.Brent.Cornell
2494 Dean Barsaleau, 613.Carl.Griffis
2608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen
2★50.Jeff.Lambert, ★407.Brent.Cornell
1613.Carl.Griffis
1811.Dan.Simmonds
1608 Tim Seawel
1★☼418.Jack.Weston
1★407.Brent.Cornell
3☼491.Gary.Whitehead, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
3438.Richard.Swim, 715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie
1811.Dan.Simmonds
3★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
6811.Dan.Simmonds, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★038 Don Stadtler, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman
1★51 Tim Allen
2★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead
1079 Mark Parker
6★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, 721.Kim.Carson, ★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman, 720.Mike.Carson
4☼491.Gary.Whitehead, ★02 MoBob Bowman, ★☼418.Jack.Weston, ★66.Mr.John.Frick
4★☼418.Jack.Weston, 313 Dennis Edie, 079 Mark Parker, 613.Carl.Griffis
4613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell
5★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, 079 Mark Parker, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
6334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ☼491.Gary.Whitehead, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
1★51 Tim Allen
5★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
5613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, ★☼14 Kurt Worden
5720.Mike.Carson, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 721.Kim.Carson, ★02 MoBob Bowman
6★052.Dan.Alsop, 613.Carl.Griffis, ★076.Eric.Markus, ★407.Brent.Cornell, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼305.Tom.Lettero
3079 Mark Parker, 313 Dennis Edie, ★☼14 Kurt Worden
2★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead
5★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, ★☼305.Tom.Lettero, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell
4334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
3★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, ★☼305.Tom.Lettero
1811.Dan.Simmonds
1★51 Tim Allen
16★407.Brent.Cornell, 486.Tim.Bronson, 079 Mark Parker, 721.Kim.Carson, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼305.Tom.Lettero, ★02 MoBob Bowman, ★☼65 Nancy Foote, ★☼418.Jack.Weston, 720.Mike.Carson, ★358 Greg Farmer, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, 313 Dennis Edie, 334 Steve Snell, ★☼68.Walt.Fulton
4★076.Eric.Markus, ★66.Mr.John.Frick, 438.Richard.Swim, ★02 MoBob Bowman
3★358 Greg Farmer, ★☼418.Jack.Weston, ★031 Nancy Lefcourt
7★407.Brent.Cornell, ★99 Ken Schleman, ★☼305.Tom.Lettero, 369.Bob.Scott, 613.Carl.Griffis, ★98 Linda Schleman, ★358 Greg Farmer
6720.Mike.Carson, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 721.Kim.Carson
4★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼418.Jack.Weston
4☼491.Gary.Whitehead, ★☼65 Nancy Foote, ★076.Eric.Markus, ★☼68.Walt.Fulton
4★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell
1★☼14 Kurt Worden
9721.Kim.Carson, 079 Mark Parker, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston, 720.Mike.Carson, ★02 MoBob Bowman, 369.Bob.Scott, ★038 Don Stadtler, ★407.Brent.Cornell
2★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼305.Tom.Lettero
9★☼501 Gilbert Ruiz, 613.Carl.Griffis, ☼491.Gary.Whitehead, 721.Kim.Carson, ★☼418.Jack.Weston, ★66.Mr.John.Frick, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, 720.Mike.Carson
4★99 Ken Schleman, ★98 Linda Schleman, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
4613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell
2★☼14 Kurt Worden, ★☼305.Tom.Lettero
3★☼14 Kurt Worden, 079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead
4★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler
1★☼01.Roger.VanSanten
3☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz
14★98 Linda Schleman, ★☼14 Kurt Worden, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 369.Bob.Scott, 608 Tim Seawel, ★☼305.Tom.Lettero, 334 Steve Snell, ★66.Mr.John.Frick, ★☼418.Jack.Weston, ★02 MoBob Bowman, ☼491.Gary.Whitehead, 620.Tim.Watts, ★99 Ken Schleman
3★☼01.Roger.VanSanten, ★358 Greg Farmer, ★51 Tim Allen
9713.Tommy.Craft, 079 Mark Parker, 613.Carl.Griffis, ★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, ★038 Don Stadtler, 313 Dennis Edie
1613.Carl.Griffis
1811.Dan.Simmonds
4★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman
1★51 Tim Allen
4334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
10★51 Tim Allen, 720.Mike.Carson, 334 Steve Snell, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden, 713.Tommy.Craft, ★02 MoBob Bowman, 721.Kim.Carson, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
1079 Mark Parker
4334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
1☼491.Gary.Whitehead
1★076.Eric.Markus
5721.Kim.Carson, ★02 MoBob Bowman, ★038 Don Stadtler, 720.Mike.Carson, 613.Carl.Griffis
2613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
1★076.Eric.Markus
2★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis
3★038 Don Stadtler, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
1313 Dennis Edie
4★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis
3★☼14 Kurt Worden, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz
1★☼01.Roger.VanSanten
5★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼68.Walt.Fulton
4★99 Ken Schleman, ★02 MoBob Bowman, ★98 Linda Schleman, ★66.Mr.John.Frick
3☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, ★51 Tim Allen
1★☼501 Gilbert Ruiz
4☼491.Gary.Whitehead, ★51 Tim Allen, 369.Bob.Scott, ★☼418.Jack.Weston
3613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell
2★☼01.Roger.VanSanten, 313 Dennis Edie
3★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
1☼491.Gary.Whitehead
4334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
10☼491.Gary.Whitehead, 720.Mike.Carson, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 449.Angelo.Patacca, 334 Steve Snell, ★038 Don Stadtler, ★☼65 Nancy Foote, 613.Carl.Griffis, ★☼68.Walt.Fulton
1313 Dennis Edie
3613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, ★407.Brent.Cornell
3★☼14 Kurt Worden, ★031 Nancy Lefcourt, 713.Tommy.Craft
11★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, 438.Richard.Swim, 313 Dennis Edie, ★031 Nancy Lefcourt, ★407.Brent.Cornell, ★358 Greg Farmer, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼68.Walt.Fulton, 613.Carl.Griffis
5☼491.Gary.Whitehead, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, ★☼418.Jack.Weston
3★66.Mr.John.Frick, 313 Dennis Edie, ★02 MoBob Bowman
7★02 MoBob Bowman, 721.Kim.Carson, 720.Mike.Carson, ★038 Don Stadtler, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
1★076.Eric.Markus
1★☼01.Roger.VanSanten
3☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, 313 Dennis Edie
5★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 449.Angelo.Patacca, 334 Steve Snell
3613.Carl.Griffis, ★031 Nancy Lefcourt, ★038 Don Stadtler
2313 Dennis Edie, 613.Carl.Griffis
3★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim, ★358 Greg Farmer
2449.Angelo.Patacca, ★076.Eric.Markus
2313 Dennis Edie, 079 Mark Parker
7★038 Don Stadtler, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, ★407.Brent.Cornell, ★☼68.Walt.Fulton, 613.Carl.Griffis
2★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
4613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
5★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz
4★038 Don Stadtler, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
2313 Dennis Edie, 079 Mark Parker
12★☼501 Gilbert Ruiz, ★02 MoBob Bowman, ★☼65 Nancy Foote, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, 811.Dan.Simmonds, ★☼14 Kurt Worden, 721.Kim.Carson, ☼491.Gary.Whitehead, 720.Mike.Carson, ★☼68.Walt.Fulton, ★407.Brent.Cornell
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
2★99 Ken Schleman, ★98 Linda Schleman
2713.Tommy.Craft, ☼491.Gary.Whitehead
2★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
2613.Carl.Griffis, ☼491.Gary.Whitehead
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
4608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen, 620.Tim.Watts, ★358 Greg Farmer
1★☼305.Tom.Lettero
1079 Mark Parker
2★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
3★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead
1★51 Tim Allen
3★66.Mr.John.Frick, ★076.Eric.Markus, ★02 MoBob Bowman
8079 Mark Parker, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, ★031 Nancy Lefcourt, ★02 MoBob Bowman, 313 Dennis Edie, ★407.Brent.Cornell
2★02 MoBob Bowman, 438.Richard.Swim
3★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, ★076.Eric.Markus
5613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 620.Tim.Watts, 608 Tim Seawel, ★407.Brent.Cornell
8★99 Ken Schleman, ★031 Nancy Lefcourt, 079 Mark Parker, 313 Dennis Edie, ★☼418.Jack.Weston, ★98 Linda Schleman, ★☼01.Roger.VanSanten, 438.Richard.Swim
3★076.Eric.Markus, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
4★407.Brent.Cornell, ★51 Tim Allen, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler
8★☼418.Jack.Weston, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, ☼491.Gary.Whitehead, ★51 Tim Allen, 486.Tim.Bronson
2★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
9☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, ★407.Brent.Cornell, 486.Tim.Bronson, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis
12★358 Greg Farmer, ★☼14 Kurt Worden, 720.Mike.Carson, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston, ★02 MoBob Bowman, 079 Mark Parker, 721.Kim.Carson, 313 Dennis Edie, 334 Steve Snell, ★031 Nancy Lefcourt
7334 Steve Snell, 438.Richard.Swim, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston, 486.Tim.Bronson, ★02 MoBob Bowman
3★☼418.Jack.Weston, 369.Bob.Scott, 079 Mark Parker
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
2★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis
4334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
4★076.Eric.Markus, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
3369.Bob.Scott, ★51 Tim Allen, 079 Mark Parker
4★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
1313 Dennis Edie
3★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler
4★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
3★038 Don Stadtler, ☼491.Gary.Whitehead, 613.Carl.Griffis
3★☼68.Walt.Fulton, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼65 Nancy Foote
2★358 Greg Farmer, ★☼418.Jack.Weston
1★51 Tim Allen
2313 Dennis Edie, 079 Mark Parker
2★☼418.Jack.Weston, ★358 Greg Farmer
1608 Tim Seawel
4★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, ★49 Gary Andrew
3★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
3★038 Don Stadtler, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
5313 Dennis Edie, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell
3★☼418.Jack.Weston, ★031 Nancy Lefcourt, ☼491.Gary.Whitehead
5★66.Mr.John.Frick, 608 Tim Seawel, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
4334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
5★038 Don Stadtler, 811.Dan.Simmonds, ★407.Brent.Cornell, 724.Donald.Jones, 613.Carl.Griffis
4613.Carl.Griffis, 438.Richard.Swim, ★☼418.Jack.Weston, ★407.Brent.Cornell
8613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 720.Mike.Carson, ★51 Tim Allen, ★66.Mr.John.Frick, ★038 Don Stadtler, 721.Kim.Carson
5★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 721.Kim.Carson, 613.Carl.Griffis, 720.Mike.Carson
2608 Tim Seawel, 620.Tim.Watts
2★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
1613.Carl.Griffis
3079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, 369.Bob.Scott
3★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ☼491.Gary.Whitehead
5721.Kim.Carson, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 720.Mike.Carson
1★☼14 Kurt Worden
1★358 Greg Farmer
1★☼01.Roger.VanSanten
3★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, ★358 Greg Farmer
13★02 MoBob Bowman, 408.Jeff.Kramer, 334 Steve Snell, ★038 Don Stadtler, 438.Richard.Swim, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼65 Nancy Foote, ★407.Brent.Cornell, ★☼418.Jack.Weston, 613.Carl.Griffis, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼68.Walt.Fulton
1★51 Tim Allen
5608 Tim Seawel, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 620.Tim.Watts
3★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, ★358 Greg Farmer
3★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston
6613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, ★031 Nancy Lefcourt, 334 Steve Snell, ★358 Greg Farmer
2613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler
1★076.Eric.Markus
6★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, ★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
5313 Dennis Edie, ★038 Don Stadtler, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 079 Mark Parker
3★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis
2★☼01.Roger.VanSanten, 313 Dennis Edie
3★038 Don Stadtler, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
3★02 MoBob Bowman, ★☼305.Tom.Lettero, ★66.Mr.John.Frick
1613.Carl.Griffis
6613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 723.Mike.Hall, ★407.Brent.Cornell, 811.Dan.Simmonds
1369.Bob.Scott
4613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell
16★☼68.Walt.Fulton, ★99 Ken Schleman, ★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim, ★☼14 Kurt Worden, ★☼01.Roger.VanSanten, 608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen, ★031 Nancy Lefcourt, ☼491.Gary.Whitehead, ★98 Linda Schleman, ★358 Greg Farmer, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, 620.Tim.Watts
4★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
3★02 MoBob Bowman, ★51 Tim Allen, ★66.Mr.John.Frick
1★51 Tim Allen
5★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★66.Mr.John.Frick
3620.Tim.Watts, 608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen
4★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 079 Mark Parker, ★02 MoBob Bowman
5★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, 486.Tim.Bronson
14★038 Don Stadtler, 720.Mike.Carson, ★☼305.Tom.Lettero, 079 Mark Parker, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★49 Gary Andrew, 809.Brady.Mullins, 613.Carl.Griffis, 721.Kim.Carson, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 313 Dennis Edie, ★☼14 Kurt Worden
2408.Jeff.Kramer, ★☼305.Tom.Lettero
2313 Dennis Edie, 079 Mark Parker
3★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, ★☼14 Kurt Worden
12★407.Brent.Cornell, ★☼68.Walt.Fulton, ★98 Linda Schleman, ★☼65 Nancy Foote, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★99 Ken Schleman, ★☼305.Tom.Lettero, ☼491.Gary.Whitehead, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston
4613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell
4★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, ★02 MoBob Bowman
6★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, ★51 Tim Allen, ★☼65 Nancy Foote, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼68.Walt.Fulton
3☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, 369.Bob.Scott
1★51 Tim Allen
2613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
3★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, 079 Mark Parker
1★358 Greg Farmer
6★☼68.Walt.Fulton, 079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote
6721.Kim.Carson, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 720.Mike.Carson, 613.Carl.Griffis
1613.Carl.Griffis
7613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, ★☼418.Jack.Weston, ★☼68.Walt.Fulton, ★407.Brent.Cornell, ★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead
5811.Dan.Simmonds, ☼491.Gary.Whitehead, ★51 Tim Allen, 313 Dennis Edie, 079 Mark Parker
2★99 Ken Schleman, ★98 Linda Schleman
23★☼01.Roger.VanSanten, ★☼418.Jack.Weston, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼68.Walt.Fulton, 079 Mark Parker, ★038 Don Stadtler, ★358 Greg Farmer, 608 Tim Seawel, 313 Dennis Edie, ★51 Tim Allen, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden, ★407.Brent.Cornell, 620.Tim.Watts, ★☼65 Nancy Foote, 462.Gary.Jarl, 713.Tommy.Craft, 369.Bob.Scott, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★☼501 Gilbert Ruiz
5★☼305.Tom.Lettero, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
3☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
6☼491.Gary.Whitehead, 313 Dennis Edie, 369.Bob.Scott, ★51 Tim Allen, 079 Mark Parker, ★☼14 Kurt Worden
4★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell
8★02 MoBob Bowman, 079 Mark Parker, 313 Dennis Edie, 486.Tim.Bronson, ★038 Don Stadtler, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis
3★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston
1★☼01.Roger.VanSanten
1★☼14 Kurt Worden
1079 Mark Parker
7313 Dennis Edie, 613.Carl.Griffis, 079 Mark Parker, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, ★☼418.Jack.Weston, ★02 MoBob Bowman
10613.Carl.Griffis, 369.Bob.Scott, ★407.Brent.Cornell, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, 721.Kim.Carson, 720.Mike.Carson, ★51 Tim Allen, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
1613.Carl.Griffis
2★☼305.Tom.Lettero, ★☼501 Gilbert Ruiz
2313 Dennis Edie, 079 Mark Parker
1★51 Tim Allen
3079 Mark Parker, ★51 Tim Allen, 369.Bob.Scott
4★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis
5613.Carl.Griffis, ★☼14 Kurt Worden, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
14★☼305.Tom.Lettero, 486.Tim.Bronson, ★038 Don Stadtler, ★☼01.Roger.VanSanten, ★02 MoBob Bowman, ★☼68.Walt.Fulton, ★031 Nancy Lefcourt, 721.Kim.Carson, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, ★☼65 Nancy Foote, 720.Mike.Carson, ★☼501 Gilbert Ruiz, 613.Carl.Griffis
6★☼14 Kurt Worden, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 438.Richard.Swim
7613.Carl.Griffis, 486.Tim.Bronson, ★02 MoBob Bowman, ★☼418.Jack.Weston, 449.Angelo.Patacca, 334 Steve Snell, ★038 Don Stadtler
8★☼68.Walt.Fulton, 713.Tommy.Craft, ☼491.Gary.Whitehead, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, ★☼65 Nancy Foote, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell
1811.Dan.Simmonds
3422 Kelly Van Allen, 462.Gary.Jarl, 423 Jay Van Allen
2☼491.Gary.Whitehead, ★076.Eric.Markus
7★407.Brent.Cornell, 720.Mike.Carson, ★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 721.Kim.Carson, ★038 Don Stadtler
6★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 438.Richard.Swim, ★☼14 Kurt Worden, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
1★51 Tim Allen
6★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 721.Kim.Carson, 334 Steve Snell, 720.Mike.Carson, ★02 MoBob Bowman
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
3★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden, ☼491.Gary.Whitehead
2★51 Tim Allen, 369.Bob.Scott
3★51 Tim Allen, ★☼305.Tom.Lettero, 369.Bob.Scott
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
13★☼65 Nancy Foote, ★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim, ★☼14 Kurt Worden, 608 Tim Seawel, ★☼305.Tom.Lettero, ★358 Greg Farmer, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼68.Walt.Fulton, 620.Tim.Watts, ☼491.Gary.Whitehead, ★51 Tim Allen, ★☼01.Roger.VanSanten
3★407.Brent.Cornell, ☼491.Gary.Whitehead, 613.Carl.Griffis
1☼491.Gary.Whitehead
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
4369.Bob.Scott, ★51 Tim Allen, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead
1★☼14 Kurt Worden
1★51 Tim Allen
3★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead
6★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★66.Mr.John.Frick
4620.Tim.Watts, 608 Tim Seawel, 462.Gary.Jarl, ★51 Tim Allen
3★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz
5★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, ★076.Eric.Markus, 713.Tommy.Craft, ★☼305.Tom.Lettero
3079 Mark Parker, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis
6★02 MoBob Bowman, 720.Mike.Carson, 721.Kim.Carson, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
2334 Steve Snell, 486.Tim.Bronson
3★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, ★☼305.Tom.Lettero
3334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
6★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼68.Walt.Fulton, ★51 Tim Allen, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, ★☼65 Nancy Foote
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
1★51 Tim Allen
12★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, ★☼418.Jack.Weston, ★☼65 Nancy Foote, 720.Mike.Carson, ★038 Don Stadtler, ★☼68.Walt.Fulton, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, 721.Kim.Carson, ★407.Brent.Cornell
1★076.Eric.Markus
2313 Dennis Edie, 079 Mark Parker
3☼491.Gary.Whitehead, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote
4613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell
5★02 MoBob Bowman, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell
5★02 MoBob Bowman, ★076.Eric.Markus, 486.Tim.Bronson, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell
4☼491.Gary.Whitehead, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼501 Gilbert Ruiz
4608 Tim Seawel, ★☼14 Kurt Worden, 620.Tim.Watts, 613.Carl.Griffis
3809.Brady.Mullins, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
11★407.Brent.Cornell, ☼491.Gary.Whitehead, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, 720.Mike.Carson, 486.Tim.Bronson, 721.Kim.Carson, 449.Angelo.Patacca, 334 Steve Snell, 079 Mark Parker, ★02 MoBob Bowman
6079 Mark Parker, ★51 Tim Allen, 313 Dennis Edie, 369.Bob.Scott, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston
4613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
2★51 Tim Allen, 438.Richard.Swim
1369.Bob.Scott
3★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer, 613.Carl.Griffis
4★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis
4613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
1313 Dennis Edie
6★02 MoBob Bowman, 721.Kim.Carson, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, 720.Mike.Carson
4613.Carl.Griffis, 486.Tim.Bronson, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
2★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
7★407.Brent.Cornell, ★☼01.Roger.VanSanten, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston, ★038 Don Stadtler, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
1★51 Tim Allen
6079 Mark Parker, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
3613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★☼305.Tom.Lettero
4613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell
3★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
10☼491.Gary.Whitehead, ★407.Brent.Cornell, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, 486.Tim.Bronson, ★358 Greg Farmer, ★☼01.Roger.VanSanten
6438.Richard.Swim, ★407.Brent.Cornell, ★☼418.Jack.Weston, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
4613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
1369.Bob.Scott
3079 Mark Parker, ★☼418.Jack.Weston, ★358 Greg Farmer
4★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis
2★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
1313 Dennis Edie
3★66.Mr.John.Frick, ★076.Eric.Markus, ★02 MoBob Bowman
5★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 486.Tim.Bronson, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell
2☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston
3613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
3★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead
3608 Tim Seawel, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston
6334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, 721.Kim.Carson, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 720.Mike.Carson
7★☼501 Gilbert Ruiz, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ☼491.Gary.Whitehead
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
6334 Steve Snell, 486.Tim.Bronson, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, 811.Dan.Simmonds
3613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★038 Don Stadtler
9☼491.Gary.Whitehead, 608 Tim Seawel, 620.Tim.Watts, ★02 MoBob Bowman, 486.Tim.Bronson, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★51 Tim Allen
6★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, ★☼418.Jack.Weston, ★358 Greg Farmer, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
1★51 Tim Allen
7613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 079 Mark Parker, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, 313 Dennis Edie, ★66.Mr.John.Frick
3☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, ★☼418.Jack.Weston
2★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
6334 Steve Snell, 449.Angelo.Patacca, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler
4334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
1★☼01.Roger.VanSanten
2★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
2079 Mark Parker, 313 Dennis Edie
5613.Carl.Griffis, 449.Angelo.Patacca, 334 Steve Snell, 486.Tim.Bronson, ★02 MoBob Bowman
5★038 Don Stadtler, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
6★038 Don Stadtler, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★51 Tim Allen, ★407.Brent.Cornell, ★358 Greg Farmer
7720.Mike.Carson, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 721.Kim.Carson
7613.Carl.Griffis, ★☼01.Roger.VanSanten, ★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer, 713.Tommy.Craft, 438.Richard.Swim, ★☼418.Jack.Weston
6313 Dennis Edie, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, 369.Bob.Scott, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell
6★☼418.Jack.Weston, 613.Carl.Griffis, ★358 Greg Farmer, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman
10★02 MoBob Bowman, 369.Bob.Scott, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, 721.Kim.Carson, ★☼305.Tom.Lettero, 720.Mike.Carson, ★51 Tim Allen, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell
4★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis
5★99 Ken Schleman, ★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer, ★98 Linda Schleman, ★☼418.Jack.Weston
6☼491.Gary.Whitehead, ★407.Brent.Cornell, 720.Mike.Carson, 721.Kim.Carson, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
6★407.Brent.Cornell, 486.Tim.Bronson, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, ★038 Don Stadtler
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
3079 Mark Parker, ★51 Tim Allen, 369.Bob.Scott
7422 Kelly Van Allen, 620.Tim.Watts, 313 Dennis Edie, ★66.Mr.John.Frick, 462.Gary.Jarl, 423 Jay Van Allen, ★02 MoBob Bowman
3★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
7★407.Brent.Cornell, 620.Tim.Watts, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel, 334 Steve Snell
2★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
1★☼305.Tom.Lettero
1★51 Tim Allen
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
2★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
3334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
1☼491.Gary.Whitehead
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
2★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
1613.Carl.Griffis
4★407.Brent.Cornell, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
1613.Carl.Griffis
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
1★076.Eric.Markus
1☼491.Gary.Whitehead
3★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
5★038 Don Stadtler, ★407.Brent.Cornell, 313 Dennis Edie, 613.Carl.Griffis, 079 Mark Parker
3★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
7613.Carl.Griffis, ★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, 620.Tim.Watts, ★407.Brent.Cornell
9369.Bob.Scott, ★407.Brent.Cornell, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼305.Tom.Lettero, ★052.Dan.Alsop, ★038 Don Stadtler, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★076.Eric.Markus
3★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
1★☼418.Jack.Weston
3★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ☼491.Gary.Whitehead
1★51 Tim Allen
1★☼14 Kurt Worden
8★407.Brent.Cornell, 449.Angelo.Patacca, 423 Jay Van Allen, 334 Steve Snell, 422 Kelly Van Allen, 613.Carl.Griffis, 620.Tim.Watts, ★02 MoBob Bowman
2★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
1613.Carl.Griffis
2★51 Tim Allen, 369.Bob.Scott
6613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 721.Kim.Carson, ★038 Don Stadtler, ★407.Brent.Cornell, 720.Mike.Carson
4★407.Brent.Cornell, 721.Kim.Carson, 613.Carl.Griffis, 720.Mike.Carson
2369.Bob.Scott, ★51 Tim Allen
4★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell
7313 Dennis Edie, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼68.Walt.Fulton, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼65 Nancy Foote
3★66.Mr.John.Frick, ★076.Eric.Markus, ★02 MoBob Bowman
6★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★98 Linda Schleman, ★66.Mr.John.Frick, 334 Steve Snell
11★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, 334 Steve Snell, 720.Mike.Carson, 721.Kim.Carson, ★☼305.Tom.Lettero, ★02 MoBob Bowman
2369.Bob.Scott, 079 Mark Parker
3613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, ★☼01.Roger.VanSanten
6★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, 713.Tommy.Craft, ★☼418.Jack.Weston
2★51 Tim Allen, 369.Bob.Scott
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
5★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 811.Dan.Simmonds
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
6608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen, 369.Bob.Scott, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, 620.Tim.Watts
6★☼418.Jack.Weston, ★☼01.Roger.VanSanten, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
1★031 Nancy Lefcourt
6079 Mark Parker, ★51 Tim Allen, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell
3613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman
1811.Dan.Simmonds
3613.Carl.Griffis, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote
2079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead
2613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler
3369.Bob.Scott, 079 Mark Parker, ★☼418.Jack.Weston
4613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
3★031 Nancy Lefcourt, 438.Richard.Swim, ★☼01.Roger.VanSanten
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
3079 Mark Parker, ★51 Tim Allen, 811.Dan.Simmonds
2★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
5613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, 486.Tim.Bronson
3★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
16613.Carl.Griffis, ★51 Tim Allen, ★031 Nancy Lefcourt, ★02 MoBob Bowman, ☼491.Gary.Whitehead, 720.Mike.Carson, ★66.Mr.John.Frick, ★038 Don Stadtler, ★☼305.Tom.Lettero, 721.Kim.Carson, 438.Richard.Swim, 608 Tim Seawel, 811.Dan.Simmonds, ★358 Greg Farmer, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston
2★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston
2★☼418.Jack.Weston, 079 Mark Parker
2620.Tim.Watts, 462.Gary.Jarl
3★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
5★☼01.Roger.VanSanten, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼14 Kurt Worden
4★51 Tim Allen, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
4★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell
3★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
6613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 438.Richard.Swim, ★☼14 Kurt Worden, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
2313 Dennis Edie, 079 Mark Parker
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
2★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
3★02 MoBob Bowman, ★076.Eric.Markus, ★66.Mr.John.Frick
3079 Mark Parker, 369.Bob.Scott, ☼491.Gary.Whitehead
10★☼501 Gilbert Ruiz, ★66.Mr.John.Frick, 408.Jeff.Kramer, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, ★358 Greg Farmer, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim
1346 Benny Schultz
14486.Tim.Bronson, ★☼68.Walt.Fulton, 334 Steve Snell, ★99 Ken Schleman, 408.Jeff.Kramer, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, ★51 Tim Allen, ★98 Linda Schleman, ★☼501 Gilbert Ruiz, 079 Mark Parker, 438.Richard.Swim, ★02 MoBob Bowman, ★☼418.Jack.Weston
7613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★☼418.Jack.Weston, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, 449.Angelo.Patacca, 079 Mark Parker
3★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz
5613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, ★038 Don Stadtler
5★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼418.Jack.Weston
3☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston
1★02 MoBob Bowman
2313 Dennis Edie, 079 Mark Parker
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
1723.Mike.Hall
3☼491.Gary.Whitehead, ★51 Tim Allen, ★☼418.Jack.Weston
5720.Mike.Carson, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 721.Kim.Carson
2★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
8334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★☼305.Tom.Lettero, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden
10☼491.Gary.Whitehead, ★407.Brent.Cornell, 369.Bob.Scott, 613.Carl.Griffis, ★51 Tim Allen, ★☼418.Jack.Weston, 720.Mike.Carson, ★☼501 Gilbert Ruiz, 721.Kim.Carson, ★02 MoBob Bowman
2★51 Tim Allen, 079 Mark Parker
4079 Mark Parker, 422 Kelly Van Allen, 462.Gary.Jarl, 423 Jay Van Allen
1313 Dennis Edie
1613.Carl.Griffis
2★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman
1☼491.Gary.Whitehead
6★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, 721.Kim.Carson, 720.Mike.Carson
4★66.Mr.John.Frick, ★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman, ★☼418.Jack.Weston
6369.Bob.Scott, ★51 Tim Allen, ★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston
2613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
2313 Dennis Edie, 369.Bob.Scott
2★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman
2☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston
5★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★51 Tim Allen, ★407.Brent.Cornell
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
3613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, ★407.Brent.Cornell
1438.Richard.Swim
1608 Tim Seawel
7079 Mark Parker, 369.Bob.Scott, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, ☼491.Gary.Whitehead
1★51 Tim Allen
3☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz
2★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote
5613.Carl.Griffis, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead
3★51 Tim Allen, ★358 Greg Farmer, ★☼01.Roger.VanSanten
2079 Mark Parker, 313 Dennis Edie
3★☼14 Kurt Worden, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
1334 Steve Snell
4★038 Don Stadtler, ★☼01.Roger.VanSanten, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
1438.Richard.Swim
5721.Kim.Carson, 334 Steve Snell, 720.Mike.Carson, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
4334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis
2★052.Dan.Alsop, ★076.Eric.Markus
2★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
2613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
4811.Dan.Simmonds, 723.Mike.Hall, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
1★51 Tim Allen
4438.Richard.Swim, ★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, 608 Tim Seawel
4★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman
6334 Steve Snell, 720.Mike.Carson, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 721.Kim.Carson
2613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
5★☼68.Walt.Fulton, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead
1★☼305.Tom.Lettero
5★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, 449.Angelo.Patacca, 613.Carl.Griffis
9334 Steve Snell, 713.Tommy.Craft, ☼491.Gary.Whitehead, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler
10★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼305.Tom.Lettero, ★☼65 Nancy Foote, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, ☼491.Gary.Whitehead, 613.Carl.Griffis, ★☼68.Walt.Fulton, ★407.Brent.Cornell
2★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead
7☼491.Gary.Whitehead, 613.Carl.Griffis, 486.Tim.Bronson, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, ★☼501 Gilbert Ruiz
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
3★98 Linda Schleman, ★99 Ken Schleman, 809.Brady.Mullins
2★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis
5★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★66.Mr.John.Frick
1★51 Tim Allen
1★☼305.Tom.Lettero
5☼491.Gary.Whitehead, ★02 MoBob Bowman, ★☼418.Jack.Weston, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis
4★076.Eric.Markus, ★66.Mr.John.Frick, 438.Richard.Swim, ★02 MoBob Bowman
4★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★038 Don Stadtler
2★51 Tim Allen, ★☼418.Jack.Weston
1★☼418.Jack.Weston
2★☼418.Jack.Weston, ★51 Tim Allen
1★☼01.Roger.VanSanten
13★☼65 Nancy Foote, 313 Dennis Edie, ☼491.Gary.Whitehead, ★031 Nancy Lefcourt, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden, ★02 MoBob Bowman, ★☼501 Gilbert Ruiz, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, 079 Mark Parker
9★☼418.Jack.Weston, ☼460.John.Cox, ★☼65 Nancy Foote, ★☼14 Kurt Worden, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead, 234.Phil.DeCausemaker, ★66.Mr.John.Frick
2★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis
1★407.Brent.Cornell
3311.Scott.Hamlin, 334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman
4620.Tim.Watts, ★49 Gary Andrew, ★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel
9★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden, 313 Dennis Edie, ☼491.Gary.Whitehead, ★49 Gary Andrew, 079 Mark Parker, ★☼418.Jack.Weston, ★☼65 Nancy Foote
1613.Carl.Griffis
9★☼418.Jack.Weston, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden, 720.Mike.Carson, 494 Dean Barsaleau, 721.Kim.Carson, 613.Carl.Griffis, 234.Phil.DeCausemaker, ★☼65 Nancy Foote
1★☼501 Gilbert Ruiz
9★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, ☼460.John.Cox, ★☼01.Roger.VanSanten, ★84 Bob Rippy, ★08 Heidi Still, ★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, ★☼68.Walt.Fulton
1★02 MoBob Bowman
38★☼68.Walt.Fulton, 620.Tim.Watts, 438.Richard.Swim, ★49 Gary Andrew, 817.Steve.Schwarz, ★☼65 Nancy Foote, 389.Dana.Troyer, 716.Chris.Kasdorf, 731.John.Saddler, 709.Liz.Jacobs, 714.Jeanie.Cumbie, ☼491.Gary.Whitehead, ★407.Brent.Cornell, 804.Shane.Glynn, 617 Doug Jacobs, 724.Donald.Jones, 613.Carl.Griffis, ★358 Greg Farmer, 715.Bill.Cumbie, 809.Brady.Mullins, 608 Tim Seawel, ★☼01.Roger.VanSanten, 439 Shirley Lanum, ★85 Tim Roush, ★84 Bob Rippy, ★069.Darryl.Halbert, 062.David.Clark, ★02 MoBob Bowman, ★428.Taylor.Stukes, ☼417.Justin.Long, 462.Gary.Jarl, 334 Steve Snell, ★302.Michael.Moore, 346 Benny Schultz, ★☼14 Kurt Worden, ★031 Nancy Lefcourt, 494 Dean Barsaleau, ★☼501 Gilbert Ruiz
44★031 Nancy Lefcourt, ★☼65 Nancy Foote, 100.Liz.Connors, ☼491.Gary.Whitehead, 422 Kelly Van Allen, ★49 Gary Andrew, 494 Dean Barsaleau, 809.Brady.Mullins, 804.Shane.Glynn, ★02 MoBob Bowman, 620.Tim.Watts, ★☼501 Gilbert Ruiz, 617 Doug Jacobs, 346 Benny Schultz, 453 Gerry Arel, 815.Mark.Rotert, ★66.Mr.John.Frick, ★☼418.Jack.Weston, 723.Mike.Hall, 608 Tim Seawel, ★☼68.Walt.Fulton, ★10 Scott Benson, ★85 Tim Roush, 311.Scott.Hamlin, 313 Dennis Edie, 714.Jeanie.Cumbie, 462.Gary.Jarl, 724.Donald.Jones, 438.Richard.Swim, 062.David.Clark, 715.Bill.Cumbie, 385.Bruce.Vanderzyde, ★84 Bob Rippy, 817.Steve.Schwarz, ★038 Don Stadtler, ★☼01.Roger.VanSanten, 713.Tommy.Craft, ★302.Michael.Moore, ☼460.John.Cox, 613.Carl.Griffis, 423 Jay Van Allen, 079 Mark Parker, 709.Liz.Jacobs, ★☼14 Kurt Worden
2☼460.John.Cox, ★49 Gary Andrew
3☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, 313 Dennis Edie
1★358 Greg Farmer
1★02 MoBob Bowman
20★☼418.Jack.Weston, 478 Eric Eves, ★☼68.Walt.Fulton, 731.John.Saddler, 720.Mike.Carson, 141 John Gretzinger, 723.Mike.Hall, ★84 Bob Rippy, 438.Richard.Swim, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz, 608 Tim Seawel, 494 Dean Barsaleau, 613.Carl.Griffis, ★☼14 Kurt Worden, ★66.Mr.John.Frick, 721.Kim.Carson, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼65 Nancy Foote, 804.Shane.Glynn
1☼491.Gary.Whitehead
3★337.Jim.Beckett, 346 Benny Schultz, ★302.Michael.Moore
1★66.Mr.John.Frick
1★02 MoBob Bowman
7★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★49 Gary Andrew
4438.Richard.Swim, 715.Bill.Cumbie, 613.Carl.Griffis, 714.Jeanie.Cumbie
10★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, ★302.Michael.Moore, ★☼14 Kurt Worden, 079 Mark Parker, ★038 Don Stadtler, ★☼501 Gilbert Ruiz, 613.Carl.Griffis, 494 Dean Barsaleau, 313 Dennis Edie
3★038 Don Stadtler, ★☼418.Jack.Weston, ★☼14 Kurt Worden
7★☼14 Kurt Worden, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼65 Nancy Foote, ★84 Bob Rippy, ★49 Gary Andrew, ★☼68.Walt.Fulton, ☼491.Gary.Whitehead
4346 Benny Schultz, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★302.Michael.Moore
2620.Tim.Watts, 439 Shirley Lanum
6608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen, 620.Tim.Watts, ★49 Gary Andrew, ☼417.Justin.Long, 439 Shirley Lanum
1438.Richard.Swim
11★51 Tim Allen, ★99 Ken Schleman, ☼417.Justin.Long, 439 Shirley Lanum, 716.Chris.Kasdorf, ★02 MoBob Bowman, ★98 Linda Schleman, 815.Mark.Rotert, 620.Tim.Watts, 613.Carl.Griffis, 093.Maura.Gatensby
50716.Chris.Kasdorf, 714.Jeanie.Cumbie, ☼417.Justin.Long, ★358 Greg Farmer, 731.John.Saddler, 439 Shirley Lanum, ★84 Bob Rippy, 613.Carl.Griffis, 423 Jay Van Allen, ★49 Gary Andrew, 313 Dennis Edie, 334 Steve Snell, 721.Kim.Carson, 809.Brady.Mullins, ★302.Michael.Moore, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼68.Walt.Fulton, ★02 MoBob Bowman, 462.Gary.Jarl, ★☼418.Jack.Weston, ★85 Tim Roush, 079 Mark Parker, 804.Shane.Glynn, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼65 Nancy Foote, 422 Kelly Van Allen, ★08 Heidi Still, 608 Tim Seawel, 494 Dean Barsaleau, ★66.Mr.John.Frick, 720.Mike.Carson, ★428.Taylor.Stukes, 141 John Gretzinger, 408.Jeff.Kramer, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★51 Tim Allen, 438.Richard.Swim, ★069.Darryl.Halbert, 817.Steve.Schwarz, 620.Tim.Watts, 385.Bruce.Vanderzyde, 723.Mike.Hall, ★☼14 Kurt Worden, 062.David.Clark, ☼491.Gary.Whitehead, 709.Liz.Jacobs, 234.Phil.DeCausemaker, ★038 Don Stadtler, 715.Bill.Cumbie, 617 Doug Jacobs
1☼491.Gary.Whitehead
12★66.Mr.John.Frick, 809.Brady.Mullins, 620.Tim.Watts, 723.Mike.Hall, ★51 Tim Allen, 438.Richard.Swim, 716.Chris.Kasdorf, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, ★49 Gary Andrew, 462.Gary.Jarl, ★02 MoBob Bowman
2★51 Tim Allen, 620.Tim.Watts
3234.Phil.DeCausemaker, 438.Richard.Swim, 462.Gary.Jarl
31★407.Brent.Cornell, 817.Steve.Schwarz, ★51 Tim Allen, ★66.Mr.John.Frick, 608 Tim Seawel, 079 Mark Parker, 313 Dennis Edie, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼65 Nancy Foote, 620.Tim.Watts, 062.David.Clark, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★85 Tim Roush, 804.Shane.Glynn, 709.Liz.Jacobs, 346 Benny Schultz, 716.Chris.Kasdorf, 439 Shirley Lanum, ★358 Greg Farmer, ☼491.Gary.Whitehead, 234.Phil.DeCausemaker, 701 Chad Nankervis, ★☼14 Kurt Worden, ★☼68.Walt.Fulton, ★02 MoBob Bowman, ★49 Gary Andrew, ★☼418.Jack.Weston, ★428.Taylor.Stukes, 613.Carl.Griffis, ★302.Michael.Moore, 617 Doug Jacobs
7★358 Greg Farmer, ★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, ★☼418.Jack.Weston
16★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, 093.Maura.Gatensby, 715.Bill.Cumbie, 438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼418.Jack.Weston, ★428.Taylor.Stukes, ★02 MoBob Bowman, 716.Chris.Kasdorf, ★☼14 Kurt Worden, 620.Tim.Watts, 804.Shane.Glynn, ★358 Greg Farmer, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼501 Gilbert Ruiz
1731.John.Saddler
3334 Steve Snell, ★85 Tim Roush, 613.Carl.Griffis
13★069.Darryl.Halbert, ★☼14 Kurt Worden, ★☼68.Walt.Fulton, ★038 Don Stadtler, ★☼501 Gilbert Ruiz, 062.David.Clark, 334 Steve Snell, ★428.Taylor.Stukes, ★☼65 Nancy Foote, 809.Brady.Mullins, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, 613.Carl.Griffis
2715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie
5★☼501 Gilbert Ruiz, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote
15★☼68.Walt.Fulton, ★031 Nancy Lefcourt, 439 Shirley Lanum, ☼491.Gary.Whitehead, ★358 Greg Farmer, ★49 Gary Andrew, ★☼65 Nancy Foote, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼01.Roger.VanSanten, ★302.Michael.Moore, ★84 Bob Rippy, 613.Carl.Griffis, ★☼14 Kurt Worden, 620.Tim.Watts
1★02 MoBob Bowman
1438.Richard.Swim
1438.Richard.Swim
1438.Richard.Swim
1★407.Brent.Cornell
1★02 MoBob Bowman
2★02 MoBob Bowman, ★☼68.Walt.Fulton
6509.Doug.Edmondson, 422 Kelly Van Allen, 613.Carl.Griffis, ★51 Tim Allen, 423 Jay Van Allen, 620.Tim.Watts
4620.Tim.Watts, 809.Brady.Mullins, ★10 Scott Benson, ★02 MoBob Bowman
9★302.Michael.Moore, 613.Carl.Griffis, ★☼305.Tom.Lettero, ★337.Jim.Beckett, ★358 Greg Farmer, 620.Tim.Watts, 346 Benny Schultz, 062.David.Clark, 334 Steve Snell
23★☼418.Jack.Weston, ★51 Tim Allen, 716.Chris.Kasdorf, 713.Tommy.Craft, ★85 Tim Roush, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★358 Greg Farmer, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, 030.Jeff.Wilson, 809.Brady.Mullins, ★☼68.Walt.Fulton, 079 Mark Parker, 608 Tim Seawel, ★☼14 Kurt Worden, 234.Phil.DeCausemaker, 620.Tim.Watts, ☼417.Justin.Long, 613.Carl.Griffis, 439 Shirley Lanum, ★49 Gary Andrew, 313 Dennis Edie, ★02 MoBob Bowman
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
1234.Phil.DeCausemaker
2★358 Greg Farmer, 438.Richard.Swim
1438.Richard.Swim
5313 Dennis Edie, ★☼01.Roger.VanSanten, 079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, ★84 Bob Rippy
1★038 Don Stadtler
4723.Mike.Hall, 608 Tim Seawel, ★66.Mr.John.Frick, ☼460.John.Cox
1★407.Brent.Cornell
2494 Dean Barsaleau, 613.Carl.Griffis
3334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall
7★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, 720.Mike.Carson, ★85 Tim Roush, ★02 MoBob Bowman, 494 Dean Barsaleau, 721.Kim.Carson
1438.Richard.Swim
1620.Tim.Watts
2☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden
5334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, 494 Dean Barsaleau, ★038 Don Stadtler
33★51 Tim Allen, ☼491.Gary.Whitehead, ☼417.Justin.Long, ★358 Greg Farmer, 716.Chris.Kasdorf, 721.Kim.Carson, 494 Dean Barsaleau, ★☼68.Walt.Fulton, 234.Phil.DeCausemaker, ★038 Don Stadtler, 713.Tommy.Craft, ★302.Michael.Moore, 334 Steve Snell, 439 Shirley Lanum, ★02 MoBob Bowman, 724.Donald.Jones, 062.David.Clark, ★49 Gary Andrew, 804.Shane.Glynn, 462.Gary.Jarl, ★☼14 Kurt Worden, 608 Tim Seawel, ★☼65 Nancy Foote, 378 Paul Partin, 613.Carl.Griffis, 141 John Gretzinger, ★428.Taylor.Stukes, 438.Richard.Swim, ★☼501 Gilbert Ruiz, 731.John.Saddler, 720.Mike.Carson, 620.Tim.Watts, ★☼418.Jack.Weston
3★☼01.Roger.VanSanten, ★84 Bob Rippy, ★☼14 Kurt Worden
3★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden
5★84 Bob Rippy, ★☼65 Nancy Foote, ★☼14 Kurt Worden, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼01.Roger.VanSanten
3★038 Don Stadtler, ★02 MoBob Bowman, 620.Tim.Watts
1★02 MoBob Bowman
1613.Carl.Griffis
1620.Tim.Watts
24385.Bruce.Vanderzyde, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼65 Nancy Foote, ☼417.Justin.Long, 817.Steve.Schwarz, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★038 Don Stadtler, 494 Dean Barsaleau, ★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, 439 Shirley Lanum, ★51 Tim Allen, ★85 Tim Roush, 617 Doug Jacobs, 804.Shane.Glynn, ★49 Gary Andrew, ★02 MoBob Bowman, 438.Richard.Swim, 613.Carl.Griffis, 620.Tim.Watts, 709.Liz.Jacobs, 062.David.Clark, 812.Eric.Deering, ★☼68.Walt.Fulton
20438.Richard.Swim, 716.Chris.Kasdorf, ☼417.Justin.Long, ★☼68.Walt.Fulton, ★84 Bob Rippy, ★☼14 Kurt Worden, ★☼65 Nancy Foote, 608 Tim Seawel, ★49 Gary Andrew, 804.Shane.Glynn, 439 Shirley Lanum, ★☼501 Gilbert Ruiz, 234.Phil.DeCausemaker, ★☼01.Roger.VanSanten, ★51 Tim Allen, ★358 Greg Farmer, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, 620.Tim.Watts, 613.Carl.Griffis
35062.David.Clark, ★51 Tim Allen, 804.Shane.Glynn, 714.Jeanie.Cumbie, ☼417.Justin.Long, 439 Shirley Lanum, ★☼14 Kurt Worden, 613.Carl.Griffis, 313 Dennis Edie, ★85 Tim Roush, ★☼65 Nancy Foote, ★031 Nancy Lefcourt, 079 Mark Parker, ★☼68.Walt.Fulton, 715.Bill.Cumbie, ★66.Mr.John.Frick, 620.Tim.Watts, ★☼501 Gilbert Ruiz, ☼460.John.Cox, 731.John.Saddler, 812.Eric.Deering, ★☼418.Jack.Weston, ★358 Greg Farmer, 721.Kim.Carson, 389.Dana.Troyer, 724.Donald.Jones, ★02 MoBob Bowman, 438.Richard.Swim, 608 Tim Seawel, 720.Mike.Carson, 494 Dean Barsaleau, ☼491.Gary.Whitehead, 334 Steve Snell, 378 Paul Partin, ★49 Gary Andrew
44★302.Michael.Moore, 438.Richard.Swim, 715.Bill.Cumbie, 815.Mark.Rotert, 613.Carl.Griffis, 062.David.Clark, 726.Steve.Wilson, ★51 Tim Allen, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden, 346 Benny Schultz, 385.Bruce.Vanderzyde, 608 Tim Seawel, 720.Mike.Carson, ★038 Don Stadtler, ★☼418.Jack.Weston, 389.Dana.Troyer, 731.John.Saddler, ★☼01.Roger.VanSanten, 721.Kim.Carson, ☼491.Gary.Whitehead, ★069.Darryl.Halbert, ☼460.John.Cox, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★49 Gary Andrew, ★84 Bob Rippy, ★66.Mr.John.Frick, 494 Dean Barsaleau, ★02 MoBob Bowman, 713.Tommy.Craft, ★85 Tim Roush, 408.Jeff.Kramer, 809.Brady.Mullins, ★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer, ★08 Heidi Still, 804.Shane.Glynn, ★☼65 Nancy Foote, 714.Jeanie.Cumbie, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, 079 Mark Parker, 313 Dennis Edie, 620.Tim.Watts
2613.Carl.Griffis, 608 Tim Seawel
3608 Tim Seawel, 620.Tim.Watts, ★51 Tim Allen
1613.Carl.Griffis
1★407.Brent.Cornell
1438.Richard.Swim
3★85 Tim Roush, 613.Carl.Griffis, 494 Dean Barsaleau
9★08 Heidi Still, ☼460.John.Cox, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼68.Walt.Fulton, ★84 Bob Rippy, ★☼418.Jack.Weston, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden
21620.Tim.Watts, 817.Steve.Schwarz, ★☼418.Jack.Weston, 439 Shirley Lanum, 462.Gary.Jarl, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden, 438.Richard.Swim, ★302.Michael.Moore, ★☼65 Nancy Foote, 608 Tim Seawel, ★☼501 Gilbert Ruiz, 709.Liz.Jacobs, ★031 Nancy Lefcourt, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, ★51 Tim Allen, 617 Doug Jacobs, ★49 Gary Andrew
1★66.Mr.John.Frick
5★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, 724.Donald.Jones
1731.John.Saddler
1★358 Greg Farmer
7★49 Gary Andrew, ★☼14 Kurt Worden, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston
5★☼65 Nancy Foote, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston, 620.Tim.Watts, ☼491.Gary.Whitehead
6613.Carl.Griffis, 438.Richard.Swim, 715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie, 494 Dean Barsaleau, ★358 Greg Farmer
1438.Richard.Swim
2★☼501 Gilbert Ruiz, 494 Dean Barsaleau
4715.Bill.Cumbie, 389.Dana.Troyer, 438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie
7★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★49 Gary Andrew, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ☼491.Gary.Whitehead
14494 Dean Barsaleau, ★☼501 Gilbert Ruiz, 620.Tim.Watts, ☼417.Justin.Long, ★☼65 Nancy Foote, 438.Richard.Swim, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden, ★51 Tim Allen, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★☼68.Walt.Fulton, 804.Shane.Glynn
9★☼418.Jack.Weston, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden, ★84 Bob Rippy, ☼491.Gary.Whitehead, ★49 Gary Andrew, ★☼65 Nancy Foote, ★☼501 Gilbert Ruiz
19★407.Brent.Cornell, 408.Jeff.Kramer, 422 Kelly Van Allen, ★02 MoBob Bowman, 462.Gary.Jarl, ☼460.John.Cox, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, 716.Chris.Kasdorf, ★☼68.Walt.Fulton, 620.Tim.Watts, 494 Dean Barsaleau, 613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, ☼491.Gary.Whitehead, 423 Jay Van Allen, 723.Mike.Hall, ★☼65 Nancy Foote
5617 Doug Jacobs, ★85 Tim Roush, 817.Steve.Schwarz, 613.Carl.Griffis, 709.Liz.Jacobs
10☼491.Gary.Whitehead, ★02 MoBob Bowman, 494 Dean Barsaleau, ★☼418.Jack.Weston, 620.Tim.Watts, ★49 Gary Andrew, 334 Steve Snell, ★☼14 Kurt Worden, 100.Liz.Connors, 613.Carl.Griffis
12★☼14 Kurt Worden, 494 Dean Barsaleau, ★☼501 Gilbert Ruiz, 713.Tommy.Craft, 100.Liz.Connors, 809.Brady.Mullins, ★☼65 Nancy Foote, ★02 MoBob Bowman, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, 620.Tim.Watts, ★☼68.Walt.Fulton
8★☼418.Jack.Weston, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼14 Kurt Worden, 438.Richard.Swim, ★☼501 Gilbert Ruiz, 715.Bill.Cumbie
3062.David.Clark, ★069.Darryl.Halbert, 613.Carl.Griffis
1608 Tim Seawel
1★02 MoBob Bowman
18★85 Tim Roush, 494 Dean Barsaleau, 809.Brady.Mullins, ★☼418.Jack.Weston, 100.Liz.Connors, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★☼14 Kurt Worden, ★☼501 Gilbert Ruiz, 438.Richard.Swim, ★66.Mr.John.Frick, 620.Tim.Watts, ★038 Don Stadtler, ★☼68.Walt.Fulton, ★358 Greg Farmer, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, 731.John.Saddler
2714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie
2★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton
10★☼418.Jack.Weston, 721.Kim.Carson, ★☼65 Nancy Foote, 613.Carl.Griffis, 720.Mike.Carson, 494 Dean Barsaleau, ★☼14 Kurt Worden, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★02 MoBob Bowman, 731.John.Saddler
1438.Richard.Swim
2334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell
18620.Tim.Watts, 809.Brady.Mullins, 608 Tim Seawel, ☼460.John.Cox, ☼417.Justin.Long, 804.Shane.Glynn, ☼491.Gary.Whitehead, ★031 Nancy Lefcourt, ★49 Gary Andrew, ★☼418.Jack.Weston, 346 Benny Schultz, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★302.Michael.Moore, ★51 Tim Allen, 439 Shirley Lanum
2079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead
15★☼65 Nancy Foote, 720.Mike.Carson, 620.Tim.Watts, 721.Kim.Carson, ★☼418.Jack.Weston, 494 Dean Barsaleau, 809.Brady.Mullins, ★☼14 Kurt Worden, 613.Carl.Griffis, ★☼501 Gilbert Ruiz, 804.Shane.Glynn, 438.Richard.Swim, ☼491.Gary.Whitehead, ★358 Greg Farmer, ★85 Tim Roush
1★02 MoBob Bowman
2613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell
34613.Carl.Griffis, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, ★358 Greg Farmer, ★☼418.Jack.Weston, 721.Kim.Carson, 809.Brady.Mullins, ★☼14 Kurt Worden, 079 Mark Parker, 346 Benny Schultz, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼68.Walt.Fulton, 438.Richard.Swim, 439 Shirley Lanum, 608 Tim Seawel, ★02 MoBob Bowman, 708.Jeff.Salyer, 462.Gary.Jarl, 724.Donald.Jones, ★038 Don Stadtler, ☼491.Gary.Whitehead, ★51 Tim Allen, ★407.Brent.Cornell, 804.Shane.Glynn, 716.Chris.Kasdorf, 334 Steve Snell, 620.Tim.Watts, ★49 Gary Andrew, 313 Dennis Edie, ★302.Michael.Moore, 720.Mike.Carson, ★66.Mr.John.Frick, ★85 Tim Roush, 494 Dean Barsaleau
1438.Richard.Swim
36721.Kim.Carson, ★428.Taylor.Stukes, 062.David.Clark, ☼460.John.Cox, ★☼14 Kurt Worden, ★☼01.Roger.VanSanten, ★02 MoBob Bowman, 079 Mark Parker, ★66.Mr.John.Frick, ★☼418.Jack.Weston, 731.John.Saddler, 620.Tim.Watts, 313 Dennis Edie, 334 Steve Snell, ★☼65 Nancy Foote, 385.Bruce.Vanderzyde, 030.Jeff.Wilson, ★49 Gary Andrew, ★51 Tim Allen, ★302.Michael.Moore, ☼417.Justin.Long, 714.Jeanie.Cumbie, ★358 Greg Farmer, 613.Carl.Griffis, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼501 Gilbert Ruiz, 815.Mark.Rotert, 494 Dean Barsaleau, ☼491.Gary.Whitehead, ★038 Don Stadtler, 726.Steve.Wilson, 438.Richard.Swim, 720.Mike.Carson, 715.Bill.Cumbie, ★85 Tim Roush, ★84 Bob Rippy
49☼491.Gary.Whitehead, 724.Donald.Jones, ☼417.Justin.Long, 617 Doug Jacobs, ★66.Mr.John.Frick, 715.Bill.Cumbie, 234.Phil.DeCausemaker, 492 Walter Edwards, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼418.Jack.Weston, ☼460.John.Cox, ★☼01.Roger.VanSanten, ★031 Nancy Lefcourt, 494 Dean Barsaleau, ★49 Gary Andrew, ★☼65 Nancy Foote, ★038 Don Stadtler, ★85 Tim Roush, ★☼14 Kurt Worden, 716.Chris.Kasdorf, 346 Benny Schultz, 378 Paul Partin, 721.Kim.Carson, ★84 Bob Rippy, 815.Mark.Rotert, ★407.Brent.Cornell, 385.Bruce.Vanderzyde, 804.Shane.Glynn, ★302.Michael.Moore, 062.David.Clark, 731.John.Saddler, 809.Brady.Mullins, ★51 Tim Allen, 817.Steve.Schwarz, 079 Mark Parker, ★02 MoBob Bowman, 720.Mike.Carson, 093.Maura.Gatensby, 709.Liz.Jacobs, 438.Richard.Swim, ★358 Greg Farmer, 334 Steve Snell, 439 Shirley Lanum, 608 Tim Seawel, 613.Carl.Griffis, ★☼501 Gilbert Ruiz, 313 Dennis Edie, 620.Tim.Watts, 714.Jeanie.Cumbie
10389.Dana.Troyer, ★☼418.Jack.Weston, ★358 Greg Farmer, 438.Richard.Swim, 715.Bill.Cumbie, 804.Shane.Glynn, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼14 Kurt Worden, ★☼65 Nancy Foote, ★☼501 Gilbert Ruiz
3313 Dennis Edie, ☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker
2715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie
3☼491.Gary.Whitehead, 313 Dennis Edie, 079 Mark Parker
1613.Carl.Griffis
13★51 Tim Allen, 724.Donald.Jones, 620.Tim.Watts, ★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman, ☼491.Gary.Whitehead, 613.Carl.Griffis, 438.Richard.Swim, ☼417.Justin.Long, ★49 Gary Andrew, 313 Dennis Edie, 731.John.Saddler, 079 Mark Parker
1★02 MoBob Bowman
1★02 MoBob Bowman
3★☼14 Kurt Worden, ★☼01.Roger.VanSanten, ★84 Bob Rippy
9★49 Gary Andrew, ☼491.Gary.Whitehead, 726.Steve.Wilson, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼418.Jack.Weston, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼14 Kurt Worden, ★84 Bob Rippy
2620.Tim.Watts, ★51 Tim Allen
7★49 Gary Andrew, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, ★☼65 Nancy Foote
3★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, 731.John.Saddler
3★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
2★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick
3804.Shane.Glynn, ★358 Greg Farmer, 438.Richard.Swim
1438.Richard.Swim
1620.Tim.Watts
9★038 Don Stadtler, ★66.Mr.John.Frick, 438.Richard.Swim, 494 Dean Barsaleau, 714.Jeanie.Cumbie, 720.Mike.Carson, 613.Carl.Griffis, 721.Kim.Carson, 715.Bill.Cumbie
7☼491.Gary.Whitehead, ★☼68.Walt.Fulton, ★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston, ★☼65 Nancy Foote, ★☼14 Kurt Worden
2494 Dean Barsaleau, 613.Carl.Griffis
3★85 Tim Roush, 731.John.Saddler, 613.Carl.Griffis
1☼491.Gary.Whitehead
1613.Carl.Griffis
32731.John.Saddler, 716.Chris.Kasdorf, 804.Shane.Glynn, ☼460.John.Cox, 079 Mark Parker, 814.Jared.Burcham, 809.Brady.Mullins, ★☼65 Nancy Foote, ★49 Gary Andrew, 385.Bruce.Vanderzyde, 817.Steve.Schwarz, ★☼14 Kurt Worden, ★038 Don Stadtler, 462.Gary.Jarl, 724.Donald.Jones, ★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim, 234.Phil.DeCausemaker, 613.Carl.Griffis, 062.David.Clark, ★66.Mr.John.Frick, 709.Liz.Jacobs, 620.Tim.Watts, 313 Dennis Edie, ★51 Tim Allen, 093.Maura.Gatensby, ★☼68.Walt.Fulton, ☼417.Justin.Long, ★☼501 Gilbert Ruiz, 608 Tim Seawel, ☼491.Gary.Whitehead, ★358 Greg Farmer
6★66.Mr.John.Frick, 093.Maura.Gatensby, ★031 Nancy Lefcourt, 613.Carl.Griffis, 716.Chris.Kasdorf, 462.Gary.Jarl
1438.Richard.Swim
4★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick, 714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie
7815.Mark.Rotert, 438.Richard.Swim, ★66.Mr.John.Frick, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, 724.Donald.Jones, ★02 MoBob Bowman
1620.Tim.Watts
2★85 Tim Roush, 613.Carl.Griffis
3731.John.Saddler, ★85 Tim Roush, 613.Carl.Griffis
2★☼418.Jack.Weston, ★☼14 Kurt Worden
21731.John.Saddler, ★☼65 Nancy Foote, ★358 Greg Farmer, ☼417.Justin.Long, 439 Shirley Lanum, ★☼68.Walt.Fulton, 608 Tim Seawel, ★☼501 Gilbert Ruiz, 620.Tim.Watts, 723.Mike.Hall, ★031 Nancy Lefcourt, 716.Chris.Kasdorf, ★49 Gary Andrew, 462.Gary.Jarl, ☼491.Gary.Whitehead, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston, ★☼14 Kurt Worden, ★51 Tim Allen, 815.Mark.Rotert
1234.Phil.DeCausemaker
1438.Richard.Swim
1438.Richard.Swim
2438.Richard.Swim, ★358 Greg Farmer
12★☼14 Kurt Worden, ★☼65 Nancy Foote, ★85 Tim Roush, ★☼418.Jack.Weston, ★02 MoBob Bowman, ★302.Michael.Moore, 731.John.Saddler, ★66.Mr.John.Frick, ☼491.Gary.Whitehead, 613.Carl.Griffis, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★031 Nancy Lefcourt
23062.David.Clark, ★51 Tim Allen, 494 Dean Barsaleau, 620.Tim.Watts, 234.Phil.DeCausemaker, 613.Carl.Griffis, 731.John.Saddler, 720.Mike.Carson, 716.Chris.Kasdorf, ★02 MoBob Bowman, ★85 Tim Roush, 079 Mark Parker, 462.Gary.Jarl, 721.Kim.Carson, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼14 Kurt Worden, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, ★66.Mr.John.Frick, ★49 Gary Andrew, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼418.Jack.Weston, 313 Dennis Edie
3438.Richard.Swim, 715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie
29721.Kim.Carson, 079 Mark Parker, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, 439 Shirley Lanum, ★08 Heidi Still, 809.Brady.Mullins, ★☼501 Gilbert Ruiz, 716.Chris.Kasdorf, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, 438.Richard.Swim, 494 Dean Barsaleau, ★358 Greg Farmer, ★49 Gary Andrew, ★031 Nancy Lefcourt, ☼417.Justin.Long, ★☼14 Kurt Worden, 714.Jeanie.Cumbie, 620.Tim.Watts, 804.Shane.Glynn, ★☼68.Walt.Fulton, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★85 Tim Roush, 720.Mike.Carson, ☼460.John.Cox, 715.Bill.Cumbie, 062.David.Clark
1★407.Brent.Cornell
3731.John.Saddler, 613.Carl.Griffis, ★85 Tim Roush
1★02 MoBob Bowman
19★85 Tim Roush, ★02 MoBob Bowman, 079 Mark Parker, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼418.Jack.Weston, 346 Benny Schultz, 715.Bill.Cumbie, ★302.Michael.Moore, 613.Carl.Griffis, 438.Richard.Swim, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden, ★49 Gary Andrew, ★031 Nancy Lefcourt, 313 Dennis Edie, ★407.Brent.Cornell, ★☼501 Gilbert Ruiz
48★☼14 Kurt Worden, 462.Gary.Jarl, 809.Brady.Mullins, 724.Donald.Jones, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ☼417.Justin.Long, 709.Liz.Jacobs, 715.Bill.Cumbie, ★51 Tim Allen, ★98 Linda Schleman, ★49 Gary Andrew, 439 Shirley Lanum, 720.Mike.Carson, ★85 Tim Roush, 716.Chris.Kasdorf, 804.Shane.Glynn, 062.David.Clark, ☼460.John.Cox, ★☼65 Nancy Foote, 385.Bruce.Vanderzyde, 617 Doug Jacobs, 620.Tim.Watts, 714.Jeanie.Cumbie, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼68.Walt.Fulton, 093.Maura.Gatensby, 478 Eric Eves, 731.John.Saddler, ★84 Bob Rippy, 721.Kim.Carson, 723.Mike.Hall, ★031 Nancy Lefcourt, 815.Mark.Rotert, 378 Paul Partin, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼418.Jack.Weston, 492 Walter Edwards, 494 Dean Barsaleau, 438.Richard.Swim, 334 Steve Snell, 817.Steve.Schwarz, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★02 MoBob Bowman, 389.Dana.Troyer, ★99 Ken Schleman, 608 Tim Seawel, ★358 Greg Farmer
1★02 MoBob Bowman
1620.Tim.Watts
13★038 Don Stadtler, 720.Mike.Carson, 613.Carl.Griffis, ☼417.Justin.Long, 817.Steve.Schwarz, 714.Jeanie.Cumbie, 608 Tim Seawel, 721.Kim.Carson, ★51 Tim Allen, 709.Liz.Jacobs, 620.Tim.Watts, ★358 Greg Farmer, 715.Bill.Cumbie
3☼491.Gary.Whitehead, 079 Mark Parker, 313 Dennis Edie
9★☼14 Kurt Worden, ☼460.John.Cox, ★☼68.Walt.Fulton, ★08 Heidi Still, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead, ★84 Bob Rippy, ★☼65 Nancy Foote, ★☼01.Roger.VanSanten
39494 Dean Barsaleau, ★☼01.Roger.VanSanten, ☼460.John.Cox, 334 Steve Snell, 234.Phil.DeCausemaker, 062.David.Clark, ★☼501 Gilbert Ruiz, 809.Brady.Mullins, ★☼65 Nancy Foote, ★49 Gary Andrew, ★85 Tim Roush, ★428.Taylor.Stukes, 714.Jeanie.Cumbie, 720.Mike.Carson, ★☼418.Jack.Weston, 726.Steve.Wilson, ☼491.Gary.Whitehead, 313 Dennis Edie, 438.Richard.Swim, ★302.Michael.Moore, 721.Kim.Carson, ★66.Mr.John.Frick, 715.Bill.Cumbie, ★031 Nancy Lefcourt, 608 Tim Seawel, ★51 Tim Allen, ★84 Bob Rippy, 620.Tim.Watts, ★☼68.Walt.Fulton, 804.Shane.Glynn, ★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman, ★☼14 Kurt Worden, 731.John.Saddler, 439 Shirley Lanum, 716.Chris.Kasdorf, 713.Tommy.Craft, 613.Carl.Griffis, 079 Mark Parker
1608 Tim Seawel
5★☼501 Gilbert Ruiz, ☼491.Gary.Whitehead, 346 Benny Schultz, ★337.Jim.Beckett, ★08 Heidi Still
3300.Gene.Carlander, ★038 Don Stadtler, ★85 Tim Roush
1☼491.Gary.Whitehead
1★358 Greg Farmer
1378 Paul Partin
1311.Scott.Hamlin
3★☼501 Gilbert Ruiz, 369.Bob.Scott, 346 Benny Schultz
2613.Carl.Griffis, 731.John.Saddler
2809.Brady.Mullins, ★49 Gary Andrew
2438.Richard.Swim, 389.Dana.Troyer
1★66.Mr.John.Frick
1613.Carl.Griffis
3100.Liz.Connors, 608 Tim Seawel, 809.Brady.Mullins
2☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz
2★49 Gary Andrew, 492 Walter Edwards
1234.Phil.DeCausemaker
1608 Tim Seawel
1★☼01.Roger.VanSanten
1★358 Greg Farmer
1★02 MoBob Bowman
2486.Tim.Bronson, 613.Carl.Griffis
1811.Dan.Simmonds
1☼737.JD.Smith
2★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman
2★49 Gary Andrew, 300.Gene.Carlander
1724.Donald.Jones
2079 Mark Parker, 313 Dennis Edie
1378 Paul Partin
1613.Carl.Griffis
1334 Steve Snell
1608 Tim Seawel
1369.Bob.Scott
2★☼01.Roger.VanSanten, 408.Jeff.Kramer
4★85 Tim Roush, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell
1★407.Brent.Cornell
2714.Jeanie.Cumbie, ★02 MoBob Bowman
1★407.Brent.Cornell
1613.Carl.Griffis
4809.Brady.Mullins, ★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel, 620.Tim.Watts
1★51 Tim Allen
1★☼14 Kurt Worden
2★02 MoBob Bowman, ★84 Bob Rippy
1438.Richard.Swim
1★407.Brent.Cornell
1613.Carl.Griffis
3★☼418.Jack.Weston, ★☼01.Roger.VanSanten, 438.Richard.Swim
1★☼418.Jack.Weston
2062.David.Clark, 613.Carl.Griffis
3★51 Tim Allen, 620.Tim.Watts, 608 Tim Seawel
7★069.Darryl.Halbert, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, ★49 Gary Andrew, 311.Scott.Hamlin
8334 Steve Snell, 731.John.Saddler, 395.Paul.Slaton, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★49 Gary Andrew, ★407.Brent.Cornell, ★038 Don Stadtler
5★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew, ★069.Darryl.Halbert, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell
3★407.Brent.Cornell, ★069.Darryl.Halbert, 334 Steve Snell
5395.Paul.Slaton, ★407.Brent.Cornell, 723.Mike.Hall, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell
5★84 Bob Rippy, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, 815.Mark.Rotert, 814.Jared.Burcham
4815.Mark.Rotert, ★02 MoBob Bowman, 814.Jared.Burcham, 723.Mike.Hall
4★407.Brent.Cornell, 723.Mike.Hall, 395.Paul.Slaton, ★02 MoBob Bowman
15★49 Gary Andrew, ★☼305.Tom.Lettero, 380.Jon.Good, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston, ★☼14 Kurt Worden, ☼737.JD.Smith, ☼460.John.Cox, ★358 Greg Farmer, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼01.Roger.VanSanten, 713.Tommy.Craft, ★☼65 Nancy Foote, ★84 Bob Rippy, ☼491.Gary.Whitehead
13★☼305.Tom.Lettero, 346 Benny Schultz, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼01.Roger.VanSanten, ☼737.JD.Smith, ☼460.John.Cox, ★337.Jim.Beckett, ☼491.Gary.Whitehead, ★031 Nancy Lefcourt, 726.Steve.Wilson, ★☼14 Kurt Worden, 369.Bob.Scott, ★☼418.Jack.Weston
13★49 Gary Andrew, ★☼14 Kurt Worden, ☼460.John.Cox, ★84 Bob Rippy, ★☼01.Roger.VanSanten, ☼491.Gary.Whitehead, 713.Tommy.Craft, ☼737.JD.Smith, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★358 Greg Farmer, ★☼305.Tom.Lettero, ★031 Nancy Lefcourt
9★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden, ☼737.JD.Smith, 141 John Gretzinger, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼68.Walt.Fulton, 713.Tommy.Craft, ★☼418.Jack.Weston, ★49 Gary Andrew
5★☼68.Walt.Fulton, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, ☼491.Gary.Whitehead, 804.Shane.Glynn
6★49 Gary Andrew, 079 Mark Parker, ★51 Tim Allen, 804.Shane.Glynn, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz
3453 Gerry Arel, 062.David.Clark, 723.Mike.Hall
2723.Mike.Hall, 453 Gerry Arel
2723.Mike.Hall, 453 Gerry Arel
3★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, ★358 Greg Farmer
4★069.Darryl.Halbert, ★66.Mr.John.Frick, ★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman
4★02 MoBob Bowman, ★358 Greg Farmer, ★66.Mr.John.Frick, ★069.Darryl.Halbert
4723.Mike.Hall, 030.Jeff.Wilson, ★49 Gary Andrew, 724.Donald.Jones
6★49 Gary Andrew, 731.John.Saddler, ★407.Brent.Cornell, ★038 Don Stadtler, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis
4731.John.Saddler, 807.Lew.Ballard, ★407.Brent.Cornell, ★038 Don Stadtler
10807.Lew.Ballard, 395.Paul.Slaton, 334 Steve Snell, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, 300.Gene.Carlander, 731.John.Saddler, 449.Angelo.Patacca, ★85 Tim Roush
4334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew
7★49 Gary Andrew, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, 062.David.Clark, 731.John.Saddler, ★069.Darryl.Halbert, 494 Dean Barsaleau
10★038 Don Stadtler, ★49 Gary Andrew, ★069.Darryl.Halbert, 613.Carl.Griffis, 449.Angelo.Patacca, 494 Dean Barsaleau, 731.John.Saddler, ★428.Taylor.Stukes, 062.David.Clark, 334 Steve Snell
2☼737.JD.Smith, ★☼14 Kurt Worden
5807.Lew.Ballard, ★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, ★50.Jeff.Lambert, ★407.Brent.Cornell
6★02 MoBob Bowman, ★50.Jeff.Lambert, 613.Carl.Griffis, ★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, 807.Lew.Ballard
5814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, 807.Lew.Ballard
6★02 MoBob Bowman, 814.Jared.Burcham, 613.Carl.Griffis, ★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, 807.Lew.Ballard
5723.Mike.Hall, 814.Jared.Burcham, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
4★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, 723.Mike.Hall, 814.Jared.Burcham
5613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, 814.Jared.Burcham
6★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, 814.Jared.Burcham, 807.Lew.Ballard
2★407.Brent.Cornell, ★50.Jeff.Lambert
4★66.Mr.John.Frick, ★02 MoBob Bowman, ★407.Brent.Cornell, ★84 Bob Rippy
2★407.Brent.Cornell, ★84 Bob Rippy
5★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, ★84 Bob Rippy, ★407.Brent.Cornell, ★069.Darryl.Halbert
4814.Jared.Burcham, 395.Paul.Slaton, ★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell
8★66.Mr.John.Frick, ★069.Darryl.Halbert, 807.Lew.Ballard, 814.Jared.Burcham, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis
3★49 Gary Andrew, 334 Steve Snell, 395.Paul.Slaton
1731.John.Saddler
1453 Gerry Arel
1453 Gerry Arel
1453 Gerry Arel
1453 Gerry Arel
8814.Jared.Burcham, 030.Jeff.Wilson, ★49 Gary Andrew, 724.Donald.Jones, 811.Dan.Simmonds, 062.David.Clark, 723.Mike.Hall, 613.Carl.Griffis
5613.Carl.Griffis, ★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, ★069.Darryl.Halbert
4★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman
4★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 814.Jared.Burcham, ★02 MoBob Bowman
4★49 Gary Andrew, ★02 MoBob Bowman, 731.John.Saddler, ★407.Brent.Cornell
1★☼14 Kurt Worden
3613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew
3★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, ★358 Greg Farmer
3724.Donald.Jones, 723.Mike.Hall, ★49 Gary Andrew
3723.Mike.Hall, ★49 Gary Andrew, 724.Donald.Jones
2★☼418.Jack.Weston, ★358 Greg Farmer
6★☼418.Jack.Weston, 425 Daniel Wallander, ★49 Gary Andrew, ★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer, ★84 Bob Rippy
5★358 Greg Farmer, ★49 Gary Andrew, ★☼418.Jack.Weston, ★031 Nancy Lefcourt, 408.Jeff.Kramer
5☼737.JD.Smith, 438.Richard.Swim, ★☼418.Jack.Weston, ★031 Nancy Lefcourt, ★358 Greg Farmer
8★031 Nancy Lefcourt, 079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼14 Kurt Worden, 369.Bob.Scott, ★51 Tim Allen, ★☼01.Roger.VanSanten, 313 Dennis Edie
8★☼14 Kurt Worden, 079 Mark Parker, 313 Dennis Edie, ★☼01.Roger.VanSanten, 369.Bob.Scott, ★51 Tim Allen, ★031 Nancy Lefcourt, ☼491.Gary.Whitehead
2805.Lucas.Harvey, 062.David.Clark
5723.Mike.Hall, 814.Jared.Burcham, ★02 MoBob Bowman, 030.Jeff.Wilson, 811.Dan.Simmonds
3★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick, 814.Jared.Burcham
2378 Paul Partin, ★02 MoBob Bowman
7814.Jared.Burcham, 438.Richard.Swim, 334 Steve Snell, 324 John Kemnitz, 713.Tommy.Craft, 389.Dana.Troyer, ★02 MoBob Bowman
8★49 Gary Andrew, 462.Gary.Jarl, 608 Tim Seawel, ☼737.JD.Smith, 100.Liz.Connors, ★51 Tim Allen, 809.Brady.Mullins, 620.Tim.Watts
7809.Brady.Mullins, 608 Tim Seawel, 462.Gary.Jarl, ☼737.JD.Smith, 620.Tim.Watts, ★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew
4★49 Gary Andrew, 811.Dan.Simmonds, 724.Donald.Jones, 723.Mike.Hall
2811.Dan.Simmonds, 724.Donald.Jones
4723.Mike.Hall, 724.Donald.Jones, ★49 Gary Andrew, 811.Dan.Simmonds
2062.David.Clark, 453 Gerry Arel
3494 Dean Barsaleau, 613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew
9720.Mike.Carson, 494 Dean Barsaleau, 449.Angelo.Patacca, ★49 Gary Andrew, 721.Kim.Carson, 334 Steve Snell, 395.Paul.Slaton, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler
12★038 Don Stadtler, 814.Jared.Burcham, ★49 Gary Andrew, 723.Mike.Hall, 311.Scott.Hamlin, 334 Steve Snell, 731.John.Saddler, ★069.Darryl.Halbert, 478 Eric Eves, 613.Carl.Griffis, ★428.Taylor.Stukes, ★407.Brent.Cornell
13★407.Brent.Cornell, ★069.Darryl.Halbert, 613.Carl.Griffis, 814.Jared.Burcham, ★428.Taylor.Stukes, 334 Steve Snell, 478 Eric Eves, 723.Mike.Hall, 311.Scott.Hamlin, 731.John.Saddler, ★02 MoBob Bowman, ★038 Don Stadtler, ★49 Gary Andrew
2385.Bruce.Vanderzyde, 438.Richard.Swim
8★076.Eric.Markus, 713.Tommy.Craft, ★49 Gary Andrew, 715.Bill.Cumbie, 438.Richard.Swim, ★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 324 John Kemnitz
2334 Steve Snell, ★49 Gary Andrew
2★49 Gary Andrew, 385.Bruce.Vanderzyde
4408.Jeff.Kramer, 713.Tommy.Craft, ★031 Nancy Lefcourt, 438.Richard.Swim
1★49 Gary Andrew
11★407.Brent.Cornell, ★02 MoBob Bowman, 438.Richard.Swim, ★031 Nancy Lefcourt, 715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie, 334 Steve Snell, ★49 Gary Andrew, 814.Jared.Burcham, 723.Mike.Hall, ★076.Eric.Markus
7★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden, 369.Bob.Scott, ★☼305.Tom.Lettero, ★337.Jim.Beckett, ☼491.Gary.Whitehead, ★031 Nancy Lefcourt
2★49 Gary Andrew, 814.Jared.Burcham
1062.David.Clark
7★49 Gary Andrew, 462.Gary.Jarl, ★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel, 620.Tim.Watts, ★477.Brian.OConnor, 423 Jay Van Allen
3★407.Brent.Cornell, 709.Liz.Jacobs, 617 Doug Jacobs
6★49 Gary Andrew, 395.Paul.Slaton, 814.Jared.Burcham, 030.Jeff.Wilson, 613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall
30385.Bruce.Vanderzyde, ☼460.John.Cox, ★☼68.Walt.Fulton, ★358 Greg Farmer, 311.Scott.Hamlin, ★☼65 Nancy Foote, 260 Roger Goltz, 408.Jeff.Kramer, ★84 Bob Rippy, 346 Benny Schultz, 812.Eric.Deering, ☼491.Gary.Whitehead, ☼417.Justin.Long, 438.Richard.Swim, 731.John.Saddler, ★10 Scott Benson, 809.Brady.Mullins, ★49 Gary Andrew, ★☼01.Roger.VanSanten, ★85 Tim Roush, ★☼14 Kurt Worden, 613.Carl.Griffis, ★407.Brent.Cornell, ★428.Taylor.Stukes, 492 Walter Edwards, 141 John Gretzinger, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★031 Nancy Lefcourt, 494 Dean Barsaleau, 608 Tim Seawel
57809.Brady.Mullins, 408.Jeff.Kramer, 062.David.Clark, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼65 Nancy Foote, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★038 Don Stadtler, 726.Steve.Wilson, 620.Tim.Watts, 369.Bob.Scott, 079 Mark Parker, 260 Roger Goltz, 713.Tommy.Craft, ★407.Brent.Cornell, ★☼14 Kurt Worden, 804.Shane.Glynn, 715.Bill.Cumbie, ★428.Taylor.Stukes, 720.Mike.Carson, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, ★08 Heidi Still, ★84 Bob Rippy, 805.Lucas.Harvey, 141 John Gretzinger, 346 Benny Schultz, ★☼68.Walt.Fulton, 313 Dennis Edie, ★10 Scott Benson, ☼417.Justin.Long, 724.Donald.Jones, ★02 MoBob Bowman, 814.Jared.Burcham, 438.Richard.Swim, ★☼418.Jack.Weston, 380.Jon.Good, 334 Steve Snell, 608 Tim Seawel, 714.Jeanie.Cumbie, ★031 Nancy Lefcourt, ★337.Jim.Beckett, 812.Eric.Deering, ☼491.Gary.Whitehead, 422 Kelly Van Allen, 385.Bruce.Vanderzyde, 701 Chad Nankervis, 478 Eric Eves, 453 Gerry Arel, ☼460.John.Cox, 492 Walter Edwards, 731.John.Saddler, ★85 Tim Roush, 389.Dana.Troyer, 423 Jay Van Allen, 030.Jeff.Wilson, 709.Liz.Jacobs, 617 Doug Jacobs
50★☼65 Nancy Foote, ★069.Darryl.Halbert, 408.Jeff.Kramer, 030.Jeff.Wilson, 613.Carl.Griffis, ★85 Tim Roush, ★08 Heidi Still, 731.John.Saddler, ★038 Don Stadtler, 804.Shane.Glynn, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★407.Brent.Cornell, 346 Benny Schultz, 721.Kim.Carson, 478 Eric Eves, ★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim, 805.Lucas.Harvey, 726.Steve.Wilson, ★☼68.Walt.Fulton, ☼460.John.Cox, ★☼305.Tom.Lettero, ★076.Eric.Markus, ★84 Bob Rippy, 509.Doug.Edmondson, 714.Jeanie.Cumbie, ★358 Greg Farmer, 380.Jon.Good, 062.David.Clark, 812.Eric.Deering, 093.Maura.Gatensby, ★02 MoBob Bowman, 385.Bruce.Vanderzyde, 378 Paul Partin, 815.Mark.Rotert, ☼491.Gary.Whitehead, ★428.Taylor.Stukes, 492 Walter Edwards, ☼417.Justin.Long, 425 Daniel Wallander, 389.Dana.Troyer, ★337.Jim.Beckett, ★☼01.Roger.VanSanten, 715.Bill.Cumbie, ★49 Gary Andrew, 079 Mark Parker, 313 Dennis Edie, 720.Mike.Carson, 713.Tommy.Craft
38492 Walter Edwards, ★358 Greg Farmer, ☼491.Gary.Whitehead, 809.Brady.Mullins, ★☼418.Jack.Weston, ★02 MoBob Bowman, ★☼68.Walt.Fulton, 715.Bill.Cumbie, 721.Kim.Carson, ★407.Brent.Cornell, 385.Bruce.Vanderzyde, 334 Steve Snell, 408.Jeff.Kramer, 494 Dean Barsaleau, 613.Carl.Griffis, 720.Mike.Carson, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼14 Kurt Worden, 389.Dana.Troyer, 805.Lucas.Harvey, ★84 Bob Rippy, 346 Benny Schultz, 313 Dennis Edie, 438.Richard.Swim, 141 John Gretzinger, ★038 Don Stadtler, 079 Mark Parker, ★85 Tim Roush, ☼417.Justin.Long, 726.Steve.Wilson, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★49 Gary Andrew, 701 Chad Nankervis, ★08 Heidi Still, ★☼65 Nancy Foote, ★428.Taylor.Stukes, ★☼01.Roger.VanSanten, 713.Tommy.Craft
9☼460.John.Cox, ★☼65 Nancy Foote, 613.Carl.Griffis, 346 Benny Schultz, 494 Dean Barsaleau, ★02 MoBob Bowman, 701 Chad Nankervis, 438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie
27★49 Gary Andrew, ★☼68.Walt.Fulton, 313 Dennis Edie, 423 Jay Van Allen, ☼460.John.Cox, 494 Dean Barsaleau, 439 Shirley Lanum, 613.Carl.Griffis, ★☼65 Nancy Foote, ★428.Taylor.Stukes, ★☼01.Roger.VanSanten, 311.Scott.Hamlin, 809.Brady.Mullins, 346 Benny Schultz, 721.Kim.Carson, ★☼418.Jack.Weston, ★84 Bob Rippy, 438.Richard.Swim, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden, 720.Mike.Carson, 714.Jeanie.Cumbie, 478 Eric Eves, 715.Bill.Cumbie, 389.Dana.Troyer, ★038 Don Stadtler, ☼417.Justin.Long
33726.Steve.Wilson, 346 Benny Schultz, 805.Lucas.Harvey, ★02 MoBob Bowman, ★66.Mr.John.Frick, ★038 Don Stadtler, ★☼501 Gilbert Ruiz, 720.Mike.Carson, ☼491.Gary.Whitehead, 715.Bill.Cumbie, ★☼68.Walt.Fulton, 311.Scott.Hamlin, ★☼14 Kurt Worden, ☼417.Justin.Long, 079 Mark Parker, ★☼418.Jack.Weston, ★407.Brent.Cornell, 721.Kim.Carson, ★428.Taylor.Stukes, 334 Steve Snell, ★337.Jim.Beckett, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, ★85 Tim Roush, 408.Jeff.Kramer, 494 Dean Barsaleau, 809.Brady.Mullins, 438.Richard.Swim, ★84 Bob Rippy, 714.Jeanie.Cumbie, 731.John.Saddler, ☼460.John.Cox, 313 Dennis Edie
41720.Mike.Carson, 814.Jared.Burcham, ★02 MoBob Bowman, ☼491.Gary.Whitehead, 141 John Gretzinger, 438.Richard.Swim, ★407.Brent.Cornell, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★85 Tim Roush, 620.Tim.Watts, 617 Doug Jacobs, ☼417.Justin.Long, 385.Bruce.Vanderzyde, 809.Brady.Mullins, ★84 Bob Rippy, 313 Dennis Edie, 380.Jon.Good, 408.Jeff.Kramer, ★358 Greg Farmer, 701 Chad Nankervis, ★08 Heidi Still, ★49 Gary Andrew, ★038 Don Stadtler, ★☼501 Gilbert Ruiz, 805.Lucas.Harvey, ★66.Mr.John.Frick, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼68.Walt.Fulton, 079 Mark Parker, 715.Bill.Cumbie, ★☼65 Nancy Foote, 731.John.Saddler, 311.Scott.Hamlin, ★☼418.Jack.Weston, ☼460.John.Cox, 494 Dean Barsaleau, 721.Kim.Carson, ★☼14 Kurt Worden, ★428.Taylor.Stukes, 346 Benny Schultz
22438.Richard.Swim, 715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼501 Gilbert Ruiz, ☼417.Justin.Long, 613.Carl.Griffis, 720.Mike.Carson, 334 Steve Snell, 721.Kim.Carson, 809.Brady.Mullins, ★428.Taylor.Stukes, ★84 Bob Rippy, ★66.Mr.John.Frick, ★038 Don Stadtler, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, 814.Jared.Burcham, 346 Benny Schultz, ★☼14 Kurt Worden, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew, ★358 Greg Farmer
19346 Benny Schultz, ★☼418.Jack.Weston, ★☼68.Walt.Fulton, ★84 Bob Rippy, 079 Mark Parker, ☼417.Justin.Long, 439 Shirley Lanum, 731.John.Saddler, 093.Maura.Gatensby, 408.Jeff.Kramer, 613.Carl.Griffis, ★☼14 Kurt Worden, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, 726.Steve.Wilson, ★10 Scott Benson, 313 Dennis Edie, ★☼01.Roger.VanSanten, ★08 Heidi Still
10313 Dennis Edie, 714.Jeanie.Cumbie, 494 Dean Barsaleau, ★428.Taylor.Stukes, 613.Carl.Griffis, 141 John Gretzinger, 079 Mark Parker, 438.Richard.Swim, 809.Brady.Mullins, ☼460.John.Cox
16613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, 334 Steve Snell, ★☼68.Walt.Fulton, ★038 Don Stadtler, ★428.Taylor.Stukes, 715.Bill.Cumbie, 731.John.Saddler, 313 Dennis Edie, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼01.Roger.VanSanten, 438.Richard.Swim, 494 Dean Barsaleau, 809.Brady.Mullins, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★85 Tim Roush
19346 Benny Schultz, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★84 Bob Rippy, 613.Carl.Griffis, 079 Mark Parker, 720.Mike.Carson, 313 Dennis Edie, ★☼14 Kurt Worden, 721.Kim.Carson, ★☼68.Walt.Fulton, ★038 Don Stadtler, ★☼01.Roger.VanSanten, 809.Brady.Mullins, 494 Dean Barsaleau, 438.Richard.Swim, ☼491.Gary.Whitehead, ★428.Taylor.Stukes, ★85 Tim Roush, ★358 Greg Farmer
22313 Dennis Edie, 715.Bill.Cumbie, ★☼418.Jack.Weston, ★☼14 Kurt Worden, ★02 MoBob Bowman, ★85 Tim Roush, 438.Richard.Swim, 494 Dean Barsaleau, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼01.Roger.VanSanten, 720.Mike.Carson, 613.Carl.Griffis, ★☼68.Walt.Fulton, 079 Mark Parker, 805.Lucas.Harvey, ★49 Gary Andrew, 334 Steve Snell, ★☼65 Nancy Foote, ★84 Bob Rippy, ☼491.Gary.Whitehead, 721.Kim.Carson, 731.John.Saddler
3494 Dean Barsaleau, 462.Gary.Jarl, 438.Richard.Swim
28★☼01.Roger.VanSanten, 720.Mike.Carson, ★☼14 Kurt Worden, ★02 MoBob Bowman, 079 Mark Parker, 234.Phil.DeCausemaker, 814.Jared.Burcham, ★407.Brent.Cornell, 494 Dean Barsaleau, 613.Carl.Griffis, ★358 Greg Farmer, 805.Lucas.Harvey, ★49 Gary Andrew, 731.John.Saddler, 462.Gary.Jarl, 346 Benny Schultz, 311.Scott.Hamlin, ★428.Taylor.Stukes, 715.Bill.Cumbie, 812.Eric.Deering, 714.Jeanie.Cumbie, 713.Tommy.Craft, 438.Richard.Swim, 721.Kim.Carson, ☼417.Justin.Long, ★☼418.Jack.Weston, 815.Mark.Rotert, ★302.Michael.Moore
22079 Mark Parker, ★337.Jim.Beckett, ★407.Brent.Cornell, 731.John.Saddler, ★49 Gary Andrew, ★☼14 Kurt Worden, ★84 Bob Rippy, ★358 Greg Farmer, 494 Dean Barsaleau, ★☼68.Walt.Fulton, 438.Richard.Swim, 721.Kim.Carson, ★☼501 Gilbert Ruiz, 714.Jeanie.Cumbie, 720.Mike.Carson, ★02 MoBob Bowman, ★☼01.Roger.VanSanten, 369.Bob.Scott, 724.Donald.Jones, 715.Bill.Cumbie, 408.Jeff.Kramer, ★85 Tim Roush
5079 Mark Parker, 708.Jeff.Salyer, 494 Dean Barsaleau, 313 Dennis Edie, 438.Richard.Swim
13724.Donald.Jones, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★428.Taylor.Stukes, 613.Carl.Griffis, 079 Mark Parker, ★☼01.Roger.VanSanten, 234.Phil.DeCausemaker, 494 Dean Barsaleau, ★85 Tim Roush, ★49 Gary Andrew, 438.Richard.Swim, 313 Dennis Edie, ☼491.Gary.Whitehead
31731.John.Saddler, 715.Bill.Cumbie, ★49 Gary Andrew, 369.Bob.Scott, 422 Kelly Van Allen, 805.Lucas.Harvey, ★428.Taylor.Stukes, ★337.Jim.Beckett, 714.Jeanie.Cumbie, 439 Shirley Lanum, 720.Mike.Carson, 494 Dean Barsaleau, ★02 MoBob Bowman, ★038 Don Stadtler, ★☼68.Walt.Fulton, 438.Richard.Swim, ★85 Tim Roush, 724.Donald.Jones, 723.Mike.Hall, 346 Benny Schultz, 617 Doug Jacobs, ★☼01.Roger.VanSanten, 313 Dennis Edie, ★☼501 Gilbert Ruiz, 721.Kim.Carson, 378 Paul Partin, 613.Carl.Griffis, 423 Jay Van Allen, ★☼14 Kurt Worden, 620.Tim.Watts, 079 Mark Parker
1613.Carl.Griffis
27062.David.Clark, 731.John.Saddler, ☼491.Gary.Whitehead, ★038 Don Stadtler, ★☼418.Jack.Weston, ★02 MoBob Bowman, 809.Brady.Mullins, 804.Shane.Glynn, 334 Steve Snell, 620.Tim.Watts, ★069.Darryl.Halbert, 716.Chris.Kasdorf, 613.Carl.Griffis, 395.Paul.Slaton, 438.Richard.Swim, ★85 Tim Roush, 723.Mike.Hall, ☼460.John.Cox, ★407.Brent.Cornell, 814.Jared.Burcham, ★66.Mr.John.Frick, 030.Jeff.Wilson, 079 Mark Parker, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼01.Roger.VanSanten, ★076.Eric.Markus, ★☼14 Kurt Worden
24462.Gary.Jarl, 715.Bill.Cumbie, 720.Mike.Carson, 721.Kim.Carson, ☼460.John.Cox, 369.Bob.Scott, 346 Benny Schultz, ★038 Don Stadtler, 724.Donald.Jones, 486.Tim.Bronson, 494 Dean Barsaleau, 723.Mike.Hall, 620.Tim.Watts, ★☼14 Kurt Worden, 378 Paul Partin, ★85 Tim Roush, 716.Chris.Kasdorf, ★076.Eric.Markus, ★☼501 Gilbert Ruiz, 439 Shirley Lanum, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie
25438.Richard.Swim, ☼491.Gary.Whitehead, 613.Carl.Griffis, 809.Brady.Mullins, 346 Benny Schultz, ★☼501 Gilbert Ruiz, 494 Dean Barsaleau, ★85 Tim Roush, 079 Mark Parker, 714.Jeanie.Cumbie, 422 Kelly Van Allen, ★038 Don Stadtler, ★02 MoBob Bowman, 334 Steve Snell, ★49 Gary Andrew, ☼460.John.Cox, 724.Donald.Jones, ★☼68.Walt.Fulton, 715.Bill.Cumbie, ★076.Eric.Markus, ★66.Mr.John.Frick, ★84 Bob Rippy, ★☼01.Roger.VanSanten, ★428.Taylor.Stukes, ★☼14 Kurt Worden
7724.Donald.Jones, 494 Dean Barsaleau, 079 Mark Parker, ★038 Don Stadtler, 346 Benny Schultz, ★49 Gary Andrew, 438.Richard.Swim
7★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz, 079 Mark Parker, 438.Richard.Swim, ☼460.John.Cox, 313 Dennis Edie, 439 Shirley Lanum
28714.Jeanie.Cumbie, ★428.Taylor.Stukes, 613.Carl.Griffis, 378 Paul Partin, 809.Brady.Mullins, 608 Tim Seawel, 350 Walter Wunderlich, 369.Bob.Scott, 030.Jeff.Wilson, ☼460.John.Cox, ★358 Greg Farmer, ★☼501 Gilbert Ruiz, 334 Steve Snell, 313 Dennis Edie, 720.Mike.Carson, ★038 Don Stadtler, ★☼65 Nancy Foote, 494 Dean Barsaleau, 438.Richard.Swim, ★66.Mr.John.Frick, ☼491.Gary.Whitehead, 721.Kim.Carson, 079 Mark Parker, 486.Tim.Bronson, 723.Mike.Hall, 715.Bill.Cumbie, ★02 MoBob Bowman, ★49 Gary Andrew
37453 Gerry Arel, ★076.Eric.Markus, 716.Chris.Kasdorf, ☼460.John.Cox, 613.Carl.Griffis, 486.Tim.Bronson, 334 Steve Snell, ★☼501 Gilbert Ruiz, 817.Steve.Schwarz, 721.Kim.Carson, 723.Mike.Hall, 708.Jeff.Salyer, ★☼68.Walt.Fulton, 062.David.Clark, 438.Richard.Swim, 369.Bob.Scott, 030.Jeff.Wilson, 079 Mark Parker, ★02 MoBob Bowman, ★☼65 Nancy Foote, 709.Liz.Jacobs, ★84 Bob Rippy, 313 Dennis Edie, ★49 Gary Andrew, ★069.Darryl.Halbert, 494 Dean Barsaleau, 809.Brady.Mullins, ☼491.Gary.Whitehead, 439 Shirley Lanum, ★038 Don Stadtler, 311.Scott.Hamlin, ★358 Greg Farmer, ★☼418.Jack.Weston, ★☼14 Kurt Worden, 720.Mike.Carson, 425 Daniel Wallander, 234.Phil.DeCausemaker
38234.Phil.DeCausemaker, 723.Mike.Hall, ★052.Dan.Alsop, 716.Chris.Kasdorf, ★84 Bob Rippy, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼501 Gilbert Ruiz, 817.Steve.Schwarz, 369.Bob.Scott, ★☼418.Jack.Weston, 608 Tim Seawel, 053 Nicole Alsop, ★49 Gary Andrew, ★358 Greg Farmer, 620.Tim.Watts, 715.Bill.Cumbie, 453 Gerry Arel, 100.Liz.Connors, 378 Paul Partin, 724.Donald.Jones, ★☼65 Nancy Foote, 079 Mark Parker, 720.Mike.Carson, ★☼68.Walt.Fulton, 494 Dean Barsaleau, 346 Benny Schultz, 438.Richard.Swim, 809.Brady.Mullins, 721.Kim.Carson, ☼460.John.Cox, 486.Tim.Bronson, ☼491.Gary.Whitehead, ★02 MoBob Bowman, ★076.Eric.Markus, ★038 Don Stadtler, ★☼14 Kurt Worden
9608 Tim Seawel, ☼491.Gary.Whitehead, 378 Paul Partin, ★☼14 Kurt Worden, ★02 MoBob Bowman, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★038 Don Stadtler, ★84 Bob Rippy, 438.Richard.Swim
37093.Maura.Gatensby, 723.Mike.Hall, ★☼68.Walt.Fulton, ★076.Eric.Markus, ★☼501 Gilbert Ruiz, 423 Jay Van Allen, 334 Steve Snell, 030.Jeff.Wilson, ★08 Heidi Still, 439 Shirley Lanum, ★☼418.Jack.Weston, ★49 Gary Andrew, 079 Mark Parker, ★☼65 Nancy Foote, 708.Jeff.Salyer, 313 Dennis Edie, ☼417.Justin.Long, ★407.Brent.Cornell, 438.Richard.Swim, ★038 Don Stadtler, ☼491.Gary.Whitehead, 608 Tim Seawel, 724.Donald.Jones, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼01.Roger.VanSanten, 378 Paul Partin, ★84 Bob Rippy, 346 Benny Schultz, 613.Carl.Griffis, 494 Dean Barsaleau, 809.Brady.Mullins, ★358 Greg Farmer, 486.Tim.Bronson, ★☼14 Kurt Worden, 804.Shane.Glynn, ★02 MoBob Bowman, 715.Bill.Cumbie
28234.Phil.DeCausemaker, 438.Richard.Swim, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, ★☼14 Kurt Worden, 093.Maura.Gatensby, ★49 Gary Andrew, 313 Dennis Edie, 804.Shane.Glynn, ★☼68.Walt.Fulton, 079 Mark Parker, 494 Dean Barsaleau, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼501 Gilbert Ruiz, 715.Bill.Cumbie, 721.Kim.Carson, 439 Shirley Lanum, ★☼01.Roger.VanSanten, 346 Benny Schultz, ☼491.Gary.Whitehead, ★02 MoBob Bowman, 369.Bob.Scott, ★84 Bob Rippy, 492 Walter Edwards, 713.Tommy.Craft, 723.Mike.Hall, ★407.Brent.Cornell, 378 Paul Partin
15492 Walter Edwards, 093.Maura.Gatensby, 714.Jeanie.Cumbie, 613.Carl.Griffis, 334 Steve Snell, ★☼01.Roger.VanSanten, 439 Shirley Lanum, 453 Gerry Arel, 724.Donald.Jones, 726.Steve.Wilson, 494 Dean Barsaleau, 369.Bob.Scott, 486.Tim.Bronson, 346 Benny Schultz, ★49 Gary Andrew
40★052.Dan.Alsop, 492 Walter Edwards, 439 Shirley Lanum, 620.Tim.Watts, ★358 Greg Farmer, 721.Kim.Carson, ★☼65 Nancy Foote, ★84 Bob Rippy, ★☼501 Gilbert Ruiz, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼68.Walt.Fulton, 438.Richard.Swim, 723.Mike.Hall, 346 Benny Schultz, 713.Tommy.Craft, 053 Nicole Alsop, 720.Mike.Carson, 817.Steve.Schwarz, 313 Dennis Edie, ★☼01.Roger.VanSanten, 079 Mark Parker, 613.Carl.Griffis, 369.Bob.Scott, 715.Bill.Cumbie, ★02 MoBob Bowman, 608 Tim Seawel, 804.Shane.Glynn, 334 Steve Snell, 724.Donald.Jones, 378 Paul Partin, ★407.Brent.Cornell, ★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, ★49 Gary Andrew, 494 Dean Barsaleau, 709.Liz.Jacobs, 423 Jay Van Allen, 093.Maura.Gatensby, ☼491.Gary.Whitehead, 617 Doug Jacobs
11378 Paul Partin, 613.Carl.Griffis, 805.Lucas.Harvey, 334 Steve Snell, ★☼68.Walt.Fulton, 724.Donald.Jones, ★038 Don Stadtler, ★☼65 Nancy Foote, 053 Nicole Alsop, ★052.Dan.Alsop, 713.Tommy.Craft
25423 Jay Van Allen, 053 Nicole Alsop, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼501 Gilbert Ruiz, 817.Steve.Schwarz, ☼491.Gary.Whitehead, ★49 Gary Andrew, 709.Liz.Jacobs, 617 Doug Jacobs, 422 Kelly Van Allen, ★052.Dan.Alsop, 620.Tim.Watts, ★407.Brent.Cornell, 369.Bob.Scott, 313 Dennis Edie, 334 Steve Snell, ★358 Greg Farmer, 724.Donald.Jones, 346 Benny Schultz, ★038 Don Stadtler, 715.Bill.Cumbie, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, 713.Tommy.Craft
25817.Steve.Schwarz, ★66.Mr.John.Frick, 346 Benny Schultz, 234.Phil.DeCausemaker, 723.Mike.Hall, 709.Liz.Jacobs, 389.Dana.Troyer, ★358 Greg Farmer, ★038 Don Stadtler, ★☼68.Walt.Fulton, 617 Doug Jacobs, 613.Carl.Griffis, 313 Dennis Edie, 053 Nicole Alsop, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼01.Roger.VanSanten, 438.Richard.Swim, ★052.Dan.Alsop, 608 Tim Seawel, ★☼65 Nancy Foote, 494 Dean Barsaleau, 715.Bill.Cumbie, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew
19817.Steve.Schwarz, ★☼65 Nancy Foote, 724.Donald.Jones, 389.Dana.Troyer, 809.Brady.Mullins, ★358 Greg Farmer, 438.Richard.Swim, ★49 Gary Andrew, ★076.Eric.Markus, 313 Dennis Edie, 715.Bill.Cumbie, 408.Jeff.Kramer, 714.Jeanie.Cumbie, ★038 Don Stadtler, 617 Doug Jacobs, ★☼01.Roger.VanSanten, 613.Carl.Griffis, ★☼501 Gilbert Ruiz, 079 Mark Parker
18★☼68.Walt.Fulton, ★☼01.Roger.VanSanten, 494 Dean Barsaleau, 724.Donald.Jones, ★358 Greg Farmer, 721.Kim.Carson, 079 Mark Parker, ☼417.Justin.Long, 613.Carl.Griffis, 731.John.Saddler, 617 Doug Jacobs, 817.Steve.Schwarz, 714.Jeanie.Cumbie, 438.Richard.Swim, 313 Dennis Edie, 369.Bob.Scott, ★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz
2079 Mark Parker, 313 Dennis Edie
10079 Mark Parker, 714.Jeanie.Cumbie, ★038 Don Stadtler, 817.Steve.Schwarz, ★☼501 Gilbert Ruiz, 438.Richard.Swim, 608 Tim Seawel, 613.Carl.Griffis, 715.Bill.Cumbie, 486.Tim.Bronson
13613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, 378 Paul Partin, ★358 Greg Farmer, 817.Steve.Schwarz, ★☼501 Gilbert Ruiz, 617 Doug Jacobs, 079 Mark Parker, ★49 Gary Andrew, 486.Tim.Bronson, 313 Dennis Edie, 369.Bob.Scott, 438.Richard.Swim
15389.Dana.Troyer, 613.Carl.Griffis, ★358 Greg Farmer, 617 Doug Jacobs, ★49 Gary Andrew, 731.John.Saddler, ☼417.Justin.Long, ★069.Darryl.Halbert, 486.Tim.Bronson, 079 Mark Parker, 378 Paul Partin, 030.Jeff.Wilson, 369.Bob.Scott, 438.Richard.Swim, 313 Dennis Edie
2★428.Taylor.Stukes, ★49 Gary Andrew
5324 John Kemnitz, 809.Brady.Mullins, 079 Mark Parker, 438.Richard.Swim, ★49 Gary Andrew
22★☼501 Gilbert Ruiz, 814.Jared.Burcham, 723.Mike.Hall, ★☼68.Walt.Fulton, 053 Nicole Alsop, 817.Steve.Schwarz, ★49 Gary Andrew, 809.Brady.Mullins, 724.Donald.Jones, ★02 MoBob Bowman, 079 Mark Parker, ★038 Don Stadtler, 721.Kim.Carson, 613.Carl.Griffis, 715.Bill.Cumbie, 438.Richard.Swim, ★052.Dan.Alsop, 494 Dean Barsaleau, ★428.Taylor.Stukes, 617 Doug Jacobs, ☼491.Gary.Whitehead, 714.Jeanie.Cumbie
12714.Jeanie.Cumbie, ★☼68.Walt.Fulton, 494 Dean Barsaleau, ☼491.Gary.Whitehead, 438.Richard.Swim, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, 715.Bill.Cumbie, 805.Lucas.Harvey, 079 Mark Parker
21324 John Kemnitz, 423 Jay Van Allen, 731.John.Saddler, 724.Donald.Jones, 079 Mark Parker, 613.Carl.Griffis, 422 Kelly Van Allen, 053 Nicole Alsop, 369.Bob.Scott, ★052.Dan.Alsop, 617 Doug Jacobs, 817.Steve.Schwarz, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew, ★02 MoBob Bowman, 720.Mike.Carson, 494 Dean Barsaleau, 814.Jared.Burcham, 721.Kim.Carson, 438.Richard.Swim
33709.Liz.Jacobs, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, 494 Dean Barsaleau, 313 Dennis Edie, 817.Steve.Schwarz, ★031 Nancy Lefcourt, ★052.Dan.Alsop, 369.Bob.Scott, ☼491.Gary.Whitehead, 809.Brady.Mullins, ★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz, 723.Mike.Hall, 334 Steve Snell, 708.Jeff.Salyer, ★407.Brent.Cornell, 079 Mark Parker, 617 Doug Jacobs, ★☼65 Nancy Foote, 715.Bill.Cumbie, 608 Tim Seawel, 053 Nicole Alsop, ★66.Mr.John.Frick, 724.Donald.Jones, 438.Richard.Swim, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼418.Jack.Weston, ★02 MoBob Bowman, 731.John.Saddler, 714.Jeanie.Cumbie, 324 John Kemnitz, ★069.Darryl.Halbert
4369.Bob.Scott, ★358 Greg Farmer, ★☼01.Roger.VanSanten, 079 Mark Parker
18324 John Kemnitz, 617 Doug Jacobs, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼65 Nancy Foote, 817.Steve.Schwarz, 721.Kim.Carson, 079 Mark Parker, ★407.Brent.Cornell, 814.Jared.Burcham, ★49 Gary Andrew, 720.Mike.Carson, 438.Richard.Swim, ★076.Eric.Markus, 714.Jeanie.Cumbie, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★038 Don Stadtler, 715.Bill.Cumbie
14617 Doug Jacobs, 423 Jay Van Allen, 438.Richard.Swim, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼01.Roger.VanSanten, 613.Carl.Griffis, 313 Dennis Edie, ★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz, 817.Steve.Schwarz, 494 Dean Barsaleau, 724.Donald.Jones, ★038 Don Stadtler, 422 Kelly Van Allen
9★49 Gary Andrew, 313 Dennis Edie, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, 079 Mark Parker, ★☼01.Roger.VanSanten, 814.Jared.Burcham, 438.Richard.Swim, 494 Dean Barsaleau
27723.Mike.Hall, ★☼14 Kurt Worden, 313 Dennis Edie, ★358 Greg Farmer, 324 John Kemnitz, ★038 Don Stadtler, ★☼418.Jack.Weston, 817.Steve.Schwarz, 714.Jeanie.Cumbie, 438.Richard.Swim, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★☼65 Nancy Foote, 720.Mike.Carson, 334 Steve Snell, 715.Bill.Cumbie, 486.Tim.Bronson, 721.Kim.Carson, ☼491.Gary.Whitehead, 724.Donald.Jones, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★49 Gary Andrew, ★☼01.Roger.VanSanten, 079 Mark Parker, 346 Benny Schultz, 494 Dean Barsaleau
23★☼418.Jack.Weston, 817.Steve.Schwarz, 053 Nicole Alsop, 720.Mike.Carson, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼65 Nancy Foote, ★052.Dan.Alsop, 721.Kim.Carson, 709.Liz.Jacobs, ★☼01.Roger.VanSanten, 438.Richard.Swim, 079 Mark Parker, 715.Bill.Cumbie, 617 Doug Jacobs, 608 Tim Seawel, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼501 Gilbert Ruiz, 708.Jeff.Salyer, 724.Donald.Jones, 723.Mike.Hall, 313 Dennis Edie, 613.Carl.Griffis, ★☼14 Kurt Worden
32423 Jay Van Allen, 613.Carl.Griffis, 617 Doug Jacobs, ★031 Nancy Lefcourt, 724.Donald.Jones, 422 Kelly Van Allen, 438.Richard.Swim, ★407.Brent.Cornell, 721.Kim.Carson, ★358 Greg Farmer, ★98 Linda Schleman, 334 Steve Snell, 720.Mike.Carson, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★99 Ken Schleman, 716.Chris.Kasdorf, 715.Bill.Cumbie, ★038 Don Stadtler, 313 Dennis Edie, 723.Mike.Hall, 714.Jeanie.Cumbie, 731.John.Saddler, ★☼65 Nancy Foote, ★☼418.Jack.Weston, ★49 Gary Andrew, ★☼14 Kurt Worden, 079 Mark Parker, ★☼68.Walt.Fulton, 378 Paul Partin, ★076.Eric.Markus, 709.Liz.Jacobs, 620.Tim.Watts
15494 Dean Barsaleau, ★☼14 Kurt Worden, 438.Richard.Swim, 724.Donald.Jones, 613.Carl.Griffis, 620.Tim.Watts, 389.Dana.Troyer, 721.Kim.Carson, ★☼418.Jack.Weston, 720.Mike.Carson, ★069.Darryl.Halbert, 731.John.Saddler, 814.Jared.Burcham, 617 Doug Jacobs, ★02 MoBob Bowman
10★052.Dan.Alsop, 053 Nicole Alsop, ★☼501 Gilbert Ruiz, 313 Dennis Edie, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼65 Nancy Foote, 369.Bob.Scott, ★☼14 Kurt Worden, 724.Donald.Jones, ★☼01.Roger.VanSanten
18★038 Don Stadtler, 620.Tim.Watts, 486.Tim.Bronson, 720.Mike.Carson, 814.Jared.Burcham, ★☼65 Nancy Foote, ★☼14 Kurt Worden, 613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall, 714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie, 378 Paul Partin, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼501 Gilbert Ruiz, 494 Dean Barsaleau, 079 Mark Parker, 721.Kim.Carson, ★49 Gary Andrew
9★038 Don Stadtler, 724.Donald.Jones, ★358 Greg Farmer, 720.Mike.Carson, ★☼68.Walt.Fulton, 721.Kim.Carson, ★☼65 Nancy Foote, 814.Jared.Burcham, 313 Dennis Edie
9369.Bob.Scott, 492 Walter Edwards, ★02 MoBob Bowman, 423 Jay Van Allen, 724.Donald.Jones, ★☼65 Nancy Foote, 422 Kelly Van Allen, ★038 Don Stadtler, ★☼14 Kurt Worden
3079 Mark Parker, 620.Tim.Watts, ★☼501 Gilbert Ruiz
18731.John.Saddler, 369.Bob.Scott, 720.Mike.Carson, 079 Mark Parker, ★49 Gary Andrew, 313 Dennis Edie, ★66.Mr.John.Frick, ★☼501 Gilbert Ruiz, 814.Jared.Burcham, 486.Tim.Bronson, 721.Kim.Carson, 494 Dean Barsaleau, ★069.Darryl.Halbert, 724.Donald.Jones, 714.Jeanie.Cumbie, 620.Tim.Watts, 324 John Kemnitz, 715.Bill.Cumbie
11721.Kim.Carson, 720.Mike.Carson, 731.John.Saddler, ★☼501 Gilbert Ruiz, 714.Jeanie.Cumbie, 438.Richard.Swim, 709.Liz.Jacobs, ★☼01.Roger.VanSanten, 617 Doug Jacobs, 715.Bill.Cumbie, 324 John Kemnitz
25★02 MoBob Bowman, ★51 Tim Allen, ☼491.Gary.Whitehead, 313 Dennis Edie, ★407.Brent.Cornell, 079 Mark Parker, ★49 Gary Andrew, 620.Tim.Watts, 809.Brady.Mullins, ★50.Jeff.Lambert, 714.Jeanie.Cumbie, 617 Doug Jacobs, ★☼501 Gilbert Ruiz, 100.Liz.Connors, 723.Mike.Hall, 030.Jeff.Wilson, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, 438.Richard.Swim, 724.Donald.Jones, ★☼01.Roger.VanSanten, 721.Kim.Carson, 720.Mike.Carson, 608 Tim Seawel, 805.Lucas.Harvey
9617 Doug Jacobs, 715.Bill.Cumbie, 720.Mike.Carson, ★031 Nancy Lefcourt, ★☼01.Roger.VanSanten, 721.Kim.Carson, ★02 MoBob Bowman, 714.Jeanie.Cumbie, 378 Paul Partin
13817.Steve.Schwarz, ★☼418.Jack.Weston, 613.Carl.Griffis, 494 Dean Barsaleau, ★51 Tim Allen, 809.Brady.Mullins, 724.Donald.Jones, ★49 Gary Andrew, 617 Doug Jacobs, 079 Mark Parker, 721.Kim.Carson, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼501 Gilbert Ruiz
9724.Donald.Jones, 817.Steve.Schwarz, 438.Richard.Swim, 617 Doug Jacobs, ★49 Gary Andrew, ★038 Don Stadtler, 079 Mark Parker, 494 Dean Barsaleau, ★☼501 Gilbert Ruiz
23724.Donald.Jones, ★038 Don Stadtler, 608 Tim Seawel, 462.Gary.Jarl, 721.Kim.Carson, 100.Liz.Connors, 814.Jared.Burcham, ★☼501 Gilbert Ruiz, 438.Richard.Swim, 079 Mark Parker, 817.Steve.Schwarz, ★50.Jeff.Lambert, 389.Dana.Troyer, ★031 Nancy Lefcourt, 809.Brady.Mullins, 494 Dean Barsaleau, ★407.Brent.Cornell, ★49 Gary Andrew, 714.Jeanie.Cumbie, ★358 Greg Farmer, 620.Tim.Watts, 805.Lucas.Harvey, 720.Mike.Carson
19★038 Don Stadtler, 715.Bill.Cumbie, 079 Mark Parker, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼68.Walt.Fulton, 438.Richard.Swim, ★50.Jeff.Lambert, 449.Angelo.Patacca, 724.Donald.Jones, ★49 Gary Andrew, ★51 Tim Allen, 620.Tim.Watts, 494 Dean Barsaleau, 814.Jared.Burcham, ★☼65 Nancy Foote, 389.Dana.Troyer, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston
9★☼501 Gilbert Ruiz, 438.Richard.Swim, ★038 Don Stadtler, 617 Doug Jacobs, ★49 Gary Andrew, 724.Donald.Jones, ★407.Brent.Cornell, ★☼65 Nancy Foote, 817.Steve.Schwarz
11817.Steve.Schwarz, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼418.Jack.Weston, 724.Donald.Jones, 814.Jared.Burcham, ★☼65 Nancy Foote, 617 Doug Jacobs, ★☼01.Roger.VanSanten, ★038 Don Stadtler, ★49 Gary Andrew
29438.Richard.Swim, 079 Mark Parker, 494 Dean Barsaleau, 817.Steve.Schwarz, ★☼501 Gilbert Ruiz, 714.Jeanie.Cumbie, 724.Donald.Jones, ★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, 620.Tim.Watts, 617 Doug Jacobs, ★☼65 Nancy Foote, 613.Carl.Griffis, 721.Kim.Carson, 713.Tommy.Craft, 814.Jared.Burcham, ★☼68.Walt.Fulton, ★407.Brent.Cornell, 811.Dan.Simmonds, ★51 Tim Allen, ★02 MoBob Bowman, 715.Bill.Cumbie, ★038 Don Stadtler, ★49 Gary Andrew, 462.Gary.Jarl, ★☼01.Roger.VanSanten, 608 Tim Seawel, 809.Brady.Mullins, 313 Dennis Edie
14438.Richard.Swim, ★☼65 Nancy Foote, 079 Mark Parker, 620.Tim.Watts, ★☼01.Roger.VanSanten, ★49 Gary Andrew, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, ★84 Bob Rippy, 714.Jeanie.Cumbie, ★50.Jeff.Lambert, 313 Dennis Edie, 809.Brady.Mullins, ★☼501 Gilbert Ruiz
19★49 Gary Andrew, 721.Kim.Carson, 724.Donald.Jones, 620.Tim.Watts, 809.Brady.Mullins, ★☼68.Walt.Fulton, 613.Carl.Griffis, 805.Lucas.Harvey, ★407.Brent.Cornell, 811.Dan.Simmonds, ★☼01.Roger.VanSanten, 439 Shirley Lanum, ★51 Tim Allen, ★☼418.Jack.Weston, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★66.Mr.John.Frick, 438.Richard.Swim, 720.Mike.Carson, ★☼14 Kurt Worden
4★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, 438.Richard.Swim, 449.Angelo.Patacca
14★☼68.Walt.Fulton, ★49 Gary Andrew, 438.Richard.Swim, ★☼418.Jack.Weston, 613.Carl.Griffis, 324 John Kemnitz, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼14 Kurt Worden, ★☼01.Roger.VanSanten, 620.Tim.Watts, ★☼65 Nancy Foote, 389.Dana.Troyer, ★038 Don Stadtler, 313 Dennis Edie
5438.Richard.Swim, ★☼68.Walt.Fulton, ★038 Don Stadtler, 620.Tim.Watts, 809.Brady.Mullins
6817.Steve.Schwarz, ★038 Don Stadtler, 079 Mark Parker, ★66.Mr.John.Frick, 617 Doug Jacobs, ★☼418.Jack.Weston
3438.Richard.Swim, ★49 Gary Andrew, 494 Dean Barsaleau
1★☼501 Gilbert Ruiz
22817.Steve.Schwarz, 713.Tommy.Craft, ★02 MoBob Bowman, ★☼418.Jack.Weston, 079 Mark Parker, 715.Bill.Cumbie, 724.Donald.Jones, 494 Dean Barsaleau, 438.Richard.Swim, 720.Mike.Carson, 620.Tim.Watts, ★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz, 617 Doug Jacobs, 714.Jeanie.Cumbie, ★50.Jeff.Lambert, 324 John Kemnitz, 334 Steve Snell, 449.Angelo.Patacca, ★66.Mr.John.Frick, 721.Kim.Carson, ★☼68.Walt.Fulton
19438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie, ★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★407.Brent.Cornell, 715.Bill.Cumbie, ★66.Mr.John.Frick, 449.Angelo.Patacca, 709.Liz.Jacobs, 713.Tommy.Craft, 620.Tim.Watts, 425 Daniel Wallander, 817.Steve.Schwarz, ★84 Bob Rippy, ★02 MoBob Bowman, 300.Gene.Carlander, 617 Doug Jacobs, 720.Mike.Carson, 721.Kim.Carson
5715.Bill.Cumbie, 438.Richard.Swim, 713.Tommy.Craft, 714.Jeanie.Cumbie, ★49 Gary Andrew
8713.Tommy.Craft, ★☼418.Jack.Weston, 817.Steve.Schwarz, 438.Richard.Swim, 617 Doug Jacobs, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼501 Gilbert Ruiz
14★☼68.Walt.Fulton, ★49 Gary Andrew, 715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie, 438.Richard.Swim, 617 Doug Jacobs, ★☼01.Roger.VanSanten, ★50.Jeff.Lambert, 724.Donald.Jones, ★☼65 Nancy Foote, 613.Carl.Griffis, 300.Gene.Carlander, 620.Tim.Watts, ★☼418.Jack.Weston
19617 Doug Jacobs, ★☼01.Roger.VanSanten, 724.Donald.Jones, ★02 MoBob Bowman, ★49 Gary Andrew, 438.Richard.Swim, 817.Steve.Schwarz, ★☼501 Gilbert Ruiz, 809.Brady.Mullins, ★407.Brent.Cornell, 715.Bill.Cumbie, ★☼65 Nancy Foote, 300.Gene.Carlander, ★51 Tim Allen, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼68.Walt.Fulton, 613.Carl.Griffis, ★50.Jeff.Lambert, 620.Tim.Watts
17★84 Bob Rippy, 805.Lucas.Harvey, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★02 MoBob Bowman, 724.Donald.Jones, 715.Bill.Cumbie, ★51 Tim Allen, ★☼01.Roger.VanSanten, 620.Tim.Watts, ★☼65 Nancy Foote, ★407.Brent.Cornell, 617 Doug Jacobs, ★50.Jeff.Lambert, 714.Jeanie.Cumbie
12★84 Bob Rippy, 617 Doug Jacobs, 620.Tim.Watts, 079 Mark Parker, ★☼01.Roger.VanSanten, ☼491.Gary.Whitehead, 715.Bill.Cumbie, 724.Donald.Jones, 438.Richard.Swim, ★☼501 Gilbert Ruiz, 714.Jeanie.Cumbie, 713.Tommy.Craft
5★☼418.Jack.Weston, 713.Tommy.Craft, ★84 Bob Rippy, 724.Donald.Jones, ★49 Gary Andrew
1★02 MoBob Bowman
7★☼501 Gilbert Ruiz, ★49 Gary Andrew, 714.Jeanie.Cumbie, 620.Tim.Watts, 715.Bill.Cumbie, ☼491.Gary.Whitehead, 438.Richard.Swim
6438.Richard.Swim, 620.Tim.Watts, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼501 Gilbert Ruiz, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼01.Roger.VanSanten
19☼491.Gary.Whitehead, 620.Tim.Watts, ★50.Jeff.Lambert, 713.Tommy.Craft, ★☼01.Roger.VanSanten, 617 Doug Jacobs, 613.Carl.Griffis, 714.Jeanie.Cumbie, ★02 MoBob Bowman, ★84 Bob Rippy, 724.Donald.Jones, 715.Bill.Cumbie, ★49 Gary Andrew, ★51 Tim Allen, 608 Tim Seawel, 079 Mark Parker, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼501 Gilbert Ruiz, 438.Richard.Swim
9438.Richard.Swim, 608 Tim Seawel, 617 Doug Jacobs, 809.Brady.Mullins, 724.Donald.Jones, 620.Tim.Watts, 713.Tommy.Craft, ★☼418.Jack.Weston, ☼491.Gary.Whitehead
22494 Dean Barsaleau, ★☼65 Nancy Foote, 620.Tim.Watts, ★66.Mr.John.Frick, 809.Brady.Mullins, ★49 Gary Andrew, 724.Donald.Jones, 715.Bill.Cumbie, ★84 Bob Rippy, ★407.Brent.Cornell, 713.Tommy.Craft, ★☼501 Gilbert Ruiz, 334 Steve Snell, 617 Doug Jacobs, ★51 Tim Allen, ★50.Jeff.Lambert, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼01.Roger.VanSanten, 423 Jay Van Allen, 613.Carl.Griffis, 422 Kelly Van Allen, 608 Tim Seawel
3346 Benny Schultz, 260 Roger Goltz, ★49 Gary Andrew
19★☼65 Nancy Foote, ★85 Tim Roush, 720.Mike.Carson, ★337.Jim.Beckett, ★☼418.Jack.Weston, 334 Steve Snell, 731.John.Saddler, 385.Bruce.Vanderzyde, 346 Benny Schultz, ★10 Scott Benson, ★038 Don Stadtler, 809.Brady.Mullins, 324 John Kemnitz, ★407.Brent.Cornell, 438.Richard.Swim, 613.Carl.Griffis, ☼491.Gary.Whitehead, 260 Roger Goltz, ★428.Taylor.Stukes
12★02 MoBob Bowman, 062.David.Clark, 613.Carl.Griffis, ★☼68.Walt.Fulton, 311.Scott.Hamlin, ★☼65 Nancy Foote, ★☼01.Roger.VanSanten, 492 Walter Edwards, 438.Richard.Swim, ★☼418.Jack.Weston, 726.Steve.Wilson, ★85 Tim Roush
5★☼418.Jack.Weston, ★☼14 Kurt Worden, 613.Carl.Griffis, ★358 Greg Farmer, ★038 Don Stadtler
7★038 Don Stadtler, 346 Benny Schultz, ★02 MoBob Bowman, 350 Walter Wunderlich, 726.Steve.Wilson, 438.Richard.Swim, 613.Carl.Griffis
15☼460.John.Cox, ★☼65 Nancy Foote, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼01.Roger.VanSanten, 714.Jeanie.Cumbie, 494 Dean Barsaleau, ★☼501 Gilbert Ruiz, 715.Bill.Cumbie, ★038 Don Stadtler, ★84 Bob Rippy, 311.Scott.Hamlin, 438.Richard.Swim, 346 Benny Schultz, ★☼418.Jack.Weston, 389.Dana.Troyer
17079 Mark Parker, 313 Dennis Edie, ★84 Bob Rippy, ☼491.Gary.Whitehead, 714.Jeanie.Cumbie, 494 Dean Barsaleau, ★407.Brent.Cornell, ★☼501 Gilbert Ruiz, 805.Lucas.Harvey, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston, ★49 Gary Andrew, ★66.Mr.John.Frick, 438.Richard.Swim, 809.Brady.Mullins, 715.Bill.Cumbie
1★☼01.Roger.VanSanten
3★84 Bob Rippy, ★49 Gary Andrew, ★02 MoBob Bowman
24478 Eric Eves, ★☼501 Gilbert Ruiz, 438.Richard.Swim, 715.Bill.Cumbie, 721.Kim.Carson, 714.Jeanie.Cumbie, 613.Carl.Griffis, ★☼65 Nancy Foote, 313 Dennis Edie, ★☼14 Kurt Worden, ★428.Taylor.Stukes, 346 Benny Schultz, 720.Mike.Carson, ★84 Bob Rippy, ☼417.Justin.Long, 408.Jeff.Kramer, 439 Shirley Lanum, 731.John.Saddler, ★407.Brent.Cornell, ★038 Don Stadtler, ★☼68.Walt.Fulton, ★49 Gary Andrew, ★069.Darryl.Halbert, 334 Steve Snell
25438.Richard.Swim, 620.Tim.Watts, 423 Jay Van Allen, 809.Brady.Mullins, 613.Carl.Griffis, 439 Shirley Lanum, 346 Benny Schultz, 313 Dennis Edie, ☼417.Justin.Long, ★49 Gary Andrew, 422 Kelly Van Allen, 714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie, 731.John.Saddler, 079 Mark Parker, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★10 Scott Benson, ★08 Heidi Still, ★84 Bob Rippy, ★☼68.Walt.Fulton, ☼460.John.Cox, 408.Jeff.Kramer, ★☼65 Nancy Foote, 093.Maura.Gatensby, ★☼14 Kurt Worden
4438.Richard.Swim, ★85 Tim Roush, 346 Benny Schultz, 613.Carl.Griffis
4141 John Gretzinger, 438.Richard.Swim, 346 Benny Schultz, 494 Dean Barsaleau
15731.John.Saddler, 809.Brady.Mullins, 721.Kim.Carson, ★038 Don Stadtler, 720.Mike.Carson, ★☼01.Roger.VanSanten, 334 Steve Snell, ★428.Taylor.Stukes, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼68.Walt.Fulton, 613.Carl.Griffis, ★85 Tim Roush, 438.Richard.Swim, 715.Bill.Cumbie, ★☼501 Gilbert Ruiz
3438.Richard.Swim, 809.Brady.Mullins, ★358 Greg Farmer
16★038 Don Stadtler, ★☼418.Jack.Weston, 334 Steve Snell, ★84 Bob Rippy, 720.Mike.Carson, ★☼68.Walt.Fulton, 079 Mark Parker, ★☼14 Kurt Worden, 721.Kim.Carson, ★☼65 Nancy Foote, 613.Carl.Griffis, 494 Dean Barsaleau, 715.Bill.Cumbie, ★358 Greg Farmer, 714.Jeanie.Cumbie, 313 Dennis Edie
15439 Shirley Lanum, ★☼65 Nancy Foote, 438.Richard.Swim, ★☼68.Walt.Fulton, 494 Dean Barsaleau, 334 Steve Snell, 720.Mike.Carson, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 721.Kim.Carson, ☼417.Justin.Long, ★038 Don Stadtler, ★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz, 079 Mark Parker
6★49 Gary Andrew, ★038 Don Stadtler, 720.Mike.Carson, 613.Carl.Griffis, 721.Kim.Carson, 494 Dean Barsaleau
1438.Richard.Swim
10346 Benny Schultz, 714.Jeanie.Cumbie, 805.Lucas.Harvey, ☼491.Gary.Whitehead, 809.Brady.Mullins, ★49 Gary Andrew, ★☼01.Roger.VanSanten, 715.Bill.Cumbie, 723.Mike.Hall, ★337.Jim.Beckett
1★☼01.Roger.VanSanten
5★038 Don Stadtler, 723.Mike.Hall, 494 Dean Barsaleau, 346 Benny Schultz, ★☼01.Roger.VanSanten
7★66.Mr.John.Frick, 346 Benny Schultz, 334 Steve Snell, 723.Mike.Hall, ★069.Darryl.Halbert, ★038 Don Stadtler, ★02 MoBob Bowman
5★069.Darryl.Halbert, 723.Mike.Hall, ★☼01.Roger.VanSanten, 346 Benny Schultz, 494 Dean Barsaleau
13346 Benny Schultz, ★☼65 Nancy Foote, ★038 Don Stadtler, ★85 Tim Roush, ★49 Gary Andrew, ★02 MoBob Bowman, 494 Dean Barsaleau, 714.Jeanie.Cumbie, 438.Richard.Swim, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼68.Walt.Fulton, 715.Bill.Cumbie, 721.Kim.Carson
10★02 MoBob Bowman, 438.Richard.Swim, ★038 Don Stadtler, 714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie, ★☼65 Nancy Foote, 613.Carl.Griffis, ★☼68.Walt.Fulton, 494 Dean Barsaleau, ★☼01.Roger.VanSanten
10438.Richard.Swim, ★☼65 Nancy Foote, 613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼68.Walt.Fulton, ★038 Don Stadtler, 715.Bill.Cumbie, ★☼01.Roger.VanSanten, 494 Dean Barsaleau
9809.Brady.Mullins, ★☼68.Walt.Fulton, 715.Bill.Cumbie, ★☼65 Nancy Foote, 714.Jeanie.Cumbie, 438.Richard.Swim, 494 Dean Barsaleau, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis
19613.Carl.Griffis, 079 Mark Parker, 723.Mike.Hall, ★☼65 Nancy Foote, ★☼501 Gilbert Ruiz, 369.Bob.Scott, 809.Brady.Mullins, ★49 Gary Andrew, 438.Richard.Swim, 313 Dennis Edie, ☼460.John.Cox, ★358 Greg Farmer, ★02 MoBob Bowman, 715.Bill.Cumbie, 030.Jeff.Wilson, 714.Jeanie.Cumbie, ☼491.Gary.Whitehead, 350 Walter Wunderlich, 494 Dean Barsaleau
27720.Mike.Carson, 079 Mark Parker, 809.Brady.Mullins, 062.David.Clark, 613.Carl.Griffis, ★02 MoBob Bowman, 313 Dennis Edie, 334 Steve Snell, ★☼14 Kurt Worden, ★☼418.Jack.Weston, ★49 Gary Andrew, 721.Kim.Carson, ☼460.John.Cox, ☼491.Gary.Whitehead, ★038 Don Stadtler, ★☼501 Gilbert Ruiz, 723.Mike.Hall, ★☼68.Walt.Fulton, ★84 Bob Rippy, 494 Dean Barsaleau, ★☼65 Nancy Foote, 453 Gerry Arel, 716.Chris.Kasdorf, 378 Paul Partin, ★358 Greg Farmer, 030.Jeff.Wilson, 438.Richard.Swim
29723.Mike.Hall, ★☼418.Jack.Weston, 724.Donald.Jones, ★☼14 Kurt Worden, 053 Nicole Alsop, 608 Tim Seawel, 731.John.Saddler, ☼491.Gary.Whitehead, 620.Tim.Watts, 720.Mike.Carson, ★☼68.Walt.Fulton, ★052.Dan.Alsop, ★358 Greg Farmer, 613.Carl.Griffis, ★84 Bob Rippy, 378 Paul Partin, 439 Shirley Lanum, 494 Dean Barsaleau, 716.Chris.Kasdorf, ★☼501 Gilbert Ruiz, 714.Jeanie.Cumbie, 334 Steve Snell, 438.Richard.Swim, ★☼65 Nancy Foote, 715.Bill.Cumbie, 234.Phil.DeCausemaker, 453 Gerry Arel, 721.Kim.Carson, 804.Shane.Glynn
21★☼14 Kurt Worden, 438.Richard.Swim, ★358 Greg Farmer, 715.Bill.Cumbie, ☼491.Gary.Whitehead, 714.Jeanie.Cumbie, 724.Donald.Jones, 608 Tim Seawel, 804.Shane.Glynn, ★49 Gary Andrew, 234.Phil.DeCausemaker, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★66.Mr.John.Frick, ★☼418.Jack.Weston, ★038 Don Stadtler, 079 Mark Parker, ★84 Bob Rippy, ★02 MoBob Bowman, 346 Benny Schultz, 613.Carl.Griffis, 313 Dennis Edie
26378 Paul Partin, 423 Jay Van Allen, 439 Shirley Lanum, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, ★49 Gary Andrew, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★02 MoBob Bowman, 313 Dennis Edie, ★☼14 Kurt Worden, 438.Richard.Swim, ★☼418.Jack.Weston, 608 Tim Seawel, 494 Dean Barsaleau, 346 Benny Schultz, ★08 Heidi Still, 809.Brady.Mullins, 715.Bill.Cumbie, ★84 Bob Rippy, 724.Donald.Jones, ★407.Brent.Cornell, ☼491.Gary.Whitehead, 486.Tim.Bronson, ★358 Greg Farmer, 708.Jeff.Salyer
19346 Benny Schultz, 715.Bill.Cumbie, 809.Brady.Mullins, ★407.Brent.Cornell, 723.Mike.Hall, ★☼01.Roger.VanSanten, 714.Jeanie.Cumbie, ★02 MoBob Bowman, 804.Shane.Glynn, 313 Dennis Edie, ★☼501 Gilbert Ruiz, 724.Donald.Jones, 439 Shirley Lanum, 079 Mark Parker, 369.Bob.Scott, ★☼14 Kurt Worden, ★84 Bob Rippy, 613.Carl.Griffis, 494 Dean Barsaleau
26492 Walter Edwards, 079 Mark Parker, 093.Maura.Gatensby, 726.Steve.Wilson, 715.Bill.Cumbie, 805.Lucas.Harvey, ★☼14 Kurt Worden, 494 Dean Barsaleau, ★☼501 Gilbert Ruiz, 723.Mike.Hall, 369.Bob.Scott, 714.Jeanie.Cumbie, ★02 MoBob Bowman, ★☼418.Jack.Weston, 486.Tim.Bronson, 439 Shirley Lanum, 724.Donald.Jones, ★84 Bob Rippy, 438.Richard.Swim, 613.Carl.Griffis, 453 Gerry Arel, 708.Jeff.Salyer, ★358 Greg Farmer, ★428.Taylor.Stukes, 346 Benny Schultz, ☼491.Gary.Whitehead
26★☼14 Kurt Worden, 724.Donald.Jones, 053 Nicole Alsop, 313 Dennis Edie, 492 Walter Edwards, 346 Benny Schultz, 617 Doug Jacobs, ★358 Greg Farmer, 715.Bill.Cumbie, ★☼01.Roger.VanSanten, 494 Dean Barsaleau, 720.Mike.Carson, 079 Mark Parker, 817.Steve.Schwarz, 234.Phil.DeCausemaker, ★☼418.Jack.Weston, 721.Kim.Carson, 804.Shane.Glynn, 714.Jeanie.Cumbie, 723.Mike.Hall, 620.Tim.Watts, ★052.Dan.Alsop, 613.Carl.Griffis, 438.Richard.Swim, ★84 Bob Rippy, 093.Maura.Gatensby
7★052.Dan.Alsop, 724.Donald.Jones, ★038 Don Stadtler, 378 Paul Partin, ★358 Greg Farmer, 613.Carl.Griffis, 053 Nicole Alsop
14423 Jay Van Allen, ★☼68.Walt.Fulton, 715.Bill.Cumbie, ★358 Greg Farmer, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼65 Nancy Foote, ★038 Don Stadtler, 494 Dean Barsaleau, 724.Donald.Jones, 713.Tommy.Craft, 422 Kelly Van Allen, ★052.Dan.Alsop, ★☼501 Gilbert Ruiz, 053 Nicole Alsop
19494 Dean Barsaleau, 723.Mike.Hall, ★66.Mr.John.Frick, ★407.Brent.Cornell, 809.Brady.Mullins, 423 Jay Van Allen, 053 Nicole Alsop, 438.Richard.Swim, 713.Tommy.Craft, ★☼68.Walt.Fulton, ★49 Gary Andrew, ★052.Dan.Alsop, 620.Tim.Watts, 608 Tim Seawel, 346 Benny Schultz, 613.Carl.Griffis, ★358 Greg Farmer, 389.Dana.Troyer, ★☼65 Nancy Foote
4★☼65 Nancy Foote, 438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie
9★☼65 Nancy Foote, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼68.Walt.Fulton, 438.Richard.Swim, ★49 Gary Andrew, ★038 Don Stadtler, ★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, 494 Dean Barsaleau
3723.Mike.Hall, 613.Carl.Griffis, ★☼501 Gilbert Ruiz
5613.Carl.Griffis, 809.Brady.Mullins, ★49 Gary Andrew, 369.Bob.Scott, 723.Mike.Hall
3★☼501 Gilbert Ruiz, 723.Mike.Hall, 613.Carl.Griffis
5★49 Gary Andrew, ★☼501 Gilbert Ruiz, 613.Carl.Griffis, ★038 Don Stadtler, 723.Mike.Hall
2★49 Gary Andrew, ★038 Don Stadtler
7494 Dean Barsaleau, ★49 Gary Andrew, 723.Mike.Hall, 053 Nicole Alsop, ★038 Don Stadtler, ★052.Dan.Alsop, 613.Carl.Griffis
13★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, ★51 Tim Allen, ★49 Gary Andrew, 334 Steve Snell, 723.Mike.Hall, ★038 Don Stadtler, 324 John Kemnitz, 494 Dean Barsaleau, 817.Steve.Schwarz, 438.Richard.Swim, 809.Brady.Mullins, 617 Doug Jacobs
19438.Richard.Swim, ★☼65 Nancy Foote, 369.Bob.Scott, 715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie, 334 Steve Snell, 613.Carl.Griffis, ★☼418.Jack.Weston, 617 Doug Jacobs, 809.Brady.Mullins, 053 Nicole Alsop, 723.Mike.Hall, 817.Steve.Schwarz, 324 John Kemnitz, 494 Dean Barsaleau, ★49 Gary Andrew, ★☼68.Walt.Fulton, ★052.Dan.Alsop, 709.Liz.Jacobs
29721.Kim.Carson, 608 Tim Seawel, 817.Steve.Schwarz, 714.Jeanie.Cumbie, 334 Steve Snell, ☼491.Gary.Whitehead, 613.Carl.Griffis, 715.Bill.Cumbie, 617 Doug Jacobs, 486.Tim.Bronson, 709.Liz.Jacobs, ★358 Greg Farmer, ★038 Don Stadtler, ★☼65 Nancy Foote, 731.John.Saddler, ★02 MoBob Bowman, 809.Brady.Mullins, 346 Benny Schultz, ★☼418.Jack.Weston, 369.Bob.Scott, 708.Jeff.Salyer, ★052.Dan.Alsop, 724.Donald.Jones, 053 Nicole Alsop, 438.Richard.Swim, ★49 Gary Andrew, 723.Mike.Hall, 720.Mike.Carson, ★☼68.Walt.Fulton
9★☼501 Gilbert Ruiz, ★038 Don Stadtler, 438.Richard.Swim, 613.Carl.Griffis, ★49 Gary Andrew, ☼491.Gary.Whitehead, 715.Bill.Cumbie, ★☼65 Nancy Foote, 714.Jeanie.Cumbie
6★038 Don Stadtler, 809.Brady.Mullins, ★☼501 Gilbert Ruiz, 438.Richard.Swim, ★49 Gary Andrew, 494 Dean Barsaleau
16★358 Greg Farmer, 617 Doug Jacobs, ★☼65 Nancy Foote, 613.Carl.Griffis, 714.Jeanie.Cumbie, ☼491.Gary.Whitehead, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼01.Roger.VanSanten, 438.Richard.Swim, 494 Dean Barsaleau, 423 Jay Van Allen, ★02 MoBob Bowman, 079 Mark Parker, 422 Kelly Van Allen, 724.Donald.Jones, ★49 Gary Andrew
21334 Steve Snell, ★02 MoBob Bowman, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★407.Brent.Cornell, 613.Carl.Griffis, 723.Mike.Hall, ★☼01.Roger.VanSanten, 438.Richard.Swim, ★☼418.Jack.Weston, 805.Lucas.Harvey, 724.Donald.Jones, ★☼14 Kurt Worden, 715.Bill.Cumbie, ★358 Greg Farmer, ★038 Don Stadtler, 079 Mark Parker, ☼491.Gary.Whitehead, ★49 Gary Andrew, 346 Benny Schultz, ★☼68.Walt.Fulton, 714.Jeanie.Cumbie
17★☼418.Jack.Weston, 724.Donald.Jones, 714.Jeanie.Cumbie, ★407.Brent.Cornell, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼14 Kurt Worden, ★052.Dan.Alsop, 438.Richard.Swim, ★358 Greg Farmer, 723.Mike.Hall, ★038 Don Stadtler, 613.Carl.Griffis, 346 Benny Schultz, ★☼68.Walt.Fulton, 053 Nicole Alsop, 715.Bill.Cumbie, ★☼501 Gilbert Ruiz
20613.Carl.Griffis, 422 Kelly Van Allen, ★98 Linda Schleman, 438.Richard.Swim, ★052.Dan.Alsop, 334 Steve Snell, 731.John.Saddler, 378 Paul Partin, 716.Chris.Kasdorf, 053 Nicole Alsop, 715.Bill.Cumbie, ★☼14 Kurt Worden, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★358 Greg Farmer, ★99 Ken Schleman, 313 Dennis Edie, 423 Jay Van Allen, 714.Jeanie.Cumbie, 079 Mark Parker, 620.Tim.Watts
5613.Carl.Griffis, 438.Richard.Swim, 079 Mark Parker, ★☼01.Roger.VanSanten, 814.Jared.Burcham
8486.Tim.Bronson, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote, 714.Jeanie.Cumbie, 724.Donald.Jones, 715.Bill.Cumbie, 423 Jay Van Allen, 422 Kelly Van Allen
6053 Nicole Alsop, 617 Doug Jacobs, ★358 Greg Farmer, 817.Steve.Schwarz, ★038 Don Stadtler, ★052.Dan.Alsop
3720.Mike.Carson, 492 Walter Edwards, 721.Kim.Carson
7★☼501 Gilbert Ruiz, 617 Doug Jacobs, 079 Mark Parker, 620.Tim.Watts, ★☼14 Kurt Worden, 731.John.Saddler, 709.Liz.Jacobs
13★☼01.Roger.VanSanten, 438.Richard.Swim, 720.Mike.Carson, ★49 Gary Andrew, 731.John.Saddler, 721.Kim.Carson, 809.Brady.Mullins, 620.Tim.Watts, ★☼501 Gilbert Ruiz, 313 Dennis Edie, ★407.Brent.Cornell, 617 Doug Jacobs, ★51 Tim Allen
5★51 Tim Allen, ★☼501 Gilbert Ruiz, 438.Richard.Swim, 613.Carl.Griffis, 620.Tim.Watts
1438.Richard.Swim
7814.Jared.Burcham, 620.Tim.Watts, ★038 Don Stadtler, ★☼65 Nancy Foote, 715.Bill.Cumbie, 494 Dean Barsaleau, 714.Jeanie.Cumbie
21814.Jared.Burcham, ★☼501 Gilbert Ruiz, 715.Bill.Cumbie, 617 Doug Jacobs, 714.Jeanie.Cumbie, 724.Donald.Jones, ★☼418.Jack.Weston, 817.Steve.Schwarz, ★☼68.Walt.Fulton, 613.Carl.Griffis, 079 Mark Parker, ★038 Don Stadtler, 449.Angelo.Patacca, ★☼01.Roger.VanSanten, ★407.Brent.Cornell, ☼491.Gary.Whitehead, ★49 Gary Andrew, 438.Richard.Swim, ★☼65 Nancy Foote, 620.Tim.Watts, 811.Dan.Simmonds
20★02 MoBob Bowman, 613.Carl.Griffis, 724.Donald.Jones, 715.Bill.Cumbie, ★49 Gary Andrew, ★038 Don Stadtler, ★407.Brent.Cornell, ★☼14 Kurt Worden, 617 Doug Jacobs, 494 Dean Barsaleau, ★☼01.Roger.VanSanten, 714.Jeanie.Cumbie, 814.Jared.Burcham, ★☼418.Jack.Weston, 079 Mark Parker, ★☼501 Gilbert Ruiz, 438.Richard.Swim, 811.Dan.Simmonds, 620.Tim.Watts, ★☼65 Nancy Foote
15★49 Gary Andrew, ★407.Brent.Cornell, ★☼14 Kurt Worden, ★84 Bob Rippy, ★☼65 Nancy Foote, 313 Dennis Edie, ★☼501 Gilbert Ruiz, 714.Jeanie.Cumbie, 438.Richard.Swim, ★02 MoBob Bowman, 079 Mark Parker, 715.Bill.Cumbie, ★☼01.Roger.VanSanten, 613.Carl.Griffis, 811.Dan.Simmonds
19620.Tim.Watts, 809.Brady.Mullins, ★407.Brent.Cornell, ★66.Mr.John.Frick, 724.Donald.Jones, 438.Richard.Swim, 811.Dan.Simmonds, ★51 Tim Allen, ★☼14 Kurt Worden, ★49 Gary Andrew, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼501 Gilbert Ruiz, 439 Shirley Lanum, ★☼01.Roger.VanSanten, ★☼68.Walt.Fulton, 613.Carl.Griffis, 617 Doug Jacobs, 715.Bill.Cumbie, ★☼418.Jack.Weston
15462.Gary.Jarl, ★☼65 Nancy Foote, ★49 Gary Andrew, 620.Tim.Watts, ★☼418.Jack.Weston, ★038 Don Stadtler, ★☼501 Gilbert Ruiz, 324 John Kemnitz, 715.Bill.Cumbie, 617 Doug Jacobs, 714.Jeanie.Cumbie, 811.Dan.Simmonds, ★☼68.Walt.Fulton, 613.Carl.Griffis, ★☼14 Kurt Worden
5620.Tim.Watts, 714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie, 438.Richard.Swim, ★038 Don Stadtler
18★49 Gary Andrew, ★407.Brent.Cornell, 811.Dan.Simmonds, 613.Carl.Griffis, 731.John.Saddler, 817.Steve.Schwarz, 809.Brady.Mullins, ★66.Mr.John.Frick, 079 Mark Parker, 724.Donald.Jones, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼418.Jack.Weston, 438.Richard.Swim, 617 Doug Jacobs, 805.Lucas.Harvey, 494 Dean Barsaleau, 620.Tim.Watts, 334 Steve Snell
13620.Tim.Watts, ★407.Brent.Cornell, 494 Dean Barsaleau, 617 Doug Jacobs, ★☼501 Gilbert Ruiz, 079 Mark Parker, 817.Steve.Schwarz, ★49 Gary Andrew, 811.Dan.Simmonds, 714.Jeanie.Cumbie, 462.Gary.Jarl, 724.Donald.Jones, 438.Richard.Swim
3617 Doug Jacobs, 620.Tim.Watts, 817.Steve.Schwarz
22714.Jeanie.Cumbie, 724.Donald.Jones, 809.Brady.Mullins, 720.Mike.Carson, ★66.Mr.John.Frick, 324 John Kemnitz, 721.Kim.Carson, ★50.Jeff.Lambert, 079 Mark Parker, ★☼418.Jack.Weston, 817.Steve.Schwarz, 814.Jared.Burcham, ★02 MoBob Bowman, ★49 Gary Andrew, 438.Richard.Swim, 617 Doug Jacobs, 449.Angelo.Patacca, 811.Dan.Simmonds, 334 Steve Snell, 715.Bill.Cumbie, 620.Tim.Watts, 494 Dean Barsaleau
13817.Steve.Schwarz, 714.Jeanie.Cumbie, ★49 Gary Andrew, 438.Richard.Swim, 809.Brady.Mullins, 811.Dan.Simmonds, 814.Jared.Burcham, 709.Liz.Jacobs, 617 Doug Jacobs, 724.Donald.Jones, 300.Gene.Carlander, 620.Tim.Watts, 715.Bill.Cumbie
2714.Jeanie.Cumbie, 715.Bill.Cumbie
4817.Steve.Schwarz, ★☼65 Nancy Foote, ★☼501 Gilbert Ruiz, 617 Doug Jacobs
8613.Carl.Griffis, ★☼01.Roger.VanSanten, 714.Jeanie.Cumbie, 620.Tim.Watts, 715.Bill.Cumbie, 617 Doug Jacobs, ★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼65 Nancy Foote
11★☼501 Gilbert Ruiz, ★☼68.Walt.Fulton, 613.Carl.Griffis, 817.Steve.Schwarz, ★02 MoBob Bowman, ★☼65 Nancy Foote, ★407.Brent.Cornell, 617 Doug Jacobs, 620.Tim.Watts, ★49 Gary Andrew, ★51 Tim Allen
5★☼01.Roger.VanSanten, ★51 Tim Allen, 715.Bill.Cumbie, 714.Jeanie.Cumbie, 620.Tim.Watts
2713.Tommy.Craft, 620.Tim.Watts
1713.Tommy.Craft
1713.Tommy.Craft
1438.Richard.Swim
7620.Tim.Watts, 715.Bill.Cumbie, 438.Richard.Swim, 714.Jeanie.Cumbie, 617 Doug Jacobs, 613.Carl.Griffis, 811.Dan.Simmonds
7715.Bill.Cumbie, 713.Tommy.Craft, 714.Jeanie.Cumbie, 613.Carl.Griffis, 620.Tim.Watts, ★49 Gary Andrew, 438.Richard.Swim
6715.Bill.Cumbie, 809.Brady.Mullins, 714.Jeanie.Cumbie, ★☼01.Roger.VanSanten, 620.Tim.Watts, 438.Richard.Swim
19★51 Tim Allen, 613.Carl.Griffis, ★☼501 Gilbert Ruiz, 714.Jeanie.Cumbie, 731.John.Saddler, ★50.Jeff.Lambert, ★☼01.Roger.VanSanten, ★49 Gary Andrew, ★66.Mr.John.Frick, 715.Bill.Cumbie, 617 Doug Jacobs, ★84 Bob Rippy, 809.Brady.Mullins, 620.Tim.Watts, 494 Dean Barsaleau, ★407.Brent.Cornell, 608 Tim Seawel, 724.Donald.Jones, ★☼65 Nancy Foote
94350 Walter Wunderlich, 100.Liz.Connors, ★98 Linda Schleman, 608 Tim Seawel, 814.Jared.Burcham, ★407.Brent.Cornell, ★477.Brian.OConnor, 389.Dana.Troyer, 378 Paul Partin, ★358 Greg Farmer, 720.Mike.Carson, ★052.Dan.Alsop, ★84 Bob Rippy, ★02 MoBob Bowman, 079 Mark Parker, 813.Tom.McGoldrick, ★☼14 Kurt Worden, 062.David.Clark, 815.Mark.Rotert, ★10 Scott Benson, ★031 Nancy Lefcourt, 380.Jon.Good, ★50.Jeff.Lambert, 613.Carl.Griffis, 714.Jeanie.Cumbie, ★99 Ken Schleman, 408.Jeff.Kramer, 805.Lucas.Harvey, 804.Shane.Glynn, ★☼349 Ken Concepcion, 807.Lew.Ballard, 818.Steven.Carter, ★49 Gary Andrew, 300.Gene.Carlander, ☼491.Gary.Whitehead, ☼417.Justin.Long, 324 John Kemnitz, 385.Bruce.Vanderzyde, ★☼68.Walt.Fulton, ★☼305.Tom.Lettero, 812.Eric.Deering, 334 Steve Snell, 093.Maura.Gatensby, 494 Dean Barsaleau, 713.Tommy.Craft, ☼460.John.Cox, 709.Liz.Jacobs, ★038 Don Stadtler, 617 Doug Jacobs, ★☼65 Nancy Foote, ★☼01.Roger.VanSanten, 723.Mike.Hall, ★85 Tim Roush, 053 Nicole Alsop, 439 Shirley Lanum, 509.Doug.Edmondson, ★☼418.Jack.Weston, 482.Stephen!.Vook, 234.Phil.DeCausemaker, 311.Scott.Hamlin, 478 Eric Eves, 809.Brady.Mullins, 715.Bill.Cumbie, 422 Kelly Van Allen, 423 Jay Van Allen, 438.Richard.Swim, ★337.Jim.Beckett, ★08 Heidi Still, 141 John Gretzinger, 701 Chad Nankervis, 462.Gary.Jarl, ★428.Taylor.Stukes, 620.Tim.Watts, 369.Bob.Scott, ★302.Michael.Moore, 724.Donald.Jones, 336 David Walls, 721.Kim.Carson, ☼737.JD.Smith, ★☼501 Gilbert Ruiz, 346 Benny Schultz, 731.John.Saddler, 492 Walter Edwards, 260 Roger Goltz, 449.Angelo.Patacca, 453 Gerry Arel, 716.Chris.Kasdorf, 313 Dennis Edie, 708.Jeff.Salyer, 817.Steve.Schwarz, 726.Steve.Wilson, 357.Tyler.Risk, 030.Jeff.Wilson, ★66.Mr.John.Frick

This is a listing of all the bonus codes that have been claimed, and the riders who have earned them.

Note they are hyperlinked -You can see all participants who have done a particular bonus.

To view this by popularity:

Keep in mind, this is not a roster, only riders who have sent submissions are shown.